Aplikácie

Predtým, než sa ponoríme do zoznamu aplikácií, ktoré sa dodávajú spolu s Haiku, pozrime sa podrobnejšie na inštaláciu a odinštalovanie programov. Najpohodlnejší spôsob, ako nájsť, nainštalovať, aktualizovať a odinštalovať aplikácie je prostredníctvom systému na správu balíkov Haiku. Pretože je však Haiku do značnej miery na binárnej a zdrojovej úrovni kompatibilný zo svojím predchodcom BeOS, je možné, že nájdete aj staršie archívy (.zip a .pkg), ktoré tiež bude možné nainštalovať.

Nižšie vždy uvidíte spomenutú hierarchiu /system/. Ak máte v úmysle inštalovať balíky iba pre jedného používateľa (keď Haiku začne podporovať viacerých používateľov), mali by ste použiť zodpovedajúcu hierarchiu v domovskom priečinku: ~/config/. Ďalšie informácie nájdete v kapitole Rozloženie súborového systému.

index Balíky Haiku (.hpkg)

Najjednoduchší spôsob inštalácie balíkov je použiť HaikuDepot na nájdenie, stiahnutie a automatické nainštalovanie a odinštalovanie balíka. Ak ste si stiahli balík z nejakého iného miesta ———— možno preto, že sa (zatiaľ) nenachádza vo verejnom zdroji softvéru ———— jednoducho naň dvakrát kliknite, aby sa otvoril v HaikuDepot a nainštalujte ho odtiaľ.

Novo nainštalovanú aplikáciu nájdete v /system/apps/ alebo, v prípade aplikácie pre príkazový riadok, v /system/bin/. Všetky ďalšie súbory, na ktorých program závisí (knižnice, dáta, doplnky, atď.) sa automaticky objavia na správnych miestach v súborovom systéme.

Témy Panel a Spúšťač popisujú ako pridať odkazy na vaše novo nainštalované aplikácie.

Mimochodom, aj keď je možné rozbaliť podpriečinok .hpkg ako každý iný archív, správa balíkov toto počas inštalácie balíka nerobí. Súborový systém iba zdanlivo rozdistribuuje súbory do jednotlivých priečinkov, ale v skutočnosti ich fyzicky nepresúva. Preto je inštalovanie a odinštalovanie také rýchle a čisté.

Ak balík závisí na nejakej inej knižnici alebo inom balíku, zobrazí sa okno s otázkou, či sa majú potrebné súbory tiež stiahnuť a nainštalovať.

Odinštalovanie je rovnako jednoduché: nájdite balík v HaikuDepot a kliknite na Odinštalovať.

Ak pracujete v Termináli alebo chcete inštalovať či odinštalovať balíky zo skriptu, mali by ste sa pozrieť na príkaz pkgman --help.

index Staré archívy BeOS (.zip a .pkg)

Archívy BeOS, ktoré obsahujú všetko, čo potrebujú vo svojom priečinku aplikácie, je možné jednoducho rozbaliť (dvojitým kliknutím otvoríte Expander alebo starý PackageInstaller) kdekoľvek v /boot/home/ a spustiť odtiaľ. Odinštalovanie takejto ucelenej aplikácie je jednoduché: stačí odstrániť priečinok aplikácie.

To platí pre väčšinu starých aplikácií BeOS. Ak narazíte na nejakú, ktorá nefunguje, pretože chce rozdistribuovať svoje súbory na pevne zadané miesta, pri ktorých nie je zaručené, že budú existovať, môžete sa pokúsiť opraviť ju ručne. Priečinok /system/non-packaged/ vám umožní znovu vytvoriť potrebnú hierarchiu priečinkov. S tým, ako sa zvyšuje počet skutočných balíkov .hpkg, ktoré sú k dispozícii a s vytvorením nových balíkov aj pre staré aplikácie BeOSi, bude tento manuálny zásah stále menej potrebný. V tomto online článku nájdete informácie o tom, ako sa používa hierarchia non-packaged.

index Aplikácie Haiku

Haiku obsahuje súpravu malých, no veľmi podstatných aplikácií. Všetky ich nájdete v /boot/system/apps/. Aplikácie, ktoré sa bežne nespúšťajú dvojitým kliknutím na dátový súbor (napr. Prehliadač obrázkov na obrázkové súbory) môžete nájsť v menu Aplikácií v Paneli.

iconMonitor aktivity Nástroj na monitorovanie systémových zdrojov ako CPU a využitie pamäte.
iconSprávca zavádzania Nástroj na inštaláciu menu zavádzania do Master Boot Record (MBR) disku.
iconMapa znakov Aplikácia, ktorá zobrazuje mapu znakov Unicode.
iconCodyCam Nástroj na pravidelné nahrávanie obrázkov z webkamery na server.
iconDebugger Ladiaci nástroj s grafickým používateľským rozhraním.
iconDeskCalc Kalkulačka.
iconDisková sonda Šestnástkový editor súborov a zariadení.
iconVyužitie disku Nástroj na vizualizáciu využitia pamäte disku.
iconNastavenie diskových oblastí Nástroj na rozdeľovanie pevného disku.
iconRozbaľovač Nástroj na rozbaľovanie bežných archívov.
iconHaikuDepot Nástroj na nájdenie, stiahnuie, nainštalovanie, aktualizovanie a odinštalovanie balíčkov (aplikácií)
iconIcon-O-Matic Aplikácia na tvorenie vektorových ikon Haiku.
iconInštalátor Nástroj na inštaláciu Haiku na diskovú oblasť.
iconLupa Zväčšený náhľad na oblasť okolo kurzora myši.
iconPošta E-mailový klient.
iconPrehrávač multimédií Prehrávač všetkých podporovaných audio/video súborov.
iconPrehrávač MIDI Prehrávač súborov MIDI.
iconInštalátor starších balíkov Inštalátor balíkov BeOS vo formáte PKG.
iconĽudia Správca kontaktov.
iconPoorMan Jednoduchý webserver.
iconSnímka obrazovky Nástroj na tvorbu snímok obrazovky.
iconZobraziťObrázok Jednoduchý prehliadač obrázkov.
iconAktualizácia softvéru Nástroj na aktualizáciu softvérových balíkov a samotného Haiku.
iconZáznam zvuku Nástroj na nahrávanie zvuku z linkového vstupu alebo mikrofónu. [chýba dokumentácia]
iconStyledEdit Jednoduchý textový editor.
iconTerminál Prístup k shellu Bash.
iconTextSearch Nástroj na hľadanie v textových súboroch.
iconTV Sledovanie analógovej TV. [chýba dokumentácia]
iconWebPositive Natívny webový prehliadač.

index Aplikácie príkazového riadka Haiku

Okrem normálnych nástrojov príkazového riadka v shelli Bash alebo tých, ktoré zodpovedajú špecifikácii POSIX, existuje ešte niekoľko aplikácií príkazového riadka špecifických pre Haiku, ktoré stoja za spomenutie. Tieto príkazy sú často užitočné na účely skriptovania, pozrite tiež sekciu Bash a skriptovanie.

iconZoznam všetkých aplikácií príkazového riadka
iconAplikácie príkazového riadka špecifické pre Haiku

index Pribalené aplikácie

Okrem hore uvedených aplikácií, ktoré spravuje projekt Haiku, je ešte zopár základných aplikácií pribalených v štandardnom systéme Haiku. Hlásenia chýb a žiadanie nových funkcií musíte podávať príslušnému správcovi.

iconBePDF Prehliadač PDF.
iconPe Pokročilý textový editor so zafarbovaním syntaxe a veľa inými funkciami.
iconVision Klient IRC.
iconWonderBrush Grafický program od YellowBites.