mouse-icon_64.pngMysz

Deskbar:Preferencje
Ścieżka:/boot/system/preferences/Mouse
Ustawienia:~/config/settings/Mouse_settings


mouse.png

Najpierw ustawia się typ myszy: jedno-, dwu- lub trójprzyciskowa. Można zasymulować prawoklik trzymając klawisz CTRL podczas kliknięcia lewym przyciskiem, natomiast dla efektu kliknięcia środkowym przyciskiem należy przytrzymać CTRL ALT.

Istnieje możliwość zmiany znaczenia przycisków, poprzez kliknięcie jednego z nich i wybór nowego działania z rozwijanego menu.

Suwakami po prawej dostosowuje się szybkość podwójnego kliknięcia, szybkość wskaźnika i wspomaganie. Obszar testowy poniżej odzwierciedlenia myszy służy sprawdzeniu, czy szybkość dwukrotnego kliknięcia jest odpowiednia: jeżeli dwuklik na słowie nie zaznaczy go, szybkość jest za duża (albo trzeba będzie przywyknąć do szybszego klikania...).

Są trzy Tryby aktywowania które zmieniają sposób reagowania okien na kliknięcia:

Kliknij aby aktywować i przesunąć na wierzch Ustawienie domyślne: kliknięcie na oknie aktywuje je i przesuwa na wierzch.
Kliknij aby aktywować Kliknięcie na oknie jedynie je aktywuje, nie zostanie ono przesunięte na wierzch. Aby to zrobić należy kliknąć albo pasek tytułu lub obramowanie, albo gdziekolwiek przytrzymując klawisze zarządzania oknami CTRL ALT.
Podąża za wskaźnikiemOkno aktualnie znajdujące się pod kursorem zostaje aktywowane. Przesuwanie na wierzch odbywa się w ten sam sposób, co w trybie wyżej.

Włączenie opcji Akceptuj pierwsze kliknięcie umożliwia interakcję z oknem (klikanie przycisków, rozwijanie menu, itd.) bez jego wcześniejszego aktywowania. Podnosi to ryzyko przypadkowego zamknięcia okna, np. poprzez kliknięcie przycisku zamykania zamiast paska tytułu. Z drugiej strony znacząco przyspiesza pracę.

Wszystkie ustawienia są zapisywane automatycznie.

Przywróć domyślne ustawia domyślne wartości dla każdego z pól.
Cofnij przywraca ustawienia aktywne w momencie uruchomienia panelu preferencji.