Hakemisto

Attribuutit ja Kyselyt ovat Haikun avainominaisuuksia. Vaikka attribuutit ovat hyödyllisiä sellaisenaan lisätietojen näyttämiseksi tiedostosta, niiden kyselemiseksi attribuutit on indeksoitava. Indeksointi laittaa attribuutit hakutauluun, mikä vuorostaan tekee kyselyt salamannopeiksi.
Indeksi on tiedostojärjestelmän osa ja se pidetään jokaisella taltiolla tai osiolla erikseen.

Indeksointikomennot Pääteikkunassa

Indeksin käsittelemiseen on useita komentoja:

 ~ ->lsindex 
BEOS:APP_SIG 
MAIL:account 
MAIL:cc 
MAIL:chain 
MAIL:draft 
MAIL:flags 
MAIL:from 
MAIL:name 
MAIL:pending_chain 
MAIL:priority 
MAIL:reply 
MAIL:status 
MAIL:subject 
MAIL:thread 
MAIL:to 
MAIL:when 
META:address 
META:city 
META:company 
META:country 
META:email 
META:fax 
META:group 
META:hphone 
META:name 
META:nickname 
META:state 
META:url 
META:wphone 
META:zip 
_signature 
_status 
_trk/qrylastchange 
_trk/recentQuery 
be:deskbar_item_status 
last_modified 
name 
size 
Käyttö: mkindex [valitsimet] <attribuutti> 
Luo uuden indeksin määrätylle attribuutille. 
 
 -d, --volume=POLKU  polku taltioon, johon indeksi lisätään, 
            oletuksena nykyinen taltio. 
 -t, --type=TYYPPI   indeksoitavan attribuutin tyyppi. Yksi seuraavista: "int", 
            "llong", "string", "float", tai "double". 
            Oletus on "string". 
   --copy-from    polku taltioon, josta indeksit kopioidaan. 
 -v, --verbose     tulosta tiedot luodusta indeksistä 

Vain uudet tiedostot, joilla on attribuutti, indeksoidaan automaattisesti!
Olemassa olevat tiedostot on lisättävä manuaalisesti kopioimalla ne ja poistamalla alkuperäiset sen jälkeen. Vaihtoehtoisesti voit käyttää komentoa reindex.

Käyttö: reindex [-rvf] attr <tiedostonimien ja/tai hakemistojen luettelo> 
 -r  liiku hakemistoista rekursiivisesti
 -v  tulosta laveasti
 -f  luo/päivittää kaikki indeksit lähdetaltiosta,
    "attr" on polku lähdetaltioon

Käyttö: rmindex [VALITSIN]... INDEKSI_NIMI 
 
Poistaa indeksin nimeltään INDEKSI_NIMI levytaltiosta. Heti kun tämä on tehty, ei ole enää mahdollista käyttää kyselyjärjestelmää tiedostojen 
etsimiseen INDEKSI_NIMI-attribuutilla. 
 
 -d, --volume=POLKU  polku taltioon, josta indeksi 
            poistetaan 
 -h, --help      näytä opaste ja poistu 
 -p, --pattern     INDEKSI_NIMI on malli 
 -v, --verbose     tulosta tiedot poistettavasta indeksistä 
 
INDEKSI_NIMI on tiedostoattribuutin nimi. 
 
Jos taltiota ei ole määritelty, otaksutaan taltio, jossa nykyinen hakemisto sijaitsee.