Açılış Yöneticisi

Haiku'nun Açılış Yöneticisi Seçenekleri, donanım kaynaklı sorunlar yaşadığınızda veya birden fazla Haiku yüklemeniz varsa (örn. CD veya USB bellek) hangisini başlatmak istediğinizi seçmede yardımcı olur. Aynı zamanda yüklediğiniz bir yazılım bileşeninin ötesi berisi ayrı oynayıp sistemi başlatmanızı engelliyorsa da işe yarar; bkz. Sorun tespiti.

Önyükleyici seçeneklerine girmek için Haiku önyükleme süreci başlamadan önce SHIFT düğmesini basılı tutun. Eğer bir önyükleme yöbeticisi yüklüyse SHIFT düğmesini Haiku girdisini seçmeden önce basılı tutmaya başlayabilirsiniz. Haiku, makinedeki tek yüklü işletim sistemiyse BIOS iletilerini görmeye başladığınız anda basılı tutmanız yine aynı etkiyi gösterecektir.

Bazı donanımlarda, USB klavyelerin BIOS'ta etkinleştirildiğinden emin olmanız gerekebilir.
Önyükleme için BIOS yerine UEFI kullanan bilgisayarlarda BOŞLUK düğmesinin kullanmanız gerekir.

index Açılış Yöneticisi Seçenekleri

Başlangıçta dört seçenek sunulur:

Select boot volume/state Hangi Haiku yüklemesinin veya durumunun başlatılacağını seçin (aşağıda Sorun tespiti bölümüne bakın).
Select safe mode options Donanım kaynaklı sorunlarda veya sistem hatalı davranan bir eklenti yüzünden kararsız veya önyüklenemez duruma gelirse deneyebileceğiniz birkaç seçenek barındırır. Seçenekler üzerinde hareket ettiğinizde kısa bir açıklama ekranın altında belirir.

Safe mode
Sistemi güvenli kipe sokar. Bu seçenek diğer seçeneklerden bağımsız olarak etkinleştirilebilir.

Disable user add-ons
Kullanıcı tarafından kurulan tüm eklentilerin yüklenmesini engeller. Yalnızca sistem dizinindeki eklentiler kullanılacaktır. Aşağıda Sorun tespiti bölümüne bakın.

Disable IDE DMA
IDE DMA devre dışı bırakır, başarımın azalması karşılığında IDE uyumluluğunu artırır.

Ignore memory beyond 4 GiB
Çekirdek ayarları dosyasındaki ayarı yok sayarak 4 GiB adres limiti ötesindeki tüm belleği yok sayar.

Use fail-safe graphics driver
Sistem VESA grafik kipini kullanır ve herhangi bir video grafik sürücüsü yüklemez.

Disable IO-APIC
Yarıda kesme yönlendirmesi için IO APIC kullanımını devre dışı bırakır, bunun yerine eski PIC kullanılır.

Disable local APIC
Yerel APIC ve SMP'yi devre dışı bırakır.

Disable X2APIC
İkinci kuşak APIC'i devre dışı bırakır.

Disable SMEP and SMAP
İşlemcinin SMEP/SMAP güvenlik özelliklerini devre dışı bırakır.

Disable SMP
Tek bir işlemci çekirdeği dışındaki tüm işlemci çekirdeklerini devre dışı bırakır.

Don't call the BIOS
Sistemin BIOS işlevlerini çağırmasını engeller.

Disable APM
Çekirdek ayarları dosyasındaki ayarı yok sayarak Gelişmiş Güç Yönetimi donanım desteğini devre dışı bırakır.

Disable ACPI
Çekirdek ayarları dosyasındaki ayarı yok sayarak Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arayüzü donanım desteğini devre dışı bırakır.

Disable system components
Yok sayılacak sistem dosyalarının seçilmesine izin verir. Devre dışı bırakmak istediğiniz bir sürücü olması durumunda yararlıdır. Aşağıda Sorun tespiti bölümüne bakın.

Select debug options Burada hata ayıklama veya bir hata raporu için ayrıntı toplamanıza yardımcı olacak birkaç seçenek bulacaksınız. Her seçenek için kısa bir açıklama aşağıda belirtilir.

Enable serial debug output
Sistem günlük çıktısını seri arayüze yönlendirir (öntanımlı: 115200, 8N1).

Enable on screen debug output
Normal önyükleme logosu yerine sistem önyükleme hata ayıklama çıktısını ekranda görüntüler.

Disable on screen paging
Ekran hata ayıklama çıktısı etkinken sayfalandırmayı devre dışı bırakır.

Enable debug syslog
Yeniden başlatma sonrası önyükleyicinin erişebileceği özel bir bellek içi sistem günlük arabelleğini etkinleştirir.

Display current boot loader log
Önyükleyicinin günlüklediği hata ayıklama verisini görüntüler (günlükten çıkmak için Q'ye basın).

Add advanced debug option
Gelişmiş hata ayıklama seçeneklerinin doğrudan girilmesine izin verir.

Eğer Enable debug syslog etkinleştirilmişse bir çakılma sonrası sıcak yeniden başlatma sırasında aşağıdaki ek seçenekleri görüntüler:

Save syslog from previous session during boot
Bir önceki Haiku oturumundan olan sistem günlüğünü /var/log/previous_syslog konumuna önyükleme sırasında kaydeder.

Display syslog from previous session
Bir önceki Haiku oturumundan olan sistem günlüğünü görüntüler.

Save syslog from previous session
Bir önceki Haiku oturumundan olan sistem günlüğünü diske kaydeder. Şimdilik yalnızca FAT32 birimleri desteklenir.

Select screen resolution Belirli bir ekran çözünürlüğü ve renk derinliği zorlamanıza izin verir.

index Sorun tespiti

Eğer Haiku donanımınızda doğrudan başlamıyorsa Select safe mode options altından değişik seçenekleri deneyin. Her halükarda bir hata raporu oluşturmanız yararlı olacaktır.

Bunun yanında, Haiku birden garip davranmaya başlamışsa; örneğin yeni bir yazılım yüklemişseniz (özellikle donanım sürücüsü) Haiku'yu yeniden önyüklenebilir duruma getirebileceğiniz birkaç seçenek bulunmaktadır. Böylece soruna neden olan paketi kaldırabilirsiniz:

index Haiku'yu önyükleme

Bir veya birden fazla seçeneği etkinleştirdiğinizde ana menüye dönersiniz ve önyükleme sürdürülür. Aşağıdaki önyükleme ekranı görünür.

boot-screen.png

Her şey yolunda giderse simgelerin her biri birbiri ardına yanmaya başlar.
Simgelerin her biri kabaca aşağıdaki önyükleme durumlarına denk gelirler:

Atom Modüller başlatılır.
Disk + büyüteç rootfs (/) oluşturulur ve devfs (/dev) bağlanır.
Genişletme kartı Aygıt yöneticisi başlatılır.
Önyükleme diski Önyükleme diski bağlanır.
Yonga CPU'ya özel modüller yüklenir.
Klasör Altsistemlerin son ilklendirmeleri tamamlanır.
Roket launch_daemon, sistemi başlatır.