Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.
Index
Keyboard shortcuts
Built-in commands

vision-icon_64.pngVision

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/Vision/Vision
Nastavenia:~/config/settings/Vision/*


Vision je klient IRC pôvodne vyvíjaný pre BeOS. Dokumentáciu a zoznam evidovaných chýb nájdete na webstránke Vision.

You can find help from other Haiku users and developers on Haiku channels in various languages.
The most frequented channel is the English speaking #haiku at irc.oftc.net.

Niekoľko rád, obzvlášť aj IRC ešte len začínate:

vision.png

index Klávesové skratky

Vision poskytuje niekoľko praktických klávesových skratiek:

TABDokončovanie tabulátorom ako v Termináli: Po zadaní niekoľkých písmen mena stlačtením TAB potvrdíte doplnenie prvého navrhovaného mena.
/ Keď je aktívny ovládací prvok na zadávanie textu, týmito klávesmi prechádzate medzi nedávno zadaným textom.
ALT / Aktivuje okno, ktoré sa objavuje nad/pod práve aktívnym oknom v Zozname okien
SHIFT ALT / Similar to ALT / , but with a twist. Instead of activating the window immedietly above / below the current one, it looks ahead. If there are any windows with higher status bits then the current window, it jumps to those. It jumps to the highest found status bit first.
To understand this, you must know that Vision color codes windows in the list with different "status bits" depending on how its contents have changed since it last had focus:
  • black - no new text
  • gray - new text, but nothing exciting (joins, parts, etc.)
  • green - someone has said something
  • red - someone has said something, and mentioned your nickname
Vision treats these with sequential priority. When you press SHIFT ALT / , Vision will first jump to a red window above / below the current one if it sees one. If it doesn't see a red one, it will jump to a green one, and so on.

index Zabudované príkazy

Toto je zoznam zabudovaných príkazov, ktoré preberáme s povolením z webovej stránky Vision:

Syntax:

/PRÍKAZpríkaz
<povinné>povinný parameter
[voliteľné]voliteľný parameter
|logické ALEBO
...ďalšie prípadné parametre