La traducció d'aquesta pàgina encara no està acabada. Fins que ho sigui, algunes part correspondrà a la versió anglesa.

keyboard-icon_64.pngKeyboard

Barra d'eines:Preferències
Ubicació:/boot/system/preferences/Keyboard
Preferències:~/config/settings/Keyboard_settings


keyboard.png

Set the repeat rate, and the delay until a held down key starts to repeat. You can test your settings in the text field at the bottom.

Opcions per Omissió Reinicia tot als valors per omissió.
Desfés brings back the settings that were active when you started the Keyboard preferences.