Översättningen av denna sida är inte komplett. Delar av innehållet kommer därför att visas på engelska.

Snabbväxlaren

Snabbväxlarens uppgift är att snabbt kunna växla till en annan aktiv applikation och dess fönster.

twitcher.png

Hold CTRL and tap TAB to switch between the current and the last application/window. Tapping TAB very quickly will switch between all visible applications on the current workspace.
Press and hold CTRL TAB to open the Twitcher window and go through all running applications by repeatedly hitting TAB or /.
If you need to get to a specific window of a program, move to its icon as described and then go through its open windows with the / keys.

You cycle through all visible windows (on the current workspace) of an application with CTRL ~ (which, depending on the keymap you're using, is the key below ESC).

It's also possible to invoke the Twitcher with CTRL TAB and then use the mouse to choose the application/window you'll jump to when releasing the CTRL key.

Snabbväxlaren erbjuder också några mer avancerade kortkommandon:

ESCStänger ner Snabbväxlaren och återgår till det tidigare aktiva fönstret.
QAvslutar det valda programmet.
HGömmer alla fönster för det valda programmet.