Tämän sivun kotoistaminen ei ole vielä täydellinen. Siihen asti keskeneräiset osat käyttävät englanninkielistä alkuperäistekstiä.

cli-app-icon_64.pngKaikkien komentorivisovellusten luettelo

Sijainti:/boot/system/bin/
~/config/bin/
~/config/non-packaged/bin/


Kaikki Haikun mukana tulevat komentoriviohjelmat sijaitsevat hakemistossa /boot/system/bin. Omat tai muut lisäämäsi komentoriviohjelmat pitäisi sijoittaa hakemistoon ~/config/bin, kun asennus tapahtuu .hpkg-pakkauksesta. Muussa tapauksessa voit laittaa ne hakemistoon ~/config/non-packaged/bin/. Kaikki nämä sijainnit ovat osa PATH-ympäristömuuttujaa ja löytyvät siksi automaattisesti.
Tässä on luettelo Haikun mukana tulevista komentorivisovelluksista. Jokaisen kohdalla on vain lyhyt kuvaus siitä, mitä ne tekevät, yksityiskohtaisempia tietoja ohjelman käytöstä saa komentoriviparametrilla --help.


Indeksi:   A – E   ::    F – J    ::    K – O    ::    P – S    ::    T – Z


CortexAddOnHost Aloittaa palvelun, joka valvoo käytössä olevia ääni- ja videoliitännäisiä.
FirstBootPrompt Kieli- ja näppäimistöasetukset.
[ Palauttaa tosiarvot tosi/epätosi alkioiden vertailun jälkeen.

indexA - E

addattr Kirjoittaa attribuutin tiedostoon ottaen huomioon tyypin ja muuntaen arvot sen mukaiseksi. (Haiku-kohtainen)
alert Näyttää viesti-ikkunan. (Haiku-kohtainen)
arp Manipuloi järjestelmän ARP-välimuistia.
awk Katso gawk.
base64 Base64-koodaus tai -dekoodaus vakiotulosteeseen.
basename Riisuu hakemiston ja vallinnaisen loppuliitteen /polku/tiedostonimeen-merkkijonosta.
bash Bourne-again shell
bc Satunnaistarkkuuksinen laskinkieli.
beep Soittaa kelloa.
bfsinfo Analysoi tiedostojärjestelmää.
bunzip2 Katso bzip2.
bzip2 Tiedostotiivistäjä.
c++ C++-kääntäjä.
cat Liittää tiedostoja yhteen ja tulostaa niitä vakiotulosteeseen.
catattr Tulostaa tiedoston attribuutin sisällön. (Haiku-kohtainen)
cc C-kääntäjä
checkfs Tarkistaa ja korjaa tiedostojärjestelmän. (Haiku-kohtainen)
checkitout Hakee lähdekoodit niiden versionhallinnan verkko-osoitteesta.
chgrp Vaihtaa tiedostojen ryhmäomistajuuden.
chmod Vaihtaa tiedostojen käyttöoikeuksia.
chop Katkoo tiedostot pienemmiksi tiedostoiksi.
chown Vaihtaa tiedostojen omistajuuden.
chroot Suorittaa komennon määritellyn root-hakemiston sisällä.
cksum Tulostaa CRC-tarkistussumman ja tiedoston tavumäärän.
clear Tyhjentää Pääteikkunan.
clipboard Käsittelee järjestelmän leikepöytää.
cmp Vertaa tiedostoja tavu tavulta.
collectcatkeys Kerää käännettäviä merkkijonoja catkey-luettelojen luomiseksi.
comm Vertaa lajiteltuja tiedostoja rivi riviltä.
consoled Pääteikkunataustaprosessi
copyattr Kopioi kaikki attribuutit tai attribuuttien alijoukon yhdestä tai useammasta tiedostosta toiseen tai uuteen tiedostoon. (Haiku-kohtainen)
cp Kopioi tiedostoja ja hakemistoja.
csplit Katkoo tiedoston määrätyn mallin erottelemiin palasiin.
cut Tulostaa tiedoston jokaisesta rivistä lohkoja.
date Näyttää ja asettaa nykyisen ajan ja päivämäärän.
dc Työpöytälaskinkieli.
dd Kopioi raakatietoja, muuntaa ja muotoilee niitä operandien mukaan.
desklink Asentaa kohteita Työpöytäpalkkiin. (Haiku-kohtainen)
df Ilmoittaa liitettyjen taltioiden vapaan ja käytetyn tilan.
diff Vertailee tiedostoja rivi riviltä.
diff3 Vertailee kolmea tiedostoa rivi riviltä.
dircolors Väriasetukset komennolle ls.
dirname Riisuu tiedostonimen /polku/tiedostonimi -merkkijonosta.
diskimage Rekisteröi tiedoston levylaitteena, joka voidaan liittää. (Haiku-kohtainen)
dpms Asettaa näytön virranhallinnan.
draggers Näyttää/asettaa Kopioiden raahaajatilan.
driveinfo Näyttää laitteistotietoja.
dstcheck Näyttää viesti-ikkunan kun vaihdetaan kesäaikaan tai talviaikaan.
du Tekee yhteenvedon jokaisen tiedoston levyasemakäytöstä, rekursiivisesti myös alihakemistoissa.
dumpcatalog [Ohjelmaa käytettiin ennen siirtymistä locale-kit-käyttöön.]
echo Näyttää rivin tekstiä.
egrep Katso grep.
eject Poistaa irroitettavan median.
env Suorittaa ohjelman muokatussa ympäristössä.
error Tulostaa yksikäsitteisiä tekstivirheilmoituksia annetuista virhenumeroista.
expand Muuntaa sarkainmerkit välilyönneiksi.
expr Tulostaa lausekkeen arvon.

F - J

factor Tulostaa kokonaislukujen alkutekijöitä.
false Ei tee mitään. Indikoi ”epäonnistumista” ja palauttaa arvon ”1”.
fdinfo Näyttää tietoja järjestelmässä käytetyistä tiedostoindekseistä.
ffm Asettaa kohdistus seuraa hiirtä -toiminnon.
fgrep Katso grep.
filepanel Näyttää lataa/tallenna tiedosto -paneelin. (Haiku-kohtainen)
find Etsii tiedostoja hakemistohierarkiassa.
finddir Löytää järjestelmän määrittelemän erikoishakemiston.
findpaths Tulostaa kaikki polut järjestelmämääritetyistä hakemistovakioista.
fmt Muotoilee uudelleen tiedoston kappaleet.
fold Jakaa tiedoston syöttörivit riviltä toiselle.
fortune Tulostaa satunnaisia, toivon mukaan mielenkiintoisia, mietelauseita.
fstrim Lähetä TRIM-komento SSD-asemalle.
ftpd FTP-taustaprosessi
funzip Poimii arkiston ensimmäisen kohdan vakiotulosteeseen.
fwcontrol FireWire-ohjausohjelma
gawk Mallinetsintä- ja prosessointikieli.
getarch Näyttää ympäristön käännetyn version.
grep Mallin etsintä.
groups Tulostaa jokaisen käyttäjätunnuksen ryhmäjäsenyyden.
gunzip Katso gzip.
gzexe Dekoodaa tai tiivistää suoritettavia tiedostoja.
gzip Dekoodaa tai tiivistää tiedostoja.
hd Heksadesimaalivedos
head Tulosta tiedoston ensimmäisen rivin.
hey Pieni työkalu graafisella käyttöliittymällä varustettujen sovellusten skriptaukseen.
hostname Tulostaa ja asettaa järjestelmän verkkonimen.
id Tulostaa käyttäjä- ja ryhmätietoja.
ifconfig Asettaa verkkoliittymän.
install Kopioi tiedostoja kohteeseen häiritsemättä käynnissä olevaa järjestelmää.
install-wifi-firmwares.sh Asentaa eri langattomien korttien mikro-ohjelmiston.
installsound Asentaa uuden äänitapahtuman Äänet-asetuspaneelissa.
iroster Luettelee syöttölaitteita.
isvolume Hakee tietoja liitetyistä taltioista.
join Kirjoittaa jokaiselle syöttörivien parillle identtisillä liitoskentillä rivin vakiotulosteeseen.

indexK - O

kernel_debugger Siirtyy ydinvikajäljittimeen.
keymap Lataa ja tallentaa näppäimistöasetuksen.
kill Lähettää signaalin prosessin lopettamiseksi.
launch_roster Ohjaa launch_daemon-taustaprosessia, esim.: pysäyttää ja käynnistää palvelut uudelleen. (Haiku-kohtainen)
less Katsoo tiedoston sisällön.
lessecho Tulostaa argumentit ja laajentaa metamerkit, kuten * ja ? tiedostonimissä.
lesskey Määrittää näppäinsidonnat less-komennolle.
link Luo linkin tiedostoon.
linkcatkeys Luo luetteloita catkeys-tiedostoista.
listarea Luettelee aluetiedot kaikille parhaillaan suoritettaville ryhmille.
listattr Luettelee tiedoston attribuutit. (Haiku-kohtainen)
listdev Luettelee kaikki laitteet.
listimage Luettelee tiedostovedostietoja kaikista parhaillaan suoritettavista ryhmistä.
listport Luettelee kaikki avoimet portit ryhmän organisoimassa järjestelmässä.
listres Luettelee tiedostojen resursseja.
listsem Luettelee tietyn ryhmän varaamaat semaforit.
listusb Luettelee USB-laitteita.
ln Luo linkin tiedostoon.
locale Näyttää asetetun ensijaisen kielen, sen LC_CTYPE-määrittelyn ja ensisijaisen muotoilun.
locate Paikallistaa tiedoston.
logger Lähettää viestin järjestelmälokiin.
login Käynnistää järjestelmän istunnon.
logname Tulostaa nykyisen käyttäjän nimen.
ls Luettelee hakemiston sisällön.
lsindex Näyttää nykyisen taltion/osion indeksoidut attribuutit. (Haiku-kohtainen)
mail2mbox Muuntaa BeOS-sähköpostilaatikkotiedostot Unix-sähköpostilaatikkotiedostoiksi.
make GNU make -apuohjelma
makebootable Tekee määrätyt BFS-osiot/laitteet käynnistettäviksi kirjoittamalla käynnistyskoodin ensimmäiselle kahdelle sektorille.
mbox2mail Muuntaa Unix-sähköpostilaatikkotiedostot BeOS-sähköpostilaatikkotiedostoiksi.
md5sum Tulostaa ja tarkistaa MD5-tarkistussummia.
media_client "media_client play" soittaa tausta-audiotiedostoja.
message Tulostaa litistetyn BMessage-tiedoston.
mimeset Asettaa tiedoston MIME-tyypin.
mkdepend Makefile-riippuvuusmuodostaja.
mkdir Luo hakemiston.
mkdos Alustaa FAT-osioita.
mkfifo Luo nimetyn putken.
mkfs Luo tiedostojärjestelmän.
mkindex Luo attribuutin uuden indeksin. (Haiku-kohtainen)
mktemp Luo turvallisesti tilapäisen tiedoston tai hakemiston.
modifiers Tulostaa parhaillaan (ei-)painetut muunnosnäppäimet.
more Katso less.
mount Liittää tiedostojärjestelmän.
mount_nfs Liittää NFS-osion.
mountvolume Liittää taltion nimen avulla.
mv Siirtää tai nimeää tiedoston uudelleen.
nano Pääteikkunan oletustekstimuokkain, ’Pico’-sovelluksen klooni.
netstat Tulostaa verkkoyhteydet, reititystaulukot, verkkoliittymätilastot, peitetyt yhteydet ja monilähetysjäsenyydet.
nl Tulostaa jokaisen tiedoston lisätyillä rivinumeroilla.
nohup Suorittaa komennon ohittaen sulkemissignaalit.
nproc Tulostaa käytettävissä olevien prosessointiyksiköiden lukumäärän.
od Kirjoittaa tiedoston yksiselitteisen esityksen.
open Käynnistää sovelluksen tai asiakirjan komentotulkki-ikkunasta. (Haiku-kohtainen)

indexP - S

package Luo, tarkastaa, tai purkaa Haiku-pakkauksen.
package_repo Luo tai tarkastaa Haiku-pakkausvarastotiedoston.
passwd Vaihtaa käyttäjän salasanan.
paste Tulostaa rivit, jotka koostuvat vastaavien rivien sekvensseistä jokaisesta tiedostosta, eroteltuna sarkainmerkeillä.
patch Toteuttaa diff-tiedoston alkuperäisestä.
pathchk Diagnostoi virheelliset ja siirtokelvottomat tiedostonimet.
pc Ohjelmoijan laskin.
ping Lähettää pyynnön ICMP-echo-request verkkolaitteelle.
pkgman Hallitsee pakkauksia ja pakkausvarastoja.
pr Muotoilee tiedostoille sivut ja sarakkeet tulostusta varten.
printenv Tulostaa ympäristömuuttujan arvon.
printf Muotoilee ja tulostaa tietoja.
prio Vaihtaa prosessin prioriteettia.
profile Profiloi säikeet.
ps Luettelee suoritettavia prosesseja.
ptx Tulostaa permutoidun indeksin, sisältäen asiayhteyden, syöttötiedostojen sanoista.
pwd Tulostaa nykyisen hakemiston.
query Komentotulkkkiapuohjelma, joka matkii Seuraajan "Etsi kaavan avulla"-toiminnallisuutta. (Haiku-kohtainen)
quit Sulkee sovelluksen.
ramdisk Luo ram-levyaseman. (Haiku-kohtainen)
rc Resurssikääntäjä
readlink Tulostaa polun symbolisen linkin kohteeseen.
recover Työkalu, joka yrittää palauttaa tiedostot rikkinäiseltä BFS-taltiolta (katso lisätietoja sen dokumentaatiosta).
reindex Laittaa olemassaolevien tiedostojen attribuutit vasta luotuihin indekseihin. (Haiku-kohtainen)
release Vapauttaa semaforin.
renice Vaihtaa suoritettavan prosessin prioriteetin.
rm Poistaa tiedostoja ja hakemistoja.
rmattr Poistaa tiedostosta attribuutin. (Haiku-kohtainen)
rmdir Poistaa hakemistoja.
rmindex Poistaa attribuutin indeksistä. (Haiku-kohtainen)
roster Tulostaa tietoja käynnissä olevista ryhmistä.
route Luettelee ja manipuloi verkkoreittejä.
safemode Tarkistaa, että suoritetaanko järjestelmää turvatilassa.
screen_blanker Käynnistää näytönsammuttajan.
screenmode Näyttää/asettaa näyttötilan. (Haiku-kohtainen)
sdiff Näyttää ja yhdistää kahden tiedoston erot vieri-viereen.
seq Tulostaa numerosekvenssin.
setarch Asettaa ympäristön määrätylle kääntäjäversiolle.
setdecor Näyttää tai asettaa koristeet.
settype Asettaa tiedoston MIME-tyypin, allekirjoituksen ja ensisijaisen sovelluksen.
setversion Näyttää tiedoston version.
setvolume Asettaa järjestelmän äänen voimakkuuden. (Haiku-kohtainen)
ftp Tiedostonsiirto-ohjelma
sh Katso bash.
sha1sum Tulostaa ja tarkistaa SHA1-tarkistussummia.
shar Luo komentotulkkiarkistoja.
shred Ylikirjoittaa tiedoston useita kertoja.
shuf Tulostaa syöttötiedostojen satunnaispermutaatioita.
shutdown Sulkee tietokoneen.
sleep Pitää määritellyn sekuntimäärän pituisen tauon.
sort Tulostaa kaikkien tiedostojen muodostaman yhteenliittymän.
spamdbm Luokittelee sähköpostiviestit roskapostiksi tai aidoiksi.
split Tulostaa kiinteäkokoiset syöttötiedostojen palaset etuliitteellä varustetuiksi tiedostoiksi.
stat Näyttää tiedoston tai tiedostojärjestelmän tilan.
strace Jäljittää säikeen tai ryhmän syscalls-kutsut.
stty Näyttää/asettaa pääteikkunan ominaisuudet.
su Vaihtaa todellisen käyttäjätunnisteen ja ryhmän.
sum Tulostaa jokaiselle tiedostolle tarkistussumman ja lohkojen lukumäärän.
sync Pakottaa muuttuneet lohkot levylle, päivittää super-lohkon.
sysinfo Näyttää järjestelmätiedot.

indexT - Z

tac Yhdistää ja tulostaa tiedostoja, viimeinen rivi ensimmäisenä.
tail Tulostaa tiedoston 10 viimeistä riviä.
tcpdump Vedostaa verkkoliikenteen.
tcptester [vanhentunut]
tee Kirjoittaa ja liittää tietoja vakiosyötteestä tiedostoon.
telnet Käyttöliittymä telnet-yhteyskäytäntöön.
telnetd Telnet-taustaprosessi
test Palauttaa tosiarvot tosi/epätosi alkioiden vertailun jälkeen.
timeout Käynnistää komennon ja tappaa sen, jos se on käynnissä määritellyn sekuntimäärän jälkeen.
top Näyttää käynnissä olevat säikeet ja suoritinkäytön.
touch Vaihtaa tiedoston aikaleiman.
tput Alustaa pääteikkunan tai query terminfo -tietokannan.
tr Kääntää, jäädyttää ja/tai poistaa merkkejä vakiosyötteestä.
traceroute Tulostaa reitin, jonka paketit kulkevat verkon kautta.
translate Käyttää Tietomuuntimia tiedostomuotojen muuntamiseen.
trash Lähettää tiedostoja roskakoriin ja palauttaa niitä.
true Ei tee mitään. Indikoi ”menestystä” ja palauttaa arvon ”0”.
truncate Kutistaa tai laajentaa tiedoston koon.
tsort Tekee topologisen lajittelun.
tty Tulostaa vakiosyötteeseen yhdistetyn pääteikkunan tiedostonimen.
uname Tulostaa järjestelmätietoja.
unchop Luo uudelleen tiedoston, joka on aiemmin katkottu käskyllä chop.
unexpand Muuntaa välilyönnit sarkainmerkeiksi.
uniq Tulostaa viereiset täsmäävät rivit syötteestä, kirjoitetaan tulosteeseen.
unlink Kutsuu unlink-funktion määritellyn tiedoston poistamiseksi.
unmount Irroittaa taltion.
unrar Purkaa rar-arkiston.
unshar Purkaa shar-arkiston.
untrash Katso trash.
unzip Purkaa zip-arkiston.
unzipsfx Käytetty tekemään olemassaoleva zip-arkisto itsestäänpurkautuvaksi.
updatedb Päivittää kotoistamistietokannan.
uptime Tulostaa päivämäärän ja ajan sekä ajan, mikä on kulunut järjestelmän käynnistymisestä.
urlwrapper Käärii verkko-osoite-MIME-tyypit komentoriville tai muille sovelluksille, jotka eivät käsittele niitä suoraan.
useradd Luo uuden käyttäjän.
uudecode Dekoodaa uu-koodatun tiedoston.
uuencode Uu-koodaa tiedoston niin, että se voidaan postittaa etäjärjestelmään.
vdir Luettelee tietoja tiedostoista.
version Palauttaa tiedoston version.
vmstat Tulostaa tietoja virtuaalimuistijärjestelmästä.
waitfor Odottaa, kunnes tietty säie ilmaantuu. (Haiku-kohtainen)
watch Suorittaa ohjelman jaksottaisesti.
wc Tulostaa tiedoston kappaleiden, sanojen ja kirjaimien lukumäärän.
wget Työkalu lataamiseen HTTP:n, HTTPS:n tai FTP:n kautta
which Paikallistaa komennon.
whoami Tulostaa nykyiseen todelliseen käyttäjätunnisteeseen liittyvän käyttäjänimen.
xargs Rakentaa ja suorittaa komentorivejä vakiosyötteestä.
xres Luettelee ja manipuloi resursseja.
yes Tulostaa merkkijonoa toistuvasti, kunnes tapetaan.
zcat Katso gzip.
zcmp Katso zdiff.
zdiff Vertailee tiivistettyjä tiedostoja.
zforce Pakottaa ’.gz’-tarkentimen gzip-tiedostoihin.
zgrep Tutkii mahdollisesti tiivistettyjen tiedostojen lävitse säännöllisiä lausekkeita etsien.
zip Lisää ja korvaa kohteita zip-arkistossa.
zipcloak Salaa kaikki salaamattomat kohdat zip-arkistossa.
zipgrep Tutkii annetut zip-tiedostokohteet merkkijonoa tai säännöllistä lauseketta etsien.
zipinfo Katso unzip.
zipnote Tulostaa zip-arkiston kommentit.
zipsplit Katkoo zip-arkiston pienemmiksi palasiksi.
zmore Kuten more mutta toimii minkä tahansa tiivistetyn tiedoston tiivistämättömällä sisällöllä.
znew Tiivistää .Z-tiedostot uudelleen .gz (gzip) -arkistoiksi.