Tämän sivun kotoistaminen ei ole vielä täydellinen. Siihen asti keskeneräiset osat käyttävät englanninkielistä alkuperäistekstiä.

Käynnistyslataaja

Haikun käynnistyslataaja voi auttaa kun koet laitteistopulmia tai haluat valita, minkä Haiku-asennuksen käynnistät, jos sinulla on useampia kuin yksi asennettu järjestelmä (ehkä asennus-CD:ltä tai USB-tikulta). Se on myös kätevä kun olet asentanut ohjelmistokomponentin, joka oireilee ja estää sinua käynnistämästä järjestelmää uudelleen komponentin poistamiseksi, katso alla Vianjäljitys.

Käynnistyslataajan valitsimiin pääsemiseksi sinun on painettava ja pidettävä alhaalla VAIHTO-näppäintä ennen Haikun käynnistysprosessin alkamista. Jos käynnistyshallinta on asennettu, voit aloittaa pitämällä VAIHTO-näppäintä alhaalla ennen Haikun käynnistysrivin valintaa. Jos Haiku on ainoa koneeseen asennettu käyttöjärjestelmä, voit aloittaa näppäimen pitämisen alhaalla jo silloin, kun näet näytölläsi BIOS-käynnistysviestit.

Joissakin laitteissa sinun on varmistuttava, että USB-näppäimistö on käytössä BIOS:issa.
Niissä tietokoneissa, joissa käytetään UEFI:a käynnistämiseen klassisen BIOS:in sijasta, sinun on käytettävä VÄLILYÖNTI-näppäintä VAIHTO-näppäimen sijasta.

index Käynnistyslataajavalitsimet

Kun olet päässyt sinne, näkyviin tulee neljä valikkoa:

Valitse käynnistyslevy Valitse, minkä Haiku-asennuksen/version käynnistät (katso Vianjäljitys alla).
Valitse turvatilavalitsimet Laitteistopulmien tapahtuessa voit kokeilla useita valitsimia tai jos järjestelmä tulee epästabiiliksi tai sitä ei pysty käynnistämään huonosti käyttäytyvän lisäosan vuoksi. Kun valintapalkin siirtää valitsimelle, niin näytön alalaitaan ilmaantuu lyhyt selite.

Safe mode
Puts the system into safe mode. This can be enabled independently from the other options.

Disable user add-ons
Prevents all user installed add-ons from being loaded. Only the add-ons in the system directory will be used. See Troubleshooting below.

Disable IDE DMA
Disables IDE DMA, increasing IDE compatibility at the expense of performance.

Ignore memory beyond 4 GiB
Ignores all memory beyond the 4 GiB address limit, overriding the setting in the kernel settings file.

Use fail-safe graphics driver
The system will use VESA mode and won't try to use any video graphics drivers.

Disable IO-APIC
Disables using the IO APIC for interrupt routing, forcing the use of the legacy PIC instead.

Disable local APIC
Disables using the local APIC, also disables SMP.

Disable X2APIC
Disables second generation APIC.

Disable SMEP and SMAP
Disables SMEP/SMAP security features of the CPU.

Disable SMP
Disables all but one CPU core.

Don't call the BIOS
Stops the system from calling BIOS functions.

Disable APM
Disables Advanced Power Management hardware support, overriding the APM setting in the kernel settings file.

Disable ACPI
Disables Advanced Configuration and Power Interface hardware support, overriding the ACPI setting in the kernel settings file.

Disable system components
Allows to select system files that shall be ignored. Useful e.g. to disable drivers temporarily. See Troubleshooting below.

Valitse vianjäljitysvalitsimet Tästä löydät useita valitsimia, jotka opastavat vianjäljityksessä tai lisätietojen hakemisessa vikailmoitukseen. Taas näytön alalaidassa näytetään lyhyt selite.

Ota käyttöön vianjäljitystulostus sarjaporttiin
Kääntää päälle järjestelmälokin lähetyksen sarjaporttiin (oletus: 115200, 8N1).

Ota käyttöön vianjäljitystulostus näytölle
Näyttää vianjäljitystulostuksen näytölle järjestelmää käynnistettäessä eikä normaaliin käynnistyslokiin.

Ota pois käytöstä näytön sivutus
Ottaa pois käytöstä sivutuksen, kun vianjäljitystulostus on otettu käyttöön.

Ota käyttöön vianjäljitysjärjestelmäloki
Ottaa käyttöön erityisen muistissa olevan järjestelmälokipuskurin tälle istunnolle, johon käynnistyslataaja pääsee käsiksi uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Näytä nykyinen käynnistyslatajaloki
Näyttää käynnistyslataajan kirjaamat vianjäljitystiedot (poistu lokista painamalla näppäintä Q)

Lisää edistynyt vianjäljitysvalitsin
Sallii edistyneiden vianjäljitysvalitsimien kirjoittamisen suoraan.

Jos valitsin "Ota käyttöön vianjäljitys syslog-tiedostoon" on aktivoitu, uudelleenkäynnistyminen kaatumisen jälkeen näyttää nämä lisävalitsimet:

Tallenna järjestelmäloki edellisestä istunnosta käynnistyksen aikana
Tallentaa järjestelmälokin edellisestä Haiku-istunnosta tiedostoon /var/log/previous_syslog käynnistyksen aikana.

Näytä järjestelmäloki edellisestä istunnosta
Näyttää järjestelmälokin edellisestä Haiku-istunnosta

Tallenna järjestelmäloki edellisestä istunnosta
Tallentaa järjestelmälokin edellisestä Haiku-istunnosta levylle. Nykyisin tuetaan vain FAT32-taltioita.

Valitse näytön resoluutio Sallii sinun pakottaa tietyn näyttöresoluution ja värisyvyyden.

index Vianjäljitys

Jos Haiku kieltäytyy käynnistymästä aivan alusta, yritä asettaa eri valitsimia valikosta Valitse turvatilavalitsimet. Harkitse joka tapauksessa vikailmoitus-raportin täyttämistä.

Toisaalta, jos Haiku äkkiä vain häiriököi, kun olet asentanut jonkin ohjelmiston, erityisesti laitteistoajurin, sinulla on useita valitsimia käytettävissä saadaksesi Haikun taas käynnistymään poistamalla häiritsevän pakkauksen asennuksen:

index Haikun käynnistäminen

Yhden tai useamman valitsimen aktivoinnin jälkeen palaat päävalikkoon ja jatkat käynnistystä, mikä esittää sinulle tämän käynnistysnäytön:

boot-screen.png

Jos kaikki toimii normaalisti, symboli toisensa jälkeen syttyy.
Erilaiset symbolit vastaavat likimain näitä käynnistyslatausvaiheita:

Atomi Moduulien alustaminen
Levy + suurentaja Luodaan rootfs (/) ja liitetään devfs (/dev).
Lisäosakortti Alustetaan laitehallintaa
Käynnistetään levy Liitetään käynnistyslevy
Mikropiirit Ladataan prosessorikohtaiset moduulit
Kansio Alijärjestelmien loppualustus.
Raketti Käynnistystaustaohjelma on käynnistänyt järjestelmän.