Pracovné plochy

Pracovné plochy sú virtuálne plochy, so samostatným rozlíšením, sýtosťou farieb a pozadím. Až 32 týchto pracovných plôch môže byť nastavených z nastavení Obrazovky.

workspace_overviewpng.png

index Prepínanie pracovných plôch

Medzi pracovnými plochami môžete prepínať buď kliknutím na Aplet Pracovné plochy (ktorý je zobrazený na obrázku vyššie) alebo použitím klávesovej skratky ALT Fx, kde "x" číslo pracovnej plochy. Dobrý nápad je usporiadať si plochy do riadkov po štyroch aby ste napodobnili rozloženie Fx kláves na klávesnici.
Taktiež, kliknutie na aplikáciu alebo jedno z jej okien v Panely vás pošle na pracovnú plochu na ktorej je.

Ďalší veľmi pohodlný spôsob je použiť CTRL ALT /// pre priestorovú navigáciu v riadkoch/stĺpcoch dostupných pracovných plôch. Ak navyše stlačíte SHIFT, aktuálne okno sa presunie na novú pracovnú plochu.

Môžete prepínať dopredu a dozadu medzi dvomi pracovnými plochami s ALT ` (skutočná klávesa závisí od toho aké rozloženie klávesnice používate - je to klávesa pod ESC). Znova, podržanie SHIFT s vami presunie aktívne okno.