Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

Zavádzač systému

Haiku's Boot Loader Options can help when you experience hardware related problems or want to choose which Haiku installation to start, if you have more than one (maybe on an installation CD or USB stick). It's also handy if you have installed a software component that acts up and prevents you from booting Haiku, see Troubleshooting below.

Voľby Zavádzača systému môžete zadať po stlačení a podržaní klávesu SHIFT pred začiatkom zavádzania systému Haiku. Ak je nainštalovaný správca zavádzania, môžete kláves SHIFT začať držať už predtým, než vyvoláte položku Haiku. Ak je Haiku na počítači jediný operačný systém, môžete začať držať kláves ešte vtedy, keď vidíte štartovacie správy od BIOSu.

index Voľby zavádzača

Po jeho zobrazení vám ponúkne štyri menu:

Vyberte zavádzací zväzok Choose which Haiku installation/state to start (see Troubleshooting below).
Vyberte voľby bezpečného režimu V prípade problémov súvisiacich s hardvérom alebo ak sa systém stane nestabilný alebo ho nie je možné spustiť z dôvodu nesprávneho správania doplnku, existuje niekoľko volieb, ktoré môžete skúsiť. Pri označení každej z volieb sa zobrazí na spodku obrazovky jej krátky popis.

Bezpečný režim
Uvedie systém do bezpečného režimu. Túto voľbu je možné zapnúť nezávisle na ostatných voľbách.

Zakázať používateľské doplnky
Zabráni načítaniu všetkých používateľom nainštalovaných doplnkov. Použijú sa iba doplnky v adresári system. Pozri Riešenie problémov nižšie.

Zakázať IDE DMA
Zakáže IDE DMA, čím zvýši kompatibilitu IDE na úkor výkonu.

Ignorovať pamäť nad 4 GiB
Ignoruje všetku pamäť nad adresným obmedzením 4 GiB. Má preferenciu pred nastavením v súbore nastavení jadra.

Použiť bezpečný video režim
Systém použije režim VESA a nebude sa pokúšať používať žiadne grafické ovládače.

Zakázať IO-APIC
Zakáže používanie IO APIC na smerovanie prerušení, čím vynúti použitie historického PIC.

Zakázať miestny APIC
Zakáže používanie miestneho APIC, tiež zakáže SMP.

Zakázať SMP
Zakáže všetky jadrá CPU okrem jedného.

Nevolať BIOS
Zabráni systému volať funkcie BIOSu.

Zakázať APM
Zakáže hardvérovú podporu Pokročilého riadenia napájania (APM). Má preferenciu pred nastavením APM v súbore nastavení jadra.

Zakázať ACPI
Zakáže hardvérovú podporu ACPI. Má preferenciu pred nastavením ACPI v súbore nastavení jadra.

Položky čiernej listiny
Umožňuje vybrať súbory systému, ktoré sa majú ignorovať. To je užitočné napr. na dočasné vypnutie ovládačov. Pozri Riešenie problémov nižšie.

Vyberte voľby ladenia Tu nájdete niekoľko volieb, ktoré pomáhajú pri ladení alebo získavaní podrobností do hlásenia chyby. Dolu má opäť každá voľba krátke vysvetlenie.

Zapnúť výstup ladenia na sériový port
Zapne presmerovanie výstupu syslogu na sériové rozhranie (predvolené parametre: 115200, 8N1).

Zapnúť výstup ladenia na obrazovku
Zobraziť ladiaci výstup na obrazovke počas štartu systému namiesto bežného štartovacieho loga.

Vypne stránkovanie na obrazovke
Vypne stránkovanie, keď je zapnutý výstup ladenia na obrazovku.

Zapnúť výstup ladenia do syslog
Zapne špeciálny buffer syslogu v pamäti pre aktuálnu reláciu, ku ktorému bude mať zavádzač systému prístup po reštarte.

Zobraziť aktuálny protokol zavádzača systému
Zobrazuje ladiace informácie, ktoré zavádzač systému zaznamenal v protokole (stlačením Q ukončíte zobrazovanie protokolu)

Pridať rozšírenú voľbu ladenia
Umožňuje priame zadanie rozšírenej voľby ladenia.

Ak je aktivovaná voľba „Zapnúť ladiaci syslog“ teplý reštart po havárii zobrazí naviac tieto voľby:

Uložiť syslog z predošlej relácie počas štartu
Uloží pri štarte syslog z predošlej relácie Haiku do /var/log/previous_syslog.

Zobraziť syslog z predošlej relácie
Zobrazí syslog z predošlej relácie Haiku

Uložiť syslog z predošlej relácie
Uloží syslog z predošlej relácie Haiku na disk. Momentálne sú podporované iba súborové systémy FAT32.

Vyberte rozlíšenie obrazovky Umožňuje vám vynútiť konkrétne rozlíšenie obrazovky a farebnú hĺbku.

index Riešenie problémov

Ak Haiku odmietne na vašom hardvéri bezproblémovo naštartovať, skúste nastaviť rozličné voľby v menu Vybrať možnosti bezpečného režimu. V každom prípade zvážte odoslanie hlásenia o chybe.

Na druhú stranu, ak Haiku len náhle začalo spôsobovať nejaký problém po inštalácii nejakého softvéru, najmä ovládačov hardvéru, máte niekoľko možností, ako znovu dostať Haiku do spustiteľného stavu, aby ste mohli problematický balík odinštalovať:

index Spúšťanie Haiku

Po aktivovaní jednej alebo viacerých volieb sa vrátite do hlavného menu a môžete pokračovať v zavádzaní systému, ktoré sa nachádza na tejto obrazovke:

boot-screen.png

Ak všetko funguje, postupne sa rozsvecuje jeden symbol za druhým.
Rozličné symboly zhruba zodpovedajú týmto fázam zavádzania:

Atóm Inicializácia modulov.
Disk + lupa Vytvára sa rootfs (/) a pripája sa devfs (/dev).
Zásuvná karta Inicializuje sa správca zariadení.
Zavádzací disk Pripája sa zavádzací disk.
Čip Načítavajú sa moduly špecifické pre CPU.
Priečinok Konečná inicializácia subsystémov.
Raketa Launch_daemon spustil systém.