Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

Víta vás Používateľská príručka Haiku

Dolu nájdete dokumentáciu najdôležitejších aspektov Haiku. Prirodzene, dokončenie a rozširovanie dokumentácie je prebiehajúci proces (aktuálnu verziu príručky a jej prekladov nájdete online. Ak nájdete chyby, chcete navrhnúť novú tému alebo možno sami niečo napísať, prosím, kontaktujte nás v poštovej konferencii dokumentácie. Ak máte záujem pomôcť s prekladmi, informácie o tom nájdete na wiki v téme Internacionalizácia Používateľskej príručky.


Používateľské rozhranie Haiku Vysvetlenie základných prvkov grafického používateľského rozhrania.
Panel Používanie obdoby menu „Štart“ a panela úloh v Haiku.
Tracker Všetko o navigácii, práci so súbormi a priečinkami a konfigurácii správcu súborov Haiku.
Applications Naučte sa inštalovať a odinštalovať aplikácie vo všeobecnosti a pracovať s aplikáciami, ktoré sa dodávajú s Haiku.
ActivityMonitor
BootManager
CharacterMap
CodyCam
Debugger
DeskCalc
DiskProbe
DiskUsage
DriveSetup
Expander
HaikuDepot
Icon-O-Matic
Installer
Magnify
Mail
MediaPlayer
MidiPlayer
LegacyPackageInstaller
People
PoorMan
Screenshot
ShowImage
SoftwareUpdater
SoundRecorder
StyledEdit
Terminal
TextSearch
TV
WebPositive
Pracovné plochy Používanie virtuálnych plôch na prehľadnú organizáciu pracovného prostredia.
Twitcher Prepínanie medzi bežiacimi aplikáciami.
Monitor tímov Ukončenie aplikácií alebo komponentov systému, ktoré prestali odpovedať.
Shortcuts and key combinations Najpoužívanejšie klávesové skratky na urýchlenie vašich pracovných postupov.
Desktop Applets Jednoduché nástroje, ktoré sa inštalujú na vašu Plochu a Panel.
Preferences Konfigurácia a nastavenie vášho systému.
Appearance
Backgrounds
DataTranslations
Deskbar
E-mail
FileTypes
Input
Keymap
Locale
Media
Network
Printers
Repositories
Screen
ScreenSaver
Shortcuts
Sounds
Time
Tracker
VirtualMemory
Queries Používanie bleskurýchlych požiadaviek Haiku na rýchle nájdenie toho, čo hľadáte.
Typy súborov Nastavovanie predvolených aplikácií, zmena a tvorba vlastných typov súborov.
Atribúty Jedna z hlavných vlastností Haiku vám umožňuje spravovať a pridávať ľubovoľný typ údajov ku každému súboru.
Indexovanie Používanie indexovania na hľadanie atribútov.
Rozloženie súborového systému Vysvetlenie hierarchie súborového systému a oboznámenie sa s dôležitými miestami, kde nájdete súbory a priečinky.
Workshop: typy súborov, atribúty, indexovanie a požiadavky Naučte sa používať niektoré z kľúčových vlastností Haiku na organizáciu vašej zbierky DVD.
Workshop: správa emailu Naučte sa používať systém pošty v Haiku s vlastnými stavmi a požiadavkami.
Workshop: Bezdrôtová sieť Nastavenie otvorenej alebo šifrovanej bezdrôtovej siete.
Bash a písanie skriptov Vysvetlenie niektorých zaujímavých skriptov, ktoré systém používa a zoznam online zdrojov o práci v shelli a skriptovaní.
Zavádzač systému Riešenie problémov s konfiguráciou nastavením bezpečných volieb zavádzača systému.