Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

Zavádzač systému

Haiku's Boot Loader Options can help when you experience hardware related problems or want to choose which Haiku installation to start, if you have more than one (maybe on an installation CD or USB stick). It's also handy if you have installed a software component that acts up and prevents you from booting Haiku, see Troubleshooting below.

Voľby Zavádzača systému môžete zadať po stlačení a podržaní klávesu SHIFT pred začiatkom zavádzania systému Haiku. Ak je nainštalovaný správca zavádzania, môžete kláves SHIFT začať držať už predtým, než vyvoláte položku Haiku. Ak je Haiku na počítači jediný operačný systém, môžete začať držať kláves ešte vtedy, keď vidíte štartovacie správy od BIOSu.

With some hardware, you'll have to make sure USB keyboards are enabled in the BIOS.
On computers that use UEFI for booting instead of the classic BIOS, you need to use the SPACEBAR instead of SHIFT.

index Voľby zavádzača

Po jeho zobrazení vám ponúkne štyri menu:

Select boot volume/state Choose which Haiku installation/state to start (see Troubleshooting below).
Vyberte voľby bezpečného režimu V prípade problémov súvisiacich s hardvérom alebo ak sa systém stane nestabilný alebo ho nie je možné spustiť z dôvodu nesprávneho správania doplnku, existuje niekoľko volieb, ktoré môžete skúsiť. Pri označení každej z volieb sa zobrazí na spodku obrazovky jej krátky popis.

Safe mode
Puts the system into safe mode. This can be enabled independently from the other options.

Disable user add-ons
Prevents all user installed add-ons from being loaded. Only the add-ons in the system directory will be used. See Troubleshooting below.

Disable IDE DMA
Disables IDE DMA, increasing IDE compatibility at the expense of performance.

Ignore memory beyond 4 GiB
Ignores all memory beyond the 4 GiB address limit, overriding the setting in the kernel settings file.

Use fail-safe graphics driver
The system will use VESA mode and won't try to use any video graphics drivers.

Disable IO-APIC
Disables using the IO APIC for interrupt routing, forcing the use of the legacy PIC instead.

Disable local APIC
Disables using the local APIC, also disables SMP.

Disable X2APIC
Disables second generation APIC.

Disable SMEP and SMAP
Disables SMEP/SMAP security features of the CPU.

Disable SMP
Disables all but one CPU core.

Don't call the BIOS
Stops the system from calling BIOS functions.

Disable APM
Disables Advanced Power Management hardware support, overriding the APM setting in the kernel settings file.

Disable ACPI
Disables Advanced Configuration and Power Interface hardware support, overriding the ACPI setting in the kernel settings file.

Disable system components
Allows to select system files that shall be ignored. Useful e.g. to disable drivers temporarily. See Troubleshooting below.

Vyberte voľby ladenia Tu nájdete niekoľko volieb, ktoré pomáhajú pri ladení alebo získavaní podrobností do hlásenia chyby. Dolu má opäť každá voľba krátke vysvetlenie.

Zapnúť výstup ladenia na sériový port
Zapne presmerovanie výstupu syslogu na sériové rozhranie (predvolené parametre: 115200, 8N1).

Zapnúť výstup ladenia na obrazovku
Zobraziť ladiaci výstup na obrazovke počas štartu systému namiesto bežného štartovacieho loga.

Vypne stránkovanie na obrazovke
Vypne stránkovanie, keď je zapnutý výstup ladenia na obrazovku.

Zapnúť výstup ladenia do syslog
Zapne špeciálny buffer syslogu v pamäti pre aktuálnu reláciu, ku ktorému bude mať zavádzač systému prístup po reštarte.

Zobraziť aktuálny protokol zavádzača systému
Zobrazuje ladiace informácie, ktoré zavádzač systému zaznamenal v protokole (stlačením Q ukončíte zobrazovanie protokolu)

Pridať rozšírenú voľbu ladenia
Umožňuje priame zadanie rozšírenej voľby ladenia.

Ak je aktivovaná voľba „Zapnúť ladiaci syslog“ teplý reštart po havárii zobrazí naviac tieto voľby:

Uložiť syslog z predošlej relácie počas štartu
Uloží pri štarte syslog z predošlej relácie Haiku do /var/log/previous_syslog.

Zobraziť syslog z predošlej relácie
Zobrazí syslog z predošlej relácie Haiku

Uložiť syslog z predošlej relácie
Uloží syslog z predošlej relácie Haiku na disk. Momentálne sú podporované iba súborové systémy FAT32.

Vyberte rozlíšenie obrazovky Umožňuje vám vynútiť konkrétne rozlíšenie obrazovky a farebnú hĺbku.

index Riešenie problémov

Ak Haiku odmietne na vašom hardvéri bezproblémovo naštartovať, skúste nastaviť rozličné voľby v menu Vybrať možnosti bezpečného režimu. V každom prípade zvážte odoslanie hlásenia o chybe.

Na druhú stranu, ak Haiku len náhle začalo spôsobovať nejaký problém po inštalácii nejakého softvéru, najmä ovládačov hardvéru, máte niekoľko možností, ako znovu dostať Haiku do spustiteľného stavu, aby ste mohli problematický balík odinštalovať:

index Spúšťanie Haiku

Po aktivovaní jednej alebo viacerých volieb sa vrátite do hlavného menu a môžete pokračovať v zavádzaní systému, ktoré sa nachádza na tejto obrazovke:

boot-screen.png

Ak všetko funguje, postupne sa rozsvecuje jeden symbol za druhým.
Rozličné symboly zhruba zodpovedajú týmto fázam zavádzania:

Atóm Inicializácia modulov.
Disk + lupa Vytvára sa rootfs (/) a pripája sa devfs (/dev).
Zásuvná karta Inicializuje sa správca zariadení.
Zavádzací disk Pripája sa zavádzací disk.
Čip Načítavajú sa moduly špecifické pre CPU.
Priečinok Konečná inicializácia subsystémov.
Raketa Launch_daemon spustil systém.