Bash ja skriptaus

”Skriptaus” on proseduurien automointitekniikka, jossa komentoja ketjutetaan merkkijonoiksi ja tallennetaan tekstitiedostona, niin kutsuttuina ”skripteinä”. Joka kerta kun skripti suoritetaan, komennot käsitellään yksi kerrallaan aivan kuin ne olisi kirjoitettu käsin Pääteikkunassa.
Skriptit voivat ulottua yksinkertaisesta muutaman komennon suorittamisesta aina edistyneisiin koodipätkiin, jotka ratkaisevat monimutkaisia tehtäviä.

index Bash-komentotulkki

Koska skriptit turvautuvat luonnollisesti paljolti komentotulkkeihin, jotka tulkitsevat niitä, sinun pitäisi ensiksi tutustua BASH-komentotulkkiin, jota käytetään Haikussa. Verkossa on monia resursseja, koska kyseessä on laajalti käytetty komentotulkki. Yksi hyvä dokumentti on Johan Janssonin Perehdyttäminen bash-komentotulkkiin - oppitunti bash-komentotulkista BeOS-käyttöjärjestelmässä.
Bash-viitekäsikirja (PDF, 720 kibitavua) auttaa pääsemään selville yksityiskohdista.

index Skriptausraamattu

Sen jälkeen kun olet oppinut muutaman perusasian komentotulkissa työskentelemisestä, on aika hitaasti ujuttautua skriptausmaailmaan. Taas löydät kuormittain oppikursseja ja viitemateriaalia verkosta ja myös kirjakaupoista. Hyvä perehdyttäminen, joka on käytännöllisesti räätälöity Haikua varten, on verkossa linkissä Skriptauskappale (PDF, 900 kilotavua) Scot Hackerin BeOS-raamatusta.

indexSkriptit Haikussa

Haiku on aiemmin käyttänyt skriptejä käynnistyksessä ja järjestelmän sulkemisessa. Nykyään käyttöjärjestelmä käyttää sen sijaan launch_daemon-käynnistystaustaohjelmaa. Käyttäjä voi kuitenkin lisätä tähän prosessiin tiettyjä käyttäjäskriptejä. Jos niitä ei jo ole olemassa, sinun on lisättävä tarvittavat tiedostot itse. Muussa tapauksessa lisää yksinkertaisesti komentosi prosessissa sinne, missä haluat ne suorittaa.

index Käyttäjäkäynnistysskripti

/boot/home/config/settings/boot/UserBootscript suoritetaan sen jälkeen kun järjestelmä on lopettanut käynnistysprosessin. Esimerkiksi voisit käynnistää skriptissä lukuisia ohjelmia, jotka käynnistyisivät silloin automaattisesti jokaisen käynnistyksen yhteydessä:

# Käynnistä LaunchBox
/boot/system/apps/LaunchBox &

# Käynnistä Workspaces Applet
/boot/system/apps/Workspaces &

Muista lisätä komennon loppuun "&" ohjelman käynnistämiseksi taustaprosessina, tai skripti pysähtyy, kunnes komento on suoritettu loppuun (tässä tapauksessa: kunnes käynnistetty sovellus on taas suljettu).

Yksinkertainen vaihtoehto yllämainitulle sovellusten käynnistämiselle käynnistyksen yhteydessä on laittaa linkit sovelluksiin /boot/home/config/settings/boot/launch-hakemistoon. Tämä voidaan tehdä yksinkertaisesti hiiren kakkospainikkeen napsautuksella sellaisen sovelluksen kohdalla, jonka toivot käynnistyvän automaattisesti, valitsemalla valikosta Luo linkki ja sitten navigoimalla yllä olevaan hakemistoon.

index Käyttäjän järjestelmän sulkemisskripti

/boot/home/config/settings/boot/UserShutdownScript suoritetaan ensimmäisenä askeleena sulkemisprosessissa. Jos skripti palauttaa nollasta poikkeavan arvon, sulkeminen keskeytetään.

index Käyttäjän järjestelmän sulkemisen päättämisskripti

/boot/home/config/settings/boot/UserShutdownFinishScript suoritetaan sulkemisprosessin viimeisenä askeleena. Huomaa, että suurin osa järjestelmästä on lopetettu siinä vaiheessa kun tämä skripti suoritetaan.