Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.

softwareupdater-icon_64.pngSoftwareUpdater

Deskbar:Aplikacje
Ścieżka:/boot/system/apps/SoftwareUpdater
Ustawienia:~/config/settings/SoftwareUpdater_settings


SoftwareUpdater odpytuje wszystkie aktywne repozytoria (zobacz panel preferencji Repozytoria) w poszukiwaniu aktualizacji zainstalowanych pakietów, włączając w to aktualizacje systemu Haiku. Pobiera i instaluje dostępne aktualizacje za jednym razem.

SoftwareUpdater's main window

Po uruchomieniu aplikacja sprawdza dostępność aktualizacji pakietów oraz wyświetla jest na liście wraz z ich nową wersją i krótkim opisem. Możesz zaznaczyć opcję Pokaż szczegóły aby zobaczyć również nazwę repozytorium i zastępowaną wersję dla każdego z pakietów.

Aktualizuj teraz rozpocznie pobieranie wszystkich pakietów oraz ich instalację.

W zależności od zaktualizowanych pakietów, może być konieczne ponowne uruchomienie systemu, aby zakończyć proces aktualizacji. Dotyczy to zmian dotykających systemu, aplikacje z reguły wystarczy tylko zrestartować.

Every time packages are updated, installed or uninstalled (either with SoftwareUpdater/HaikuDepot or in Terminal via pkgman), a new "state" is saved at /system/packages/administrative/. This makes it possible to boot into any past state from the Boot Options, making it easy to solve issues that may arise from having installed/updated a package that doesn't work as expected.

As these "state" folders hold copies of the updated/uninstalled packages, the "administrative" folder can grow quite significantly over time. Until there's an option for an automatic clean-up, it's a good idea to check the size of the "administrative" folder from time to time and remove the oldest states, that you probably won't have to boot into again.

Downgrading to a previous Haiku revision

It's rare but possible that an update to the latest Haiku revision ("hrev") introduced a regression you're not willing to live with. From the boot options menu you can load a former, working state (see Boot Loader - Troubleshooting). Find the last working state and boot into it.

To permanently downgrade to this revision, you have to point the 'Haiku' repository to that hrev. You find the current revision under "About Haiku" from the Deskbar. As example, to downgrade to hrev56231, open a Terminal and enter:

pkgman add https://eu.hpkg.haiku-os.org/haiku/master/$(getarch)/r1~beta3_hrev56231
pkgman full-sync

Note, that you're now stuck with that revision, Haiku won't get any new updates. You should report the regression and help to fix it, if you can. Once fixed - watch the commit logs - you can change back to the "current" repo with:

pkgman add https://eu.hpkg.haiku-os.org/haiku/r1beta3/$(getarch)/current
pkgman full-sync