pe-icon_64.pngPe

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/Pe/Pe
Dokumentácia:/boot/system/apps/Pe/Documentation/index.html
Nastavenia:~/config/settings/pe/*


Pe je vyspelý editor so svojím zvýrazňovaním syntaxe zameraným na programátorov a používateľov HTML. Pôvodne ho vytvoril Maarten Hekkelmann, neskôr bol jeho zdrojový kód otvorený a program je ďalej udržiavajú vývojári Haiku. Zoznam evidovaných chýb a ďalšie informácie nájdete na Stránke projektu Pe.

Zistite o Pe viac v jeho lokálnej dokumentácii.