Aplikacje

Zanim wskoczysz do świata aplikacji dostarczanych razem z Haiku, przyjrzyjmy się jak instalować i odinstalowywać programy. Najwygodniejszą metodą wyszukiwania, instalowania, aktualizowania oraz usuwania aplikacji jest korzystanie z systemu zarządzania pakietami Haiku. Jednakże, ze względu na kompatybilność wsteczną z BeOS-em, może się zdarzyć sytuacja, że znajdziesz inne typy archiwów (.zip i .pkg) z aplikacjami.

Poniżej zawsze wspomniana będzie hierarchia /system/ Jeśli zamierzasz instalować pakiety dla tylko jednego użytkownika (w momencie gdy Haiku będzie umożliwiać tworzenie wielu kont), należy skorzystać z hierarchii w katalogu domowym: ~/config/. Zobacz rozdział Układ systemu plików, który zawiera więcej informacji.

index Pakiety Haiku (.hpkg)

Najłatwiej zarządzać zainstalowanym oprogramowaniem używając aplikacji HaikuDepot. Jeżeli masz pakiet pobrany z innego miejsca — być może dlatego, że nie jest (jeszcze) w ogólnodostępnym repozytorium — po prostu kliknij na nim dwukrotnie. Uruchomi się HaikuDepot i umożliwi instalację.

Nowe aplikacje trafiają do katalogu /system/apps/ albo, w przypadku aplikacji wiersza poleceń, do /system/bin/. Wszystkie inne pliki, od których program zależy (biblioteki, dane, dodatki, itp.) pojawiają się automatycznie w odpowiednich miejscach.

Rozdziały Deskbar oraz LaunchBox opisują jak dodać skróty do nowo zainstalowanych aplikacji.

Przy okazji: mimo że możesz rozpakować plik .hpkg tak jak każde inne archiwum, podczas instalacji menedżer pakietów tego nie robi. Pliki tylko wydają się być umieszczone w odpowiednich katalogach, jednak żadne przenoszenie nie ma miejsca. To dlatego instalacja i usuwanie są takie szybkie i nie pozostawiają śmieci.

Jeśli pakiet wymaga innej biblioteki lub pakietu, pojawi się okno z pytaniem, czy potrzebne pliki także powinny zostać pobrane i zainstalowane.

Odinstalowywanie jest równie proste: usuń plik z ~/config/packages/.

Jeśli pracujesz w Terminalu lub chcesz zarządzać pakietami za pomocą skryptów, rzuć okiem na pkgman --help.

index Stare pakiety BeOS-a (.zip i .pkg)

Archiwa zawierające w katalogu aplikacji wszystkie pliki niezbędne do działania, mogą być po prostu rozpakowane gdziekolwiek w /boot/home/ (dwuklik otwiera aplikację Expander lub PackageInstaller) i stamtąd uruchamiane. Odinstalowywanie takich aplikacji jest łatwe: wystarczy usunąć wypakowany katalog.

Powyższe dotyczy większości starych aplikacji. Jeśli natkniesz się na taką, która nie działa, ponieważ próbuje umieścić pliki w sztywno ustawionych lokacjach (niekoniecznie istniejących), możesz podjąć próbę ręcznej naprawy. Katalog /system/non-packaged/ pozwala odtworzyć potrzebną strukturę. W miarę postępów przepakowywania starych archiwów oraz dostępności większej liczby pakietów .hpkg, takie zabiegi staną się niepotrzebne. Przeczytaj ten artykuł (ang.), aby poznać sposób korzystania z hierarchii non-packaged.

index Aplikacje Haiku

Haiku jest dostarczane ze zbiorem prostych, ale niezbędnych, aplikacji. Wszystkie znajdziesz w katalogu /boot/system/apps/. Aplikacje uruchamiane inaczej niż przez dwukrotne kliknięcie na pliku (tak jak np. ShowImage dla obrazów) są dostępne w deskbarowym menu Aplikacje.

iconActivityMonitor Narzędzie do śledzenia użycia zasobów systemowych takich jak procesor i pamięć.
iconBootManager Narzędzie do instalacji menu rozruchowego w Master Boot Record (MBR) dysku.
iconCharacterMap Aplikacja pokazująca mapę znaków Unicode.
iconCodyCam Narzędzie do regularnego przesyłu obrazów z kamerki internetowej na serwer.
iconDebugger Graficzny debugger.
iconDeskCalc Kalkulator.
iconDiskProbe Szesnastkowy edytor plików i urządzeń.
iconDiskUsage Narzędzie do wizualizacji użycia pamięci na dysku.
iconDriveSetup Narzędzie do partycjonowania dysku.
iconExpander Narzędzie do rozpakowywania popularnych archiwów.
iconHaikuDepot Narzędzie do wyszukiwania, pobierania, instalacji, aktualizacji oraz usuwania pakietów z aplikacjami.
iconIcon-O-Matic Aplikacja do tworzenia wektorowych ikon Haiku.
iconInstaller Narzędzie do instalacji Haiku na dysku.
iconMagnify Powiększony widok obszaru wokół wskaźnika myszy.
iconPoczta Klient poczty.
iconMediaPlayer Odtwarzacz wszystkich obsługiwanych formatów audio/wideo.
iconMidiPlayer Odtwarzacz plików MIDI.
iconLegacyPackageInstaller Instalator pakietów BeOS-a w formacie PKG.
iconPeople Menedżer kontaktów.
iconPoorMan Prosty serwer WWW.
iconScreenshot Narzędzie do robienia zrzutów ekranu.
iconShowImage Prosta przeglądarka obrazów.
iconSoftwareUpdater Narzędzie do aktualizacji pakietów i systemu Haiku.
iconSoundRecorder Narzędzie do nagrywania dźwięku z wejścia liniowego lub mikrofonu. [nadal brakuje]
iconStyledEdit Prosty edytor tekstowy.
iconTerminal Dostęp do basha.
iconTextSearch Narzędzie do wyszukiwania w plikach tekstowych.
iconTV Przeglądarka telewizji analogowej. [nadal brakuje]
iconWebPositive Natywna przeglądarka internetowa.

index Aplikacje Haiku dostępne z wiersza poleceń

Poza narzędziami wiersza poleceń dostępnymi w powłoce bash lub niezbędnych dla zapewnienia zgodności z POSIX, istnieje także kilka aplikacji specyficznych dla Haiku, o których warto wspomnieć. Te komendy są często przydatne podczas pisania skryptów, zobacz rozdział Bash i skrypty.

iconLista wszystkich aplikacji dostępnych z wiersza poleceń
iconAplikacje wiersza poleceń specyficzne dla Haiku

index Dołączone aplikacje

Poza programami wymienionymi wyżej, z których wszystkie są utrzymywane przez projekt Haiku, istenieje także kilka podstawowych aplikacji dołączonych w standardowym systemie. Rozwiązywanie problemów oraz nowe funkcjonalności zależą od ich właścicieli.

iconBePDF Przeglądarka plików PDF.
iconPe Zaawansowany edytor tekstowy z kolorowaniem składni.
iconVision Klient IRC.
iconWonderBrush Program graficzny firmy YellowBites.