Käynnistyslataaja

Haikun käynnistyslataaja voi auttaa kun koet laitteistopulmia tai haluat valita, minkä Haiku-asennuksen käynnistät, jos sinulla on useampia kuin yksi asennettu järjestelmä (ehkä asennus-CD:ltä tai USB-tikulta). Se on myös kätevä kun olet asentanut ohjelmistokomponentin, joka oireilee ja estää sinua käynnistämästä järjestelmää uudelleen komponentin poistamiseksi, katso alla Vianjäljitys.

Käynnistyslataajan valitsimiin pääsemiseksi sinun on painettava ja pidettävä alhaalla VAIHTO-näppäintä ennen Haikun käynnistysprosessin alkamista. Jos käynnistyshallinta on asennettu, voit aloittaa pitämällä VAIHTO-näppäintä alhaalla ennen Haikun käynnistysrivin valintaa. Jos Haiku on ainoa koneeseen asennettu käyttöjärjestelmä, voit aloittaa näppäimen pitämisen alhaalla jo silloin, kun näet näytölläsi BIOS-käynnistysviestit.

Niissä tietokoneissa, joissa käytetään UEFI:a käynnistämiseen klassisen BIOS:in sijasta, sinun on käytettävä sen sijaan VÄLILYÖNTI-painiketta.

index Käynnistyslataajavalitsimet

Kun olet päässyt sinne, näkyviin tulee neljä valikkoa:

Valitse käynnistyslevy Valitse, minkä Haiku-asennuksen/version käynnistät (katso Vianjäljitys alla).
Valitse turvatilavalitsimet Laitteistopulmien tapahtuessa voit kokeilla useita valitsimia tai jos järjestelmä tulee epästabiiliksi tai sitä ei pysty käynnistämään huonosti käyttäytyvän lisäosan vuoksi. Kun valintapalkin siirtää valitsimelle, niin näytön alalaitaan ilmaantuu lyhyt selite.

Turvatila
Laittaa järjestelmän turvatilaan. Tämä voidaan ottaa käyttöön riippumatta muista valitsimista.

Ota pois käytöstä käyttäjälisäosat
Estää kaikkien käyttäjän asentamien lisäosien latauksen. Vain järjestelmähakemistossa sijaitsevia lisäosia käytetään. Katso alla Vianjäljitys.

Ota pois käytöstä IDE DMA
Ottaa pois käytöstä IDE DMA:an, lisää IDE-yhteensopivuutta suorituskyvyn kustannuksella.

Ohita muisti 4:n gibitavun takana
Ohittaa kaiken muistin 4:n gibitavun rajan takana, korvaa asetukset käyttöjärjestelmäytimen asetustiedostossa.

Käytä vikasietoista videoajuria
Järjestelmä käyttää VESA-tilaa ja ei yritä käyttää videografiikka-ajureita.

Ota pois käytöstä IO-APIC
Ottaa pois käytöstä IO APIC-keskeytysreitityksen, pakotetaan sen sijaan perinne-PIC-keskeytysreititykseen.

Ota pois käytöstä paikallinen APIC
Ottaa pois käytöstä paikallisen APIC:in, ottaa pois käytöstä myös SMP:n.

Ota pois käytöstä X2APIC
Ottaa pois käytöstä toisen sukupolven APIC:n

Ota pois käytöstä SMEP ja SMAP
Ottaa pois käytöstä prosessorin SMEP/SMAP-turvaominaisuudet.

Ota pois käytöstä SMP
Ottaa pois käytöstä kaiken muun paitsi yhden prosessoriytimen.

Älä kutsu BIOS:ia
Estää järjestelmää kutsumasta BIOS-funktioita.

Ota pois käytöstä APM
Ottaa pois käytöstä Advanced Power Management -laitetuen, korvaa APM-asetukset käyttöjärjestelmäytimen asetustiedostossa.

Ota pois käytöstä ACPI
Ottaa pois käytöstä Advanced Configuration ja Power Interface -laitetuen, korvaa ACPI-asetukset käyttöjärjestelmäytimen asetustiedostossa.

Merkitse kohde mustalle listalle
Sallii valita järjestelmätiedostoja, jotka ohitetaan. Hyödyllinen esim. otettaessa tilapäisesti ajureita pois käytöstä. Katso alla Vianjäljitys.

Valitse vianjäljitysvalitsimet Tästä löydät useita valitsimia, jotka opastavat vianjäljityksessä tai lisätietojen hakemisessa vikailmoitukseen. Taas näytön alalaidassa näytetään lyhyt selite.

Ota käyttöön vianjäljitystulostus sarjaporttiin
Kääntää päälle järjestelmälokin lähetyksen sarjaporttiin (oletus: 115200, 8N1).

Ota käyttöön vianjäljitystulostus näytölle
Näyttää vianjäljitystulostuksen näytölle järjestelmää käynnistettäessä eikä normaaliin käynnistyslokiin.

Ota pois käytöstä näytön sivutus
Ottaa pois käytöstä sivutuksen, kun vianjäljitystulostus on otettu käyttöön.

Ota käyttöön vianjäljitysjärjestelmäloki
Ottaa käyttöön erityisen muistissa olevan järjestelmälokipuskurin tälle istunnolle, johon käynnistyslataaja pääsee käsiksi uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Näytä nykyinen käynnistyslatajaloki
Näyttää käynnistyslataajan kirjaamat vianjäljitystiedot (poistu lokista painamalla näppäintä Q)

Lisää edistynyt vianjäljitysvalitsin
Sallii edistyneiden vianjäljitysvalitsimien kirjoittamisen suoraan.

Jos valitsin "Ota käyttöön vianjäljitys syslog-tiedostoon" on aktivoitu, uudelleenkäynnistyminen kaatumisen jälkeen näyttää nämä lisävalitsimet:

Tallenna järjestelmäloki edellisestä istunnosta käynnistyksen aikana
Tallentaa järjestelmälokin edellisestä Haiku-istunnosta tiedostoon /var/log/previous_syslog käynnistyksen aikana.

Näytä järjestelmäloki edellisestä istunnosta
Näyttää järjestelmälokin edellisestä Haiku-istunnosta

Tallenna järjestelmäloki edellisestä istunnosta
Tallentaa järjestelmälokin edellisestä Haiku-istunnosta levylle. Nykyisin tuetaan vain FAT32-taltioita.

Valitse näytön resoluutio Sallii sinun pakottaa tietyn näyttöresoluution ja värisyvyyden.

index Vianjäljitys

Jos Haiku kieltäytyy käynnistymästä aivan alusta, yritä asettaa eri valitsimia valikosta Valitse turvatilavalitsimet. Harkitse joka tapauksessa vikailmoitus-raportin täyttämistä.

Toisaalta, jos Haiku äkkiä vain häiriököi, kun olet asentanut jonkin ohjelmiston, erityisesti laitteistoajurin, sinulla on useita valitsimia käytettävissä saadaksesi Haikun taas käynnistymään poistamalla häiritsevän pakkauksen asennuksen:

index Haikun käynnistäminen

Yhden tai useamman valitsimen aktivoinnin jälkeen palaat päävalikkoon ja jatkat käynnistystä, mikä esittää sinulle tämän käynnistysnäytön:

boot-screen.png

Jos kaikki toimii normaalisti, symboli toisensa jälkeen syttyy.
Erilaiset symbolit vastaavat likimain näitä käynnistyslatausvaiheita:

Atomi Moduulien alustaminen
Levy + suurentaja Luodaan rootfs (/) ja liitetään devfs (/dev).
Lisäosakortti Alustetaan laitehallintaa
Käynnistetään levy Liitetään käynnistyslevy
Mikropiirit Ladataan prosessorikohtaiset moduulit
Kansio Alijärjestelmien loppualustus.
Raketti Käynnistystaustaohjelma on käynnistänyt järjestelmän.