Tämän sivun kotoistaminen ei ole vielä täydellinen. Siihen asti keskeneräiset osat käyttävät englanninkielistä alkuperäistekstiä.

drivesetup-icon_64.pngLevyasema-asetukset

Työpöytäpalkki:Sovellukset
Sijainti:/boot/system/apps/DriveSetup
Asetukset:~/config/settings/DriveSetup


Levyasema-asetukset on työkalu osioiden luomiseksi, poistamiseksi ja alustamiseksi. Tällä hetkellä et voi muuttaa olemassaolevien osioiden kokoa tai siirtää niitä, joten tarvitset joko osioimattoman taltion (ehkä ulkoinen USB-asema tai toinen kiintolevy) tai sinun on tehtävä alustavat asetukset sellaisella työkalulla kuin GParted LiveCD tarjoamaan tilaa toisessa osiossa.

drivesetup.png

At the top is a graphical representation of all partitions inside the device chosen in the list below it. Each device, by default, can hold a maximum of 4 primary partitions. This limit can be removed by making one of those an extended partition, which in turn can hold theoretically an unlimited number of logical partitions (practical limitations depend on, for example, other OSes installed).
You may have to expand such a list with the +/- widget that appears in that case in front of that device to see the details of every logical partition.

Colors and icons provide some more information about the available volumes and partitions.
Besides the familiar icons for harddisks, CD drives and USB sticks etc., there are a few that indicate a their mount mode:

drivesetup-icon_boot.png  The /boot partition
drivesetup-icon_encrypted.png  An encrypted partition
drivesetup-icon_shared.png  A partition shared through SMB/NFS etc.
drivesetup-icon_read-only.png  A partition that was mounted read-only
drivesetup-icon_virtual.png  A mounted image file (see also the diskimage command)

When mounted, a colored bar shows the used space of a partition. The color depends on the kind of partition:

A BFS formatted partition
A non-BFS formatted partition
A read-only partition
An encrypted partition

You can select a partition and choose various commands from the context or Partition menu, like Mount/Unmount, or to Open in DiskProbe.

You can also Format or completely Delete a partition.

Osioiden luominen/poistaminen/alustaminen on hyvin vaarallinen toimi. Tarkista aina kaksi kertaa, että työskentelet oikean osion kanssa ja säilytä aina ajantasainen varmuuskopio siltä varalta, että jotain menee pieleen!

index Levyn alustaminen

Jos et suunnittele vain laajan levyn yhden osion käyttämistä, vaan koko levyaseman käyttöä yhtenä osiona, esim.: USB-tikku tai Compact Flash-kortti, sinun on ensin alustettava levy.

Voit tehdä tämän valitsemalla raakalevyn laitteiden luettelosta ja valitsemalla osiokuvauksen valikosta Levy | Alusta. Intel Partition-kuvaus on oikea valinta klassiselle käynnistämiselle BIOS:in kautta.

Alustaminen tuhoaa levyaseman kaikki tiedot!

index Uuden osion luominen

Kun löydät alustamattoman tilan levyasemalta, kuten yllä <tyhjä>, voit luoda tähän tilaan uuden osion Osio | Luo...-valikolla (ALT C).

drivesetup-create.png

Tällä valintaikkunalla sinua kehotetaan säätämään osion koko ja tyyppi. Valitse Be File System jos haluat käyttää osiota Haiku-asennukseen tai jos haluat käyttää osiossa mielenkiintoisia Haiku-ominaisuuksia, kuten attribuutteja ja kyselyjä. Huomaa, että toiset käyttöjärjestelmät eivät ehkä pysty lukemaan sellaista osiota.

Aktivoi osio-valintaruutu on käytettävissä vain, jos olet luonut ensisijaisen osion etkä vain toisen loogisen osion laajennetun osion sisälle. Sinun on valittava valintaruutu, jos suunnittelet tuon ensisijaisen osion käyttämistä Haiku-asennuksen käynnistämiseen.

Ennen kuin voit käyttää, tai edes liittää uuden luodun osion, siihen on alustettava tiedostojärjestelmä.

index Osion alustaminen

Vain liittämättömät osiot voidaan alustaa valitsemalla tiedostojärjestelmä Osio | Alusta-valikon alivalikosta. Be-tiedostojärjestelmä (BFS) on pakollinen Haikun käynnistysosiolle ja suositeltu käytettäväksi Haikun dataosioilla. Vain BFS-muotoiset osiot voidaan kysellä ja ne tukevat täysin Haikun tiedostoattribuutteja.

drivesetup-initialize.png

Tässä asetat osion nimen ja sen lohkokoon. Lohkokoko on tavuina sen tilan koko, joka vähintään varataan. 2048 tavua per lohko on suositeltu, mutta voit valita laajemman tai pienemmän koon, jos sinulla on erityistarpeita.
Jos osiosi tiedot eivät vaadi tulevaisuudessa kyselyjä, voit ottaa pois Ota käyttöön kyselytuki-valinnan, mikä säästää hiukan tilatarvetta hakemiston hallinnassa.

Alustaminen tuhoaa osion kaikki aiemmat tiedot!