La traducció d'aquesta pàgina encara no està acabada. Fins que ho sigui, algunes part correspondrà a la versió anglesa.

soundrecorder-icon_64.pngSoundRecorder

Barra d'eines:Aplicacions
Ubicació:/boot/system/apps/SoundRecorder
Preferències:~/config/settings/???


Documentation is still missing. If you want to work on it, please announce it on the Documentation mailing list to avoid duplication.