The translation of this page isn't yet complete. Until it is, unfinished parts use the English original.

Víta vás Používateľská príručka Haiku

Dolu nájdete dokumentáciu najdôležitejších aspektov Haiku. Prirodzene, dokončenie a rozširovanie dokumentácie je prebiehajúci proces (aktuálnu verziu príručky a jej prekladov nájdete online. Ak nájdete chyby, chcete navrhnúť novú tému alebo možno sami niečo napísať, prosím, kontaktujte nás v poštovej konferencii dokumentácie. Ak máte záujem pomôcť s prekladmi, informácie o tom nájdete na wiki v téme Internacionalizácia Používateľskej príručky.


Zavádzač systému Riešenie problémov s konfiguráciou nastavením bezpečných volieb zavádzača systému.
Rozloženie súborového systému Vysvetlenie hierarchie súborového systému a oboznámenie sa s dôležitými miestami, kde nájdete súbory a priečinky.
Používateľské rozhranie Haiku Vysvetlenie základných prvkov grafického používateľského rozhrania.
Shortcuts and key combinations Najpoužívanejšie klávesové skratky na urýchlenie vašich pracovných postupov.
Pracovné plochy Používanie virtuálnych plôch na prehľadnú organizáciu pracovného prostredia.
Twitcher Prepínanie medzi bežiacimi aplikáciami.
Monitor tímov Ukončenie aplikácií alebo komponentov systému, ktoré prestali odpovedať.
Tracker Všetko o navigácii, práci so súbormi a priečinkami a konfigurácii správcu súborov Haiku.
Panel Používanie obdoby menu „Štart“ a panela úloh v Haiku.
Typy súborov Nastavovanie predvolených aplikácií, zmena a tvorba vlastných typov súborov.
Atribúty Jedna z hlavných vlastností Haiku vám umožňuje spravovať a pridávať ľubovoľný typ údajov ku každému súboru.
Indexovanie Používanie indexovania na hľadanie atribútov.
Požiadavky Používanie bleskurýchlych požiadaviek Haiku na rýchle nájdenie toho, čo hľadáte.
Workshop: typy súborov, atribúty, indexovanie a požiadavky Naučte sa používať niektoré z kľúčových vlastností Haiku na organizáciu vašej zbierky DVD.
Workshop: správa emailu Naučte sa používať systém pošty v Haiku s vlastnými stavmi a požiadavkami.
Workshop: Bezdrôtová sieť Nastavenie otvorenej alebo šifrovanej bezdrôtovej siete.
Aplikácie Naučte sa inštalovať a odinštalovať aplikácie vo všeobecnosti a pracovať s aplikáciami, ktoré sa dodávajú s Haiku.
Aplety plochy Jednoduché nástroje, ktoré sa inštalujú na vašu Plochu a Panel.
Nastavenia Konfigurácia a nastavenie vášho systému.
Bash a písanie skriptov Vysvetlenie niektorých zaujímavých skriptov, ktoré systém používa a zoznam online zdrojov o práci v shelli a skriptovaní.