Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.

Twitcher

Twitcher jest narzędziem służącym do przełączania się między aktywnymi aplikacjami i ich oknami.

twitcher.png

Hold CTRL and tap TAB to switch between the current and the last application/window. Tapping TAB very quickly will switch between all visible applications on the current workspace.
Press and hold CTRL TAB to open the Twitcher window and go through all running applications by repeatedly hitting TAB or /.
If you need to get to a specific window of a program, move to its icon as described and then go through its open windows with the / keys.

You cycle through all visible windows (on the current workspace) of an application with CTRL ~ (which, depending on the keymap you're using, is the key below ESC).

Po wywołaniu Twitchera kombinacją CTRL TAB możliwe jest użycie myszy do wyboru aplikacji i okna, które zostanie aktywowane po zwolnieniu klawisza CTRL.

Twitcher oferuje również kilka mniej oczywistych skrótów klawiszowych:

ESCPrzerywa przełączanie i wraca do poprzednio aktywnego okna.
QKończy wybraną aplikację.
HUkrywa wszystkie okna wybranej aplikacji.