Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

Bash a Skriptovanie

„Skriptovanie“ je technika automatizácie procedúr spájaním príkazov a ukladaním ich ako textové súbory, nazývané "skripty". Pri každom spustení takého to skriptu, príkazy sú vykonané jeden po druhom, tak ako by ste ich zadávali do Terminálu ručne.
Skript môže robiť všetko od vykonania niekoľkých príkazov v špecifickom poradí po sofistikované časti kódu na riešenie komplexných úloh.

index Bash

Keďže skripty prirodzene veľmi závisia na tom, ktorý shell ich interpretuje, mali by ste sa oboznámiť so shellom Bash, ktorý Haiku používa. Pretože je to široko používaný shell, existuje množstvo zdrojov online. Jeden pekný dokument je Introduction to bash - a tutorial for bash under BeOS od Johana Janssona.
Bash Reference Manual (PDF, 720 KiB) je pekný zdroj, ktorý vám pomôže s podrobnosťami.

index Skriptovacia Biblia

Po tom čo ste sa naučili nejaké základy o práci v shelli, je čas opatrne zájsť do sveta skriptovania. Znova, nájdete množstvo návodov a referenčného materiálu online a tiež v kníhkupectvách. Veľmi pekný úvod, ktorý je prakticky šitý na mieru Haiku je k dispozícii online Kapitola o skriptovaní (PDF, 900kb) v BeOS Bible od Scota Hackera.

indexSkripty v Haiku

Haiku v minulosti používalo skripty na spustenie a vypnutie systému. Dnes namiesto tohto používa launch_daemon. Používateľ však tieto procesy môže doplniť pomocou istých skriptov.
Ak ešte neexistujú, budete potrebné súbory musieť sami vytvoriť. Inak jednoducho pridáte svoje príkazy tam, kde chcete, aby sa vykonali.

index UserBootscript

/boot/home/config/settings/boot/UserBootscript bude vykonaný potom čo systém ukončí proces zavedenia systému. Na príklad, môžete spustiť niekoľko príkazov, ktoré potom budú automaticky spustené pri každom zapnutí.

# Zapnúť Spúšťač
/boot/system/apps/LaunchBox &

# Zapnúť Pracovné plochy
/boot/system/apps/Workspaces &

Nezabudnite ukončiť príkaz znakom „&“, aby sa proces spustil na pozadí, alebo sa zastaví skript, pokiaľ sa nedokončí príkaz (v tomto prípade: spustená aplikácia bola znovu zatvorená).

Jednoduchá alternatíva k predchadzajúcemu spúšťaniu aplikácií pri zavádzaní systému je dať na ne odkazy do adresára /boot/home/config/settings/boot/launch. To môžme urobiť jednoducho kliknutím pravým tlačidlom myši na aplikáciu, ktorú si želáte spustiť automaticky, prejsť do Vytvoriť odkaz a navigovaním do adresára uvedeného vyššie.

index The UserShutdownScript - not yet working

/boot/home/config/settings/boot/UserShutdownScript bude vykonaný ako prvý krok vypínacieho procesu. Ak skript vráti nenulovú hodnotu, vypínanie sa zruší.

index The UserShutdownFinishScript - not yet working

/boot/home/config/settings/boot/UserShutdownFinishScript sa vykonáva ako posledný krok v procese vypínania. Pamätajte, že väčšina systému je v čase vykonania skriptu už vypnutá.