drivesetup-icon_64.pngDisk İzlencesi

Masaüstü Çubuğu:Uygulamalar
Konum:/boot/system/apps/DriveSetup
Ayarlar:~/config/settings/DriveSetup


Disk İzlencesi ile disk bölümleri oluşturabilir, silebilir ve biçimlendirebilirsiniz. Şu anda mevcut bölümleri yeniden boyutlandıramaz veya silemez; bu nedenle bölümlendirilmemiş bir diske (belki bir harici USB bellek veya başka bir sabit disk) veya ilk bölümlendirme işlemini GParted LiveCD gibi başka bir araçla tamamlamanız gerekebilir.

drivesetup.png

Yukarı kısımda, aşağıdaki seçili aygıtta bulunan tüm bölümlerin grafik bir dağılımı bulunur. Her aygıt öntanımlı olarak dört adet birincil bölüm içerebilir. Bu limit, bölümlerden birini genişletilmiş yaparak aşılabilir; böylece kuramsal olarak sayısız mantıksal bölüm barındırılabilir.
Her bir mantıksal bölümün ayrıntılarını görmek için aygıtın başında görünen +/- araç takımıyla bir listeyi genişletebilirsiniz.

Renkler ve simgeler kullanılabilir diskler ve bölümler hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olur.
Aşina olduğumuz sabit disk, CD sürücü veya USB bellek simgelerinin dışında bağlanma kipini gösteren birkaç simge daha vardır:

drivesetup-icon_boot.png  /boot bölümü
drivesetup-icon_encrypted.png  Şifrelenmiş bir bölüm
drivesetup-icon_shared.png  SMB/NFS üzerinden paylaşılan bir bölüm.
drivesetup-icon_read-only.png  Saltokunur bağlanmış bir bölüm
drivesetup-icon_virtual.png  Bağlanmış bir yansı dosyası (ayrıca bkz. diskimage komutu)

Bağlandığında, renkli bir çubuk bölümün kullanılan alanını belirtir. Renk, bölüm türüne göre değişiklik gösterir:

BFS ile biçimlendirilmiş bir bölüm
BFS dışı bir dosya sistemi ile biçimlendirilmiş bir bölüm
Saltokunur bir bölüm
Şifrelenmiş bir bölüm

Sağ tık menüsünden veya Bölüm menüsünden bir bölümü seçebilir ve çeşitli komutları uygulayabilirsiniz; örneğin Bağla/Bağlantıyı kes veya DiskProbe ile aç.

Aynı zamanda bir bölümü Biçimlendir veya toptan Sil işlemlerini yapmanız da olanaklıdır.

Bölüm oluşturma/silme/biçimlendirme özünde dikkatli yapılması gereken tehlikeli işlemlerdir. Her zaman doğru komutu çalıştırdığınızdan ve bir şeylerin ters gitme olasılığına karşın verinizi başka bir konumda yedeklediğinizden emin olun.

index Disk ilklendirme

Eğer daha büyük bir diskin yalnızca bir bölümünü değil de diskin tümünü tek bir bölüm olarak kullanacaksanız öncelikle diski ilklendirmeniz gerekmektedir.

Bunu ham diski aygıt listesinden seçip Disk | İlklendir menüsünden bir bölümlendirme haritası seçerek yapabilirsiniz. BIOS ile önyükleme için Intel Bölümlendirme Haritası doğru seçenektir.

Diski ilklendirmek disk üzerindeki tüm veriyi yok eder!

index Yeni bir bölüm oluşturma

Bir sürücüde, yukarıdaki boş gibi biçimlendirilmemiş bir alan bulduğunuzda Bölüm | Oluştur... ile bu alanda yeni bir bölüm oluşturabilirsiniz (ALT C).

drivesetup-create.png

Bu iletişim kutusunda bölüm boyutunu ve türünü girmeniz istenir. Bölümü bir Haiku kurulumu için kullanacaksanız veya Haiku's özel öznitelikler ve sorgular gibi dosya sistemi özelliklerini kullanmak istiyorsanız Be Dosya Sistemi'ni seçin. Başka işletim sistemlerinde bu bölümü görme ve kullanma için destek olmayabilir.

Bölümü etkinleştir onay kutusu yalnızca birincil bölüm oluşturduğunuzda kullanılabilir olur. Bölümde bir Haiku kurulumunu önyüklemek istiyorsanız bu onay kutusunu imlemeniz gerekir.

Yeni oluşturulmuş bölümü kullanmadan önce onu bir dosya sistemi ile biçimlendirmeniz gerekir.

index Bir bölümü biçimlendirme

Yalnızca bağlantısı kesilmiş bölümler Bölüm | Biçimlendir menüsünden bir dosya sistemi seçerek biçimlendirilebilir. Be Dosya Sistemi (BFS), bir Haiku önyükleme bölümü için zorunludur ve Haiku ile kullanılacak veri bölümleri için de kesinlikle önerilir. Yalnızca BFS ile biçimlendirilmiş bölümler sorgulanabilir ve Haiku'nun dosya öznitelikleri özelliklerini tam olarak destekler.

drivesetup-initialize.png

Burada bölüm adını ve blok boyutunu ayarlayabilirsiniz. Blok boyutu, bir dosyanın en az kullanacağı alanın bayt türünden gösterimidir. Blok başına 2048 bayt önerilir; ancak özel gereksinimleriniz varsa istediğiniz başka bir değeri de girebilirsiniz.
Kullanacağınız veride sorgulama özelliklerini kullanmayacaksanız Sorgu desteğini etkinleştir onay kutusunu kaldırarak indeks için kullanılacak veriyi azaltabilirsiniz.

Diski biçimlendirmek disk üzerindeki tüm veriyi yok eder!