Typy plików

Inaczej niż w systemie Windows, Haiku nie polega na 3-literowych rozszerzeniach nazw plików (np. .txt, .jpg, .mp3) do rozpoznawania ich typu. Ta metoda jest ostatnią deską ratunku. Haiku używa typów MIME, tak jak robi się to w Internecie.

Mimo że nie ma powodu do używania rozszerzeń plików na Haiku, pamiętaj o dodawaniu ich do nazw plików, które chcesz przekazać użytkownikom innych systemów operacyjnych, np. mejlem, wgrywając go na serwer lub pendriver. Inaczej ich system może nie rozpoznać pliku.

index Ustawianie typu konkretnego pliku

Możesz zmienić typ pliku, jego ikonę i przypisaną aplikację. Wybierz plik i wywołaj dodatek FileType z menu kontekstowego.

filetype-addon.png

index Typ pliku

Powyżej widoczny jest plik PNG, jego typ MIME to image/png. Załóżmy że z całą pewnością nie jest to plik PNG, a GIF. Można to zmienić wprowadzając poprawny typ MIME ręcznie albo jednym z przycisków poniżej pola tekstowego:

Wybierz… wyświetla hierarchiczną listę typów plików, gdzie należy znaleźć image | GIF Image.
Taki jak… otwiera panel wyboru pliku, gdzie należy wybrać plik, który jest poszukiwanego typu.

index Preferowana aplikacja

To rozwijane menu zawiera listę wszystkich aplikacji potrafiących obsłużyć ten typ pliku. Stąd możesz wybrać, która z nich ma otwierać ten konkretny plik po dwukrotnym kliknięciu, np. zmienić aplikację dla pliku HTML z przeglądarki internetowej na edytor w trakcie pracy nad tym plikiem. Wszystkie pozostałe pliki HTML nadal będą otwierane w przeglądarce, poza tym jednym.

Domyślna aplikacja to ta ustawiona globalnie dla tego typu pliku. Jeżeli nie znajdziesz oczekiwanej aplikacji w powyższym menu, dostępne są te same przyciski co opisane w sekcji wyżej.

index Ikona

Jeżeli zastanawiasz się czemu ikona po prawej na górze jest pusta: ikony zazwyczaj dziedziczone są z domyślnego ustawienia systemu dla konkretnego typu. Aby zmienić ikonę, możesz upuścić ikonę przeciągniętą z dodatku Filetype wywołanego dla innego pliku. Możesz też dwukrotnie kliknąć ten obszar okna, co umożliwi stworzenie lub edycję ikony. Więcej informacji o procesie tworzenia ikon w temacie Icon-O-Matic.

index Specjalne ustawienia dla aplikacji

Jeżeli wywołasz dodatek FileType na pliku wykonywalnym (tutaj: StyledEdit), zobaczysz inne okno:

filetype-addon-stylededit.png

U góry, zamiast standardowego typu MIME, znajduje się unikalna sygnatura aplikacji. Dzięki niej system zawsze jest w stanie odnaleźć aplikację, bez względu na to gdzie została zainstalowana.

Poniżej jest kilka flag kontrolujących zachowanie aplikacji:

Pojedyncze uruchomienie Tylko jedna instancja aplikacji może działać dla każdej kopii pliku wykonywalnego.
Wielokrotne uruchomienie Wiele instancji aplikacji może działać jednocześnie.
Wyłączne Tylko jedna instancja aplikacji może działać w systemie.
Tylko argumenty Aplikacja nie odpowiada na wiadomości.
Aplikacja w tle Aplikacja nie pojawi się w Twitcherze ani na liście w Deskbarze.

Następnie, lista obsługiwanych typów plików. Możesz dodać (lub usunąć) typy, jeżeli uważasz że aplikacja sobie z nimi (nie) poradzi. Na podstawie tej listy tworzone jest menu preferowanych aplikacji oraz menu kontekstowe Otwórz w… po kliknięciu pliku prawym przyciskiem myszy w Trakerze.

Na samym dole są informacje o wersji i prawach autorskich. Tak jak sygnatura, są uzupełniane przez twórcę aplikacji i nie powinny być zmieniane.

index Globalne ustawienia w panelu preferencji FileTypes

Ten panel preferencji nie dotyczy pojedynczych plików, tylko ustawień dla całego systemu. Możesz zmienić domyślne ikony i preferowane aplikacje, oraz dodawać, usuwać i zmieniać atrybuty nawet typów nadrzędnych (takich jak text, image, itd.). Można również stworzyć własny typ od zera.

Wszystkie typy i ich ustawienia są przechowywane w /boot/home/config/settings/mime_db/. Zanim zaczniesz eksperymentowanie, rozsądnie byłoby zrobić kopię zapasową tego katalogu.

Więcej informacji o typach plików i ich preferencjach zawarte jest w warsztacie: Typy plików, atrybuty, indeks i zapytania.