soundrecorder-icon_64.pngZáznam zvuku

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/SoundRecorder
Nastavenia:~/config/settings/???


Dokumentácia zatiaľ chýba. Ak na nech chcete pracovať, prosím, ohláste to v poštovej konferencii Dokumentácie, aby sme sa vyhli duplicitnej práci.