Układ systemu plików

Układ systemu plików Haiku jest dość przejrzysty, starając się zawsze używać jasnych nazw dla plików i katalogów, które nie zostawiają wiele miejsca na zgadywanie. Pliki i katalogi ważne dla poprawnego działania systemu są chronione przed przypadkowymi zmianami przez wyświetlanie poniższego ostrzeżenia:

achtung-user.png  achtung-system.png

Drugie okno pojawia się, gdy spróbujesz zmienić nazwę lub usunąć coś w hierarchii systemowej. Tutaj, przycisk Zmień nazwę stanie się aktywny tylko po wciśnięciu klawisza SHIFT.

W ogólności, są dwie osobne gałęzie wychodzące z katalogu głownego partycji rozruchowej:

/boot/system/ Zawiera pliki systemowe i aplikacje/pakiety współdzielone przez wszystkich użytkowników.
/boot/home/ To twój osobisty katalog do przechowywania danych i ustawień oraz aplikacji/pakietów, które nie są dostępne dla innych użytkowników.

Tak długo jak Haiku będzie systemem bez obsługi wielu użytkowników, powyższy podział nie ma widocznych efektów, ponieważ jest tylko jeden użytkownik z jednym katalogiem domowym. Kiedyś jednak ta funkcjonalność się pojawi, więc warto pamiętać o tej różnicy.

index Katalog systemowy – /boot/system/

W poprzedniku Haiku, BeOS-ie, miał on nazwę /boot/beos. Nadal można się niego natknąć w starszej dokumentacji (np. w BeBooku).
Większość katalogów w /boot/system jest tylko do odczytu, co jest rozsądnym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę że zawierają pliki niezbędne do poprawnego funkcjonowania Haiku, zatem muszą być odpowiednio zabezpieczone przed (przypadkowymi) zmianami.

/boot/system/cache/ Zawiera pliki pamięci podręcznej i katalog tymczasowy dowiązany do /tmp.
/boot/system/non-packaged/ Zawiera hierarchię dla plików, które nie są częścią pakietu .hpkg (np. ze starych archiwów BeOS).
/boot/system/packages/ Poza pakietami systemowymi zawiera aplikacje przeznaczone dla wszystkich użytkowników.
/boot/system/settings/ Zawiera ustawienia dotyczące całego systemu.
/boot/system/var/ Zawiera dzienniki, takie jak syslog (istotne przy rozwiązywaniu problemów) oraz jest domyślnym położeniem pliku wymiany (swap).

Więcej informacji o katalogach packages i non-packaged w artykule Aplikacje.

index Katalog domowy – /boot/home/

Ten katalog należy do Ciebie. Tutaj możesz tworzyć i usuwać pliki oraz katalogi według własnego upodobania. (Przy okazji, tylda (~) jest skrótem do katalogu domowego, więc nie musisz zawsze pisać /boot/home/ w Terminalu.)
Pliki udostępnione dla innych użytkowników w przyszłym środowisku wielu użytkowników muszą być umieszczane poza /boot/home/. Dla przykładu, możesz stworzyć /boot/wszyscy/ i umieszczać pliki tam.

~/Desktop/  Przechowuje pliki widoczne na pulpicie. Dwukrotne kliknięcie nie otworzy go, ponieważ jest zawsze widoczny. Jeżeli pulpit jest przysłonięty przez otwarte okna, po prostu zmień przestrzeń roboczą. Oczywiście, możesz go odkopać prawym przyciskiem myszy.
~/mail/  Domyślna lokacja Twoich mejli.
~/people/  Domyślna lokacja Twoich kontaktów, zobacz People.
~/queries/  Tutaj są zapisywane zapytania, domyślnie przechowywane przez 7 dni.

Katalog /boot/home/config/ jest szczególny: tak jak /boot/system/ jest w większości pod kontrolą menedżera pakietów, a przez to jest tylko do odczytu. On także zawiera modyfikowalne katalogi:

~/config/packages/  Tutaj możesz dodawać/usuwać pakiety niewspółdzielone przez wszystkich użytkowników.
~/config/non-packaged/  Zawiera hierarchię dla plików, które nie są częścią pakietu .hpkg (np. ze starych archiwów BeOS) i nie powinny być widoczne dla wszystkich użytkowników.
~/config/settings/  Ten katalog zawiera ustawienia wszystkich aplikacji oraz kilka ustawień systemowych. Niektóre aplikacje trzymają swoje ustawienia w podkatalogach, a inne zapisują plik konfiguracyjny bezpośrednio tutaj.

Więcej informacji o katalogach packages i non-packaged w artykule Aplikacje.

Poniżej jeszcze kilka interesujących podkatalogów w ~/config/settings/:

boot/  Ten katalog jest miejscem na skrypty użytkownika wykonywane po uruchomieniu lub przed wyłączeniem systemu.
boot/launch/  Dowiązania do programów lub dokumentów w tym katalogu są automatycznie uruchamiane przy każdym starcie systemu.
beos_mime/  W tej bazie MIME Haiku przechowuje informacje o wszystkich typach plików i ich ustawienia.
deskbar/menu/  Wszystko co zostanie tutaj skopiowane lub dowiązane pojawi się w menu Deskbara.
kernel/drivers/  Jest tutaj jeden plik wart zainteresowania: kernel umożliwia zmianę niskopoziomowych ustawień jądra, jak np. wyłączenie przetwarzania wieloprocesorowego (SMP), aktywowanie debugowania przez port szeregowy lub zaawansowanego zarządzania energią. Ustawienie jest aktywowane przez usunięcie symbolu komentarza #. Ostrożnie!
Tracker/  Poza różnymi ustawieniami Trackera, jest tu kilka interesujących podkatalogów:
DefaultFolderTemplate/Pokaż i ustaw wszystkie atrybuty oraz rozmiar okna wedle własnego gustu. Każdy nowy katalog użyje tych ustawień jako szablonu.
DefaultQueryTemplates/Możesz zdefiniować wygląd okien z wynikami zapytań dla pewnych typów plików. Zobacz temat Zapytania: okno wyników.
Go/Dowiązania do ulubionych lokacji umieszczone tutaj staną się dostępne m.in. w panelu odczytu i zapisu. Zobacz temat Interfejs Haiku: Ulubione i ostatnio otwierane katalogi.
Tracker New Template/Dodaj szablony dla dowolnego typu pliku, które będą dostępne w menu Plik | Nowy.... Zobacz temat Tracker: praca z plikami.