Twitcher

Twitcher je prepínač úloh na skákanie medzi aplikáciami a ich oknami.

twitcher.png

Jednoducho stlačte CTRL TAB pre prepnutie medzi aktuálnou a poslednou aplikáciou/oknom. Stláčanie CTRL TAB veľmi rýchlo prepína medzi všetkymi aplikáciami. Alebo stlačte a podržte CTRL TAB na prechádzanie cez všetky bežiace aplikácie opakovaným stláčaním TAB alebo /. Ak potrebujete určité okno programu, presuňte sa na jeho ikonu ako je popísané vyššie a potom prechádzajte cez jeho otvorené okná klávesmi /.

Cez všetky okná aplikácii na aktuálnej pracovnej ploche môžete prechádzať s CTRL ~ (ktoré sa v závislosti od rozloženia, ktoré používate nachádza pod ESC).

Twitcher je tiež možné vyvolať pomocou CTRL TAB a na vybranie aplikácie/okna, na ktoré potom prejdete použiť myš pri púšťaní klávesu CTRL.

Twitcher tiež ponúka niekoľko zložitejších klávesových skratiek:

ESCZruší prepínanie a vráti sa do naposledy aktívneho okna.
QUkončí vybranú aplikáciu.
HSkryje všetky okná vybranej aplikácie.