softwareupdater-icon_64.pngAktualizácia softvéru

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/SoftwareUpdater
Nastavenia:~/config/settings/SoftwareUpdater_settings


Aktualizácia softvéru skontroluje všetky dostupné zdroje softvéru (pozri Nastavenia zdrojov softvéru), či obsahujú aktualizácie nainštalovaných balíkov vrátane aktualizácií samotného systému Haiku. Dostupné aktualizácie naraz stiahne a nainštaluje.

SoftwareUpdater's main window

Po spustení skontroluje Aktualizácia softvéru aktualizácie balíkov a zobrazí ich zoznam s dostupnou novou verziou a krátkym popisom. Môžete sa rozhodnúť Zobraziť ďalšie podrobnosti - názov zdroja softvéru každého balíka a zobrazenie starej aj novej verzie balíka.

Aktualizovať teraz spustí sťahovanie všetkých balíkov a ich následnú inštaláciu.

V závislosti od aktualizovaných balíkov môže byť nutné reštartovať Haiku, aby sa aktualizácia dokončila. Zvyčajne stačí reštartovať aktualizované aplikácie - iba zmeny samotného Haiku môžu vyžadovať reštart systému.