pe-icon_64.pngPe

Deskbar:Applications
Posizion:/boot/system/apps/Pe/Pe
Documentazion:/boot/system/apps/Pe/Documentation/index.html
Impostazions:~/config/settings/pe/*


Pe al è un editôr sofisticât, cu la sô evidenziazion di sintassi pensade soredut pai programadôrs e i scritôrs in HTML. Creât in origjin di Maarten Hekkelmann, al è deventât open source (codiç viert) e mantignût dai svilupadôrs di Haiku. Un bugtracker (segnaladôr di erôrs) e plui informazions a son disponibii te pagjine dal progjet Pe.

Cjate plui informazions in merit aes funzionalitâts di Pe te sô documentazion locâl.