cli-app-icon_64.pngHaiku-kohtaiset komentorivisovellukset

Sijainti:/boot/system/bin/
/boot/system/non-packaged/bin/
~/config/bin/
~/config/non-packaged/bin/


Kaikki Haikun mukana toimitettavat komentorivisovellukset ovat kansiossa /boot/system/bin. Omat tai ylimääräisinä asennetut komentorivisovellukset voivat olla myös siellä tai kansiossa ~/config/bin, kun ne asennetaan .hpkg-pakkauksesta. Muussa tapauksessa voit laittaa ne kansioon /boot/system/non-packaged/bin/ tai kansioon ~/config/non-packaged/bin/. Kaikki nämä sijainnit ovat PATH-muuttujan osia ja löytyvät siksi automaattisesti.
Seuraava ei ole tyhjentävä luettelo kaikista Haiku-kohtaisista CLI-sovelluksista, se palvelee vain korostamalla muutamaa kaikkein hyödyllisintä antaen sinulle makua komentorivisovelluksista. Rohkaistu itse omalta osaltasi tutkimaan, mitä on bin/ -kansioissa. Sovelluksen suorittaminen parametrillä --help näyttää komennon käytön ja kaikki sen eri valitsimet.

index Attribuutteihin liittyvät sovellukset: listattr, catattr, addattr, rmattr, copyattr

Näitä komentoja käytetään näyttämään, lukemaan, lisäämään ja poistamaan tiedostojen attribuutteja. Muista, että nämä metatiedot ovat nykyisin käytettävissä vain BFS-alustetuilla taltioilla. Siirrettäessä tiedostoja toisiin tiedostojärjestelmiin kaikki attribuutit häviävät!
Kaikki nämä komennot on kuvailtu aiheessa Pääteikkunan attribuutit.

index Hakemistoihin liittyvät sovellukset: lsindex, mkindex, reindex, rmindex

Näillä komennoilla voit luetteloida, tehdä, indeksoida uudelleen ja poistaa BFS-hakemistojen indeksejä. Jokaisella taltiolla on oma hakemistonsa, muista se kopioidessasi tiedostoja taltiolta toiselle.
Nämä komennot kuvaillaan aiheessa Hakemisto.

index Pakkaushallintaan liittyvää: package, pkgman

Komentoa package käytetään hallitsemaan HPKG-pakkauksia. Vilkaise artikkelia Sovellusten asentaminen oppiaksesi perusteet. Tavallisesti käytetään työkalua haikuporter luomaan automaattisesti niin kutsuttua valmistusohjeita (recipes) pakkausten rakentamiseen.

Komentoa pkgman käytetään etsimään, asentamaan, päivittämään ja poistamaan pakkauksia. Pakkaustietovarastoja voidaan lisätä, poistaa tai niiden pakkausluetteloita voidaan päivittää. Erityistyyppinen päivitys kutsutaan parametrillä full-sync: Se on agressiivisempi ja alentaa tai poistaa pakkauksia, jos se on välttämätöntä.
Lisätietoja parametreistä saa lisäämällä ”--help”, esim.: pkgman search --help.

index Hyödylliset skriptikomennot

Tässä on muutamia komentorivityökaluja, jotka ovat erityisen hyödyllisiä skriptikäyttöön (katso myös aihetta Bash ja skriptien käyttö).

alert

alert taikoo tyypillisen hälytysikkunan ennalta määritellyllä kuvakkeella, selittävällä tekstillä ja enimmillään kolmella painikkeella. Se palauttaa painetun painikkeen otsikon ja poistumistilan (alkaen numerosta 0). Esimerkiksi, tämä on tehty rivillä:

alert --idea "FantasticApp(tm) asennettu onnistuneesti! \
Haluaisitko linkittää sen?" "Työpöydälle" "Työpöytäpalkkiin" "Ei kiitos"

cli-alert.png

filepanel

filepanel näyttää lataus- ja tallennustiedostopaneelin ja sallii käyttäjän valita tiedoston tai sijainnin. Paluuarvona saat valitun tiedoston tai kansion polun. Käytettävissä on useita parametreja, esimerkiksi aloituskansion asettaminen, ikkunan otsikko, oletusnimi tallennettaessa tai rajoitukset sallituissa tiedostotyypeissä. Tämä on esimerkki

filepanel -s -t "Tallenna lokitiedostosi" -d ~/config/settings -n Fantastic.log

cli-filepanel.png

hey

hey on pieni aputyökalu, joka lähettää BMessage-viestit sovellukseen ja tulostaa niiden vastauksen. Sitä voidaan käyttää sovellusskriptaukseen, toisin sanoen sovelluksen määritellyin ”kauko-ohjaukseen” skriptistä tai komentoriviltä. Sen käyttö on hiukan mutkikasta... Humdingerin blogikirjoitus palvelee hyvänä esittelynä, ja Scot Hackerin BeOS-raamatussa on perusteellinen hey-oppikurssi, jonka tekijä on Chris Herborth.

notify

notify näyttää ilmoituspaneelin viestillä. Paneelille on eri parametreja, jotka kuvataan, kun kutsut ohjelmaa: notify --help. Ilmoitusta voidaan käyttää myös näyttämään jonkun toiminnon edistymistä. Kun teet niin, on tärkeää asettaa messageID ja käyttää sitä aina kun päivität edistymistä (liukuluku välillä 0.0 ... 1.0 tulostetaan prosentteina). Muussa tapauksessa näet useita ilmoituspaneeleja, jos päivität nopeammin, aseta silloin aikavalvonta.
Esimerkki:

notify --type progress --group "--ryhmä" --title "--otsikko" --icon /boot/home/bebook.hvif \
--messageID MyMessageID --progress .75 "Jatka odottamista"

cli-notification.png

query

query on komentoriviversio Etsi-paneelista. Itse asiassa, nopea tapa tuottaa hakutermi on rakentaa kysely Työpöytäpalkin Etsi-paneelissa, vaihtaa valikkoon kaavoittain, lisätä kaksoislainausmerkit (") eteen ja taakse ja liittää koko merkkijono query-komentosi perään Pääteikkunassa tai skriptissäsi.

waitfor

waitfor on kiva tapa odottaa tietyn sovelluksen tai säikeen käynnistymistä tai loppumista.

index Muut komennot

checkfs

checkfs on tärkeä työkalu tarkistamaan tiedostojärjestelmäsi virheet. Lisää yksinkertaisesti taltionimi, kuten /Haiku tai laitepolku ja ohjelma käy lävitse jokaisen tiedoston ja korjaa epäyhtenäisyydet siellä missä se on mahdollista.

desklink

desklink voi asentaa kuvakkeen mille tahansa tiedostolle, kansiolle, kyselylle tai sovellukselle Työpöytäpalkin tarjottimelle. Se tarjoaa myös mahdollisuuden tiettyjen toimintojen suorittamiseen asiayhteysvalikosta napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella kuvaketta. Esimerkkinä, yritä tätä lisäämällä komentorivisovellus screenshot eri valitsimilla (”\” ensimmäisellä rivillä on vain rivinvaihto Pääteikkunassa):

 desklink "cmd=Aktivoi ikkuna (2s):/bin/screenshot --window --border --delay 2" \
"cmd=Poista kopio:desklink --remove=screenshot" /bin/screenshot

cli-alert.png

diskimage

diskimage sallii sinun rekisteröidä tavallisen tiedoston levylaitteena. Voit esimerkiksi rekisteröidä Haiku anyboot-levyvedoksen, liittää se Seuraajassa ja kopoida, muokata tai poistaa siitä tiedostoja käyttäen sitä Asennusohjelman lähteenä.

launch_roster

Taustaprosessi launch_daemon käynnistää kaiken tyyppisiä palveluita ja sovelluksia järjestelmän käynnistyessä. Jotkut niistä se on käskytetty käynnistämään uudelleen, jos ne sulkeutuvat. Jos et halua sitä – ehkä haluat esimerkiksi testata muokattua Seuraajaa – käytä launch_roster-sovellusta pysäyttämään sovelluksen uudelleenkäynnistyminen ennen siitä poistumista. Samalla tavalla voit käynnistää sen uudestaan tai hakea tietoja siitä. Ilman parametriä, launch_roster luettelee kaikki sovellukset/palvelut, jotka ovat sen hallinnassa.
Esimerkiksi, tämä pysäyttää Työpöytäpalkin uudelleenkäynnistymisen:

launch_roster stop x-vnd.be-tskb

mountvolume
mount

Monien mielestä mountvolume on paras liittämään paikalliset levyosiot ja levyasemat, koska sen käyttö on helppoa: kutsu sitä vain levyosion nimellä ja kaikki on tehty. Hae lisätietoja --help valitsimella.

mount voi lisäksi liittää etälevyasemia käyttäen verkkotiedostojärjestelmiä, kuten NFS4. Voit määritellä käytettävän tiedostojärjestelmän -t -parametrilla ja etäsijainnin -p -parametrilla. Tiedostojärjestelmäparametrina voit käyttää mitä tahansa, mitä löydät kohteesta /system/add-ons/kernel/file_system (ja tietysti vastaavista tiedostohierarkioista hakemiston ~/config tai "non-packaged" alta). Sinun on myös luotava kansio liitäntäpisteeksi. Tässä on esimerkki:

mkdir -p /DiskStation
mount -t nfs4 -p "192.168.178.3:volume1" /DiskStation

open

open on hyvin kätevä pieni työkalu. Sillä voi avata minkä tahansa tiedoston sen parhaimmaksi katsotulla sovelluksella, tai käynnistää tietyn sovelluksen sen tunnisteen avulla tietämättä sen tarkkaa polkua. Se toimii myös verkko-osoitteiden ja vieläpä "virtuaali"-kansioiden kanssa . nykyiselle kansiolle ja .. äitikansiolle, avaten kansion Seuraajassa.

ramdisk

Ramlevy on kuten kiintolevy, jota käytetään vain tietokoneen muistissa. Se tekee siitä hyvin nopean, mutta myös lyhytkestoisen, koska sen sisältö häviää, kun suljet tietokoneen tai se kaatuu tai koet virtakatkoksen.
Yhden gibitavun ramlevyn luomiseksi formatoi muistia nimellä ”RAMses” ja liitä se kirjoittamalla seuraavat rivit Pääteikkunassa tai luomalla niistä skriptin:

ramdisk create -s 1gb
mkfs -q -t bfs /dev/disk/virtual/ram/0/raw RAMses
mountvolume RAMses

Huomaa: Kun luodaan ramlevy, komento ramdisk tulostaa polun siihen. Jos luot useita levyjä, tuo polku /dev/disk/virtual/ram/0/raw muuttuu!

Sisällön säilyttämiseksi, ellei iske mikään tuho kuten virtakatkos, ramlevy voidaan asettaa lukemaan/kirjoittamaan järjestelmäkuva kiintolevylle. Sitä varten sinun on tarjottava halutun kokoinen tiedosto, joka luetaan joka kerta, kun käynnistät ramlevyn, ja kirjoittaa siihen kun irrotat ramlevyn. Luodaksesi 500 mebitavun kokoisen ”RAMimage”-järjestelmäkuvatiedoston ja sen formatoimiseksi tee tämä:

dd if=/dev/zero of=RAMimage bs=500M count=1
mkfs -q -t bfs /dev/disk/virtual/ram/0/raw RAMimage

Tämän jälkeen käynnistät ramlevyn kuten tämä:

ramdisk create RAMimage
mountvolume RAMimage

On hyvin tärkeää aina irrottaa ramlevy siististi joko Seuraajasta tai Pääteikkunasta komennolla unmount /RAMimage, tai muutokset eivät tallennu takaisin levykuvatiedostoon!

screenmode

Tämä komento asettaa näytön tilan (resoluutio, bittisyvyys, virkistystaajuus). Normaalisti asetat sen Näyttöasetuksissa. Toinen parametri tekee sen hyödylliseksi Pikanäppäinasetusten yhdistelmissä: esim.: --brightness +3 kasvattaa kirkkautta "3":lla. Hyödyllinen muutettaessa taustavaloa näppäinyhdistelmällä.

setvolume

Tämä komento asettaa järjestelmä masterlähdön voimakkuuden. Paitsi määrätyn arvon desibeleinä, voit --togglemute, --mute tai --unmute ja --increase tai --decrease äänenvoimakkuuden. Hyödyllinen liitettäessä Pikanäppäinasetusten näppäinyhdistelmiin.