cli-app-icon_64.png   Список програм командного рядка

Розташування:/boot/system/bin/
~/config/bin/
~/config/non-packaged/bin/


Усі програми командного рядка, з дистрибутиву Haiku, знаходяться в каталозі /boot/system/bin/. Програми командного рядка, які Ви розробили або встановили самостійно, поміщаються в каталог ~/config/bin/ при умові їх встановлення з пакета .hpkg. Якщо програми встановлюються не з пакета, Ви можете помістити їх у каталог ~/config/non-packaged/bin/. Усі ці каталоги є частиною змінної середовища PATH, тому програми будуть автоматично знайдені при виконанні команди.
Нижче наведено список усіх програм командного рядка, які входять до дистрибутиву Haiku. Кожна з них має лише стислий опис того, що вона робить. Для отримання більш детальної інформації про її використання виконайте команду з параметром --help.


Покажчик: A – E :: F – J :: K – O :: P – S :: T – Z


CortexAddOnHost Запускає службу для моніторингу аудіо- та відео доповнень медіа, які використовуються в системі.
FirstBootPrompt Налаштування мови та розкладки клавіатури.
[ Повертає true/false після порівняння елементів.

indexA - E

addattr Записує атрибут у файл, враховуючи тип і відповідно конвертуючи значення. (специфічно для Haiku)
alert Показує вікно повідомлення. (специфічно для Haiku)
arp Маніпулює системним кешем ARP.
awk Дивіться gawk.
base64 Кодування або декодування Base64 до стандартного виводу.
basename Прибирає імена каталогів і (як опцію) суфікс з рядка «/шлях/до/ім'я_файлу». Повертає «ім'я_файлу».
bash Командна оболонка bash.
bc Інтерактивний інтерпретатор Сі-подібної мови, що може виконувати обчислення із довільною заданою точністю.
beep Сигнал системного динаміка.
bfsinfo За допомогою цієї програми Ви можете отримати деяку інформацію про базову структуру Вашого BFS-диска.
Ви можете створити дамп суперблока диска, який містить деяку загальну інформацію про диск (його розмір тощо), кожен «i-node», місцезнаходження якого Вам відомо і «B+Tree», який містить дані каталогу та індексів.
bunzip2 Дивіться bzip2.
bzip2 Компресор файлів.
c++ Компілятор C++.
cat Об'єднує файли і виводить на стандартний вивод.
catattr Виводить вміст атрибутів файлу. (специфічно для Haiku)
cc Компілятор C.
checkfs Перевіряє та виправляє файлову систему. (специфічно для Haiku)
checkitout Обгортка командного рядка для MIME-типів URL-адреси SCM (Системи керування версіями), щоб одержати зміни з репозитарію просто за адресою ресурсу.
MIME-типи SCM: cvs, git, rsync, svn, svn+ssh; наприклад, «application/x-vnd.Be.URL.cvs».
chgrp Змінює групу власників файлів.
chmod Змінює прав на файли та каталоги.
chop Розділяє файл на менші файли.
chown Змінює власника файлів.
chroot Виконує команду в межах указаного кореневого каталогу.
cksum Виводить контрольну суму CRC та кількість байтів у вказаних файлах.
clear Очищає вікно термінала.
clipboard Маніпулює системним буфером обміну.
cmp Виконує побайтове порівняння файлів.
collectcatkeys Збирає рядки, відмічені для перекладу та створює catkeys-файли (каталоги локалізації).
Викликається автоматично при виконанні команди make catkeys в системі «Makefile engine».
Після виконання команди у каталозі з проектом буде створена папка locales з файлом «en.catkeys». Далі потрібно створити catkeys-файли для мов, які Вам потрібні.
Наприклад, щоб створити catkeys-файл для української мови, виконайте команду:
collectcatkeys -o locales/uk.catkeys -l ukrainian -s application/x-vnd.Haiku-IPCamera objects.x86_64-cc11-release/IPCamera.pre
comm Виконує порівняння відсортованих файлів рядок за рядком.
consoled Консольний демон.
copyattr Робить копію всіх або частини атрибутів з одного або кількох файлів в інший або новий файл. (специфічно для Haiku)
cp Робить копію файлів і каталогів.
csplit Розділити файл на частини, по маркерам за заданим шаблоном.
cut Виводить байти, символи або поля обмежені розподільниками з кожного рядка файлу.
date Відображає або встановлює поточні час і дату.
dc Стековий калькулятор, який використовує зворотний польський запис для арифметичних обчислень із довільною точністю.
dd Робить копію необроблених даних (raw), виконуючи конвертацію та форматування відповідно до вказаних операндів.
desklink Встановлює елементи на Deskbar. (специфічно для Haiku)
df Виводить звіт про вільний та використаний об'єм підключених томів та іншу інформацію.
diff Порівнює файли рядок за рядком.
diff3 Порівнює три файли рядок за рядком.
dircolors Налаштування кольору для ls.
dirname Прибирає ім'я файлу або крайній елемент з рядка «/шлях/до/ім'я_файлу». Повертає «/шлях/до».
diskimage Реєструє файл як дисковий пристрій, який потім можна підключити. (специфічно для Haiku)
dpms Встановлює режим збереження енергії для монітора.
draggers Показує/встановлює настройки перетягування реплікантів.
driveinfo Показує інформацію про апаратне забезпечення (обладнання).
dstcheck Показує вікно повідомлення при переході на літній/зимовий час.
du Підсумовує використання диска кожним файлом, рекурсивно для каталогів.
dumpcatalog Показує вміст файлу каталогу (файли з розширенням «.catalog»).
echo Виводить рядок тексту на комп'ютерний термінал.
egrep Дивіться grep.
eject Виймає знімний носій.
env Запускає програму в модифікованому середовищі (оточенні).
error Виводить текстові повідомлення про помилки для заданих номерів помилок.
expand Конвертує символи табуляції на пробіли.
expr Виводить значення виразу.

F - J

factor Виводить прості множники цілих чисел.
false Нічого не робить, позначає «неуспішно» та повертає значення «1».
fdinfo Показує інформацію про використані дескриптори файлів у системі.
ffm Встановлює режим «Фокус слідує за мишею».
fgrep Дивіться grep.
filepanel Відображає панель (діалог) завантаження/збереження файлу. (специфічно для Haiku)
find Виконує пошук файлів в ієрархії каталогів.
finddir Виконує пошук спеціальних каталогів, які визначаються системою.
findpaths Виводить шляхи, які відповідають визначеним системою константам каталогів (наприклад, «B_FIND_PATH_PACKAGE_PATH»).
За замовчуванням виводиться шлях до кожного каталогу з такою константою, по одному на рядок; параметри програми можуть змінити цю поведінку.
fmt Переформатує параграфи (абзаци) файлу.
fold Розділяє рядки у файлі або отримані зі стандартного вводу на рядки потрібної довжини (за замовчуванням 80).
fortune Виводить випадкове, сподіваємось, цікаве прислів'я.
fstrim Відправляє команду TRIM на диск SSD.
ftpd Сервер FTP.
funzip Розпаковує перший елемент архіву на стандартний вивод.
fwcontrol Програма управління FireWire.
gawk GNU реалізація мови програмування AWK. Використовується для аналізу та обробки вхідних даних (наприклад, текстового файлу) за заданим шаблоном.
getarch Показує версію компілятора середовища (архітектуру).
grep Пошук за шаблоном.
groups Виводить членство в групах для кожного імені користувача.
gunzip Дивіться gzip.
gzexe Розпаковує/стискає виконувані файли.
gzip Розпаковує/стискає файли.
hd Виводить вміст файлів або дані отримані зі стандартного вводу у вигляді шістнадцяткових дампів.
head Виводить перші рядки файлу.
hey Невеликий інструмент для написання сценаріїв програм з графічним інтерфейсом.
hostname Виводить або встановлює ім'я хоста системи.
id Виводить інформацію про користувача та групу.
ifconfig Налаштовує мережевий інтерфейс.
install Копіює файли до місця призначення, не порушуючи роботу запущеної системи.
install-wifi-firmwares.sh Встановлює прошивку для різних бездротових мережевих карт.
installsound Встановлює новий звук для події на панелі налаштувань «Sounds».
iroster Виводить список пристроїв вводу.
isvolume Отримує інформацію про підключений том.
join Для кожної пари вхідних рядків з ідентичними полями виводить об’єднаний рядок у стандартний вивод.

indexK - O

kernel_debugger Входить у відладчик ядра.
keymap Завантажує або зберігає розкладку клавіш.
kill Посилає процесу сигнал про завершення.
launch_roster Управляє демоном launch_daemon, зупиняє та перезапускає служби. (специфічно для Haiku)
less Відкриває файл для перегляду.
lessecho Виводить на екран свої аргументи та розширює метасимволи, такі як «*» та «?» у назвах файлів.
lesskey Визначає прив'язку клавіші для less.
link Створює посилання на файл.
linkcatkeys Компілює файли «*.catkeys» (каталоги локалізації), додаючи ресурси до виконуваного файлу.
Викликається автоматично при виконанні команди make bindcatalogs в системі «Makefile engine».
listarea Виводить списки команд (teams) для всіх запущених процесів з інформацією про використані ресурси та розподіл пам'яті.
listattr Виводить список атрибутів файлу. (специфічно для Haiku)
listdev Виводить список всіх пристроїв апаратного забезпечення в системі.
listimage Виводить списки команд (teams) для всіх запущених процесів з інформацією про їх образи.
listport Виводить списки команд (teams) для всіх запущених процесів з інформацією про відкриті ними порти.
listres Виводить список ресурсів файлу.
listsem Виводить списки команд (teams) для всіх запущених процесів з інформацією про встановлені ними семафори.
listusb Виводить список пристроїв USB.
ln Створює посилання на файл.
locale Показує вибрану мову, її «LC_CTYPE» та форматування за вподобанням.
locate Знаходить файл.
logger Відправляє повідомлення до системного журналу.
login Починає сесію в системі.
logname Виводить ім'я поточного користувача.
ls Показує вміст каталогу.
lsindex Відображає проіндексовані атрибути поточного тому/розділу. (специфічно для Haiku)
mail2mbox Конвертує файли електронної пошти BeOS у файли поштових скриньок Unix.
make Утиліта GNU make.
makebootable Робить вказані розділи/пристрої BFS завантажувальними, записуючи завантажувальний код у перші два сектори.
mbox2mail Конвертує файли поштових скриньок Unix у файли електронної пошти BeOS.
md5sum Виводить або перевіряє контрольні суми MD5.
media_client «media_client play» відтворює аудіофайли.
message Виводить на екран вміст зведеного файлу BMessage або окреме повідомлення.
mimeset Встановлює MIME-тип файлу.
mkdepend Генератор залежностей Makefile.
mkdir Створює каталог.
mkdos Ініціалізує розділи FAT.
mkfifo Створює іменовані канали.
mkfs Створює файлову систему.
mkindex Створює новий індекс для атрибута. (специфічно для Haiku)
mktemp Створює тимчасовий файл або каталог без загрози системі.
modifiers Виводить поточні (не)натиснуті клавіші-модифікатори.
more Дивіться less.
mount Монтує файлову систему.
mount_nfs Монтує розділ NFS.
mountvolume Монтує том за назвою.
mv Переміщує/перейменовує файл.
nano Текстовий редактор за умовчанням у терміналі, клон «Pico».
netstat Друкує мережеві з'єднання, таблиці маршрутизації, статистику інтерфейсів, маскарадингові з'єднання і членство в багатоадресній розсилці.
nl Виводить файл з додаванням номерів рядків.
nohup Виконує задану команду, ігноруючи сигнали зависання, щоб команда могла продовжувати працювати у фоновому режимі після того, як Ви вийшли з системи.
nproc Виводить кількість доступних процесорів.
od Запис файлів у вісімковому або інших форматах. Виводить однозначне представлення кожного файлу («-» означає стандартний ввод), або стандартний ввод, якщо файл не задано.
open Запускає програму/документ із оболонки командного рядка. (специфічно для Haiku)

indexP - S

package Створює, перевіряє або розпаковує пакети Haiku.
package_repo Створює або перевіряє файл репозитарію пакетів Haiku.
passwd Змінює пароль користувача.
paste Виводить рядки, що складаються з послідовно відповідних рядків з кожного файлу, розділених табуляцією.
patch Застосовує diff-файл до оригіналу.
pathchk Діагностує недійсні або такі, які не можна перенести імена файлів.
pc Калькулятор програміста.
ping Відправляє ICMP-echo-запит на мережевий хост.
pkgman Управляє пакетами та репозитаріями пакетів.
pr Розділяє на сторінки або розбиває на колонки файли для друку.
printenv Виводить значення змінних середовища (оточення).
printf Форматує та виводить дані.
prio Змінює пріоритет процесу.
profile Профайлер потоків.
ps Виводить список запущених процесів.
ptx Виводить покажчик, включаючи контекст, з вхідного файлу.
pwd Виводить на екран поточний каталог.
query Утиліта командного рядка, яка емулює функцію Tracker «Знайти за формулою». (специфічно для Haiku)
quit Закриває програму.
ramdisk Створює ram-диск. (специфічно для Haiku)
rc Компілятор ресурсів.
readlink Виводить шлях до об'єкта символічного посилання.
recover Інструмент, за допомогою якого можна відновити дані з пошкоджених BFS-дисків, які Ви навіть не можете змонтувати (дивіться документацію для отримання додаткової інформації).
reindex Розміщує атрибути існуючих файлів у новостворених індексах. (специфічно для Haiku)
release Виставляє семафор.
renice Змінює пріоритет запущеного процесу.
rm Видаляє файли та каталоги.
rmattr Вилучає атрибут із файлу. (специфічно для Haiku)
rmdir Видаляє каталоги.
rmindex Видаляє індекс атрибута. (специфічно для Haiku)
roster Виводить інформацію про команди (teams) запущені в системі.
route Веде списки та управляє мережевими маршрутами.
safemode Перевіряє, чи працює система у безпечному режимі (safemode).
screen_blanker Гасить екран або запускає екранну заставку.
screenmode Показує/встановлює режим екрану. (специфічно для Haiku)
sdiff Показує або об’єднує відмінності двох файлів у вигляді таблиці порівняння по рядкам.
seq Виводить послідовність чисел.
setarch Встановлює середовище (оточення) для певної версії компілятора (архітектури).
setdecor Показує/налаштовує декоратор.
settype Встановлює MIME-тип, сигнатуру і програму за замовчуванням для файлу.
setversion Показує версію файлу.
setvolume Встановлює гучність звуку системи. (специфічно для Haiku)
sftp Програма для передачі файлів.
sh Дивіться bash.
sha1sum Виводить або перевіряє контрольні суми SHA1.
shar Створює архіви Unix.
shred Шредер – затирає файл, багаторазово перезаписуючи його.
shuf Виводить випадкову перестановку вхідних рядків.
shutdown Вимикає комп'ютер.
sleep Робить паузу на задану кількість секунд.
sort Виводить відсортовану конкатенацію всіх файлів.
spamdbm Класифікує повідомлення електронної пошти як спам або не спам.
split Виводить фрагменти вхідних файлів фіксованого розміру у файли з префіксами. Розділяє файли
stat Відображає звіт про стан файлу або файлової системи.
strace Відстежує системні виклики потоку або команди (team).
stty Показує/встановлює характеристики терміналу.
su Змінює діючий ідентифікатор користувача та групу.
sum Виводить контрольну суму та кількість блоків для кожного файлу.
sync Примусово переносить змінені блоки на диск, оновлює суперблок.
sysinfo Показує інформацію про систему.

indexT - Z

tac Об'єднує та друкує файли, починаючи з останнього рядка.
tail Виводить останні десять рядків файлу.
tcpdump Збирає та виводить дампи трафіку мережі.
tcptester [застаріло]
tee Записує або додає дані зі стандартного вводу до файлу.
telnet Інтерфейс користувача до протоколу telnet.
telnetd Демон Telnet.
test Повертає true/false після порівняння елементів.
timeout Запускає команду і примусово завершує її, якщо вона все ще виконується після вказаної кількості секунд.
top Відображає запущені потоки та використання ЦП.
touch Змінює мітку часу файлу.
tput Ініціалізує термінал або запит до бази даних terminfo.
tr Перекладає, стискає та/або видаляє символи зі стандартного вводу.
traceroute Виводить маршрут проходження пакетів через мережу.
translate Конвертує формат файлу з використанням DataTranslators.
trash Відправляє файли до смітника або відновлює їх.
true Нічого не робить, позначає «успішне виконання» та повертає значення «0».
truncate Зменшує або збільшує розмір файлу.
tsort Виконує топологічне сортування.
tty Виводить назву файлу терміналу, підключеного до стандартного вводу.
uname Виводить інформацію про систему.
unchop Відновлює файл, попередньо розділений за допомогою chop.
unexpand Конвертує пробіли на табуляцію.
uniq Фільтрує сусідні співпадаючі рядки зі вводу, записує на вивод.
unlink Викликає функцію «unlink», щоб видалити вказаний файл.
unmount Відключає (розмонтує) том.
unrar Розпаковує архів rar.
unshar Розпаковує архів shar.
untrash Дивіться trash.
unzip Розпаковує архів zip.
unzipsfx Використовується для того, щоб зробити існуючі zip-архіви саморозпакувальними.
updatedb Оновлює базу даних локалізації.
uptime Виводить дату і час, а також час, що минув з моменту запуску системи.
urlwrapper Обгортка командного рядка для MIME-типів URL-адрес або інших програм, які не обробляють їх безпосередньо.
useradd Створює нового користувача.
uudecode Декодує файл, закодований «uuencode».
uuencode Кодує файл в «uuencode», щоб його можна було надіслати поштою до віддаленої системи.
vdir Виводить інформацію про файли.
version Повертає версію файлу.
vmstat Виводить інформацію про систему віртуальної пам'яті.
waitfor Чекає, доки не з’явиться певний потік. (специфічно для Haiku)
watch Періодично запускає програму.
wc Виводить кількість абзаців, слів та символів (байт) у файлі.
wget Інструмент для завантаження через HTTP, HTTPS або FTP.
which Знаходить команду.
whoami Виводить ім'я користувача, пов'язане з поточним діючим ідентифікатором користувача.
xargs Створює та виконує командні рядки зі стандартного вводу.
xres Веде список ресурсів та управляє ними.
yes Виводить рядок до тих пір, поки його не буде примусово завершено.
zcat Дивіться gzip.
zcmp Дивіться zdiff.
zdiff Порівнює стиснуті файли.
zforce Примусово встановлює розширення «.gz» для файлів gzip.
zgrep Пошук за шаблоном (регулярним виразом) у стиснутому (архівному) файлі.
zip Додає або замінює елементи у zip-архіві.
zipcloak Шифрує всі незашифровані елементи у zip-архіві.
zipgrep Пошук за шаблоном (регулярним виразом) у zip-архіві.
zipinfo Дивіться unzip.
zipnote Виводить коментарі в zip-архіві.
zipsplit Розділяє zip-архів на менші частини.
zmore Подібно до more , але працює з нестисненим вмістом будь-якого стисненого файлу.
znew Перетискає «.Z» файли у «.gz» (gzip) архіви.