soundrecorder-icon_64.pngSoundRecorder

Deskbar:Applications
Location:/boot/system/apps/SoundRecorder
Settings:~/config/settings/???


Dokumentation saknas fortfarande. Om du vill arbeta med den, anmäl dig i e-postlistan för dokumentation för att undvika dubbelarbete.