diskusage-icon_64.pngVyužitie disku

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/DiskUsage
Nastavenia:~/config/settings/DiskUsage


Využitie disku graficky zobrazuje ako sa využíva miesto na vašich diskoch.
Užitočný nástroj zodpovedajúci otázku „Kam sa podelo miesto na mojom disku?“.

Po spustení DiskUsage zobrazí len prázdne okno so všetkými pripojenými zväzkami ako karty v hornej časti. Vyberte si ten, ktorý vás zaujíma a kliknutím na tlačidlo Prehľadať spustíte prehľadávanie disku. U väčších diskov to môže nejaký čas trvať. Zatiaľ čo budete čakať, môžete prepnúť na inú kartu a začať preskúmavať tento zväzok alebo spustiť prehľadávanie aj tam.
Neodporúča sa spustiť niekoľko súbežných procesov prehľadávania na rovnakom fyzickom disku, pretože neustále premiestňovanie hláv disku iba predĺži čakanie.

diskusage.png

Sústredné kruhy reprezentujú rozličné úrovne v hierarchii súborového systému. Hore, kruh v strede predstavuje priečinok /boot/home/. Každý segment prstenca tesne mimo toho kruhu sú súbory alebo priečinky pod /boot/home/. Každý segment ďalej mimo je o úroveň ďalej v hierarchii súborov. Možno budete musieť zväčšiť okno, aby sa vám dobre zobrazili veľmi hlboko zanorené priečinky.

  • Ak je grafická reprezentácia súboru alebo priečinku menej ako alebo približne 2° kruhu, nezobrazí sa.
  • Počet súborov uvedených pre priečinok zahŕňa súbory v podpriečinkoch. Priečinok sa ráta ako súbor.
  • Využitie disku ignoruje symbolické odkazy.

Počas presúvania kurzora ponad segmenty sa dolu, v stavovej lište zobrazujú informácie o súbore alebo priečinku pod kurzorom.

Kliknutie pravým tlačidlom myši na segment poskytuje kontextové menu s položkami Získať informácie, Otvoriť (pomocou Trackera), Otvoriť pomocou inej vhodnej aplikácie alebo Preskúmať znova dotyčný priečinok.
Kliknutie ľavým tlačidlom myši na segment spraví z toho súboru/priečinku stredný kruh.
Kliknutie ľavým tlačidlom myši na stredný kruh vás posunie hore o jednu úroveň.

Pretiahnutím súboru alebo priečinka z Využitia disku do inej aplikácie, Plochu alebo do iného okna Trackera ich môžete skopírovať. Naopak, pretiahnutím disku alebo priečinka do okna Využitia disku priblížite priamo danú položku, z ktorej spraví stredný kruh.

Doplnok Trackera môžete tiež použiť z kontextovej ponuky ľubovoľného priečinka, čím spustíte Využitie disku v danom priečinku.