drivesetup-icon_64.pngNastavenie diskových oblastí

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/DriveSetup
Nastavenia:~/config/settings/DriveSetup


Nastavenie diskových oblastí je nástroj na vytvorenie, vymazanie a inicializovanie oblastí disku. Momentálne nedokáže zmeniť veľkosť alebo presunúť existujúce oblasti, takže budete buď potrebovať nerozdelené zariadenie (možno externý USB disk alebo ďalší pevný disk) alebo spraviť predprípravu nástrojom ako napríklad GParted LiveCD, aby ste poskytli miesto pre ďalšiu oblasť.

drivesetup.png

Navrchu je grafické zobrazenie všetkých oblastí v rámci zariadenia, ktoré ste vybrali v zozname pod tým. Okrem maximálne 4 primárnych oblastí, každá z týchto môže obsahovať množstvo rozšírených/logických oblastí. Možno budete musieť rozbaliť takýto zoznam pomocou tlačidla +/-, ktoré sa v takom prípade zjaví pred zariadením, aby ste si pozreli podrobnosti o každej logickej oblasti.

Môžete vybrať oblasť zo zoznamu a pripojiť alebo odpojiť ju príkazom v menu Oblasť alebo stlačením ALT M alebo ALT U.

Môžete oblasť úplne vymazať pomocou Oblasť | Zmazať.
Čo nás privádza k upozorneniu:

Vytváranie/mazanie/inicializácia oblastí je veľmi nebezpečná činnosť. Vždy si prekontrolujte nastavenia, aby ste sa uistili, že pracujete so správnou oblasťou a vždy majte aktuálne zálohy údajov, pre prípad, že sa niečo pokazí!

index Vytváranie novej oblasti

Ak plánujete použiť celé zariadenie ako jednu oblasť, napr. USB kľúč alebo karta Compact Flash, môžete preskočiť vytváranie oblasti a prejsť priamo na jej Inicializáciu.

Keď ste našli neformátované miesto na zariadení, ako napríklad <prázdne> vyššie, môžete vytvoriť na tomto mieste novú oblasť pomocou Oblasť | Vytvoriť...(ALT C).

drivesetup-create.png

Zobrazí sa vám tento dialóg, ktorý vám dovolí nastaviť typ a veľkosť oblasti. Vyberte Be File System ak chcete použiť oblasť pre inštaláciu Haiku alebo ak tam chcete použiť všetky zaujímavé vlastnosti Haiku, ako atribúty a požiadavky. Uvedomte si, že iné operačné systémy nebudú schopné k takej oblasti pristupovať.

Ak ste vytvorili primárnu oblasť miesto ďalšej rozšírenej/logickej oblasti v rámci nejakej, dialóg vyššie tiež zobrazí zaškrtávaciu voľbu Aktívna oblasť. Ak tú oblasť chcete použiť na zavedenie inštalácie Haiku, budete túto voľbu musieť zaškrtnúť.

Predtým ako môžete použiť alebo dokonca len pripojiť novo vytvorenú oblasť, musí byť inicializovaná súborovým systémom.

index Inicializácia oblasti

Len nepripojené oblasti je možné inicializovať, pomocou menu Oblasť | Inicializovať.

drivesetup-initialize.png

Tu nastavujete názov a veľkosť bloku oblasti. Odporúča sa 2048 bajtov na blok, ale tiež môžete vybrať väčšie alebo menšie veľkosti, ak máte veľmi špecifické požiadavky.
Inicializácia zničí všetky údaje na dotyčnej oblasti!