Bash i skrypty

„Skrypty” pozwalają automatyzować zadania zlecane systemowi operacyjnemu poprzez zapisanie komend w pliku tekstowym zwanym skryptem. Za każdym razem kiedy wykonywany jest skrypt, komendy w nim zawarte uruchamiane są jedna za drugą tak, jakby były ręcznie wprowadzane z Terminala.
Skrypty mogą być prostymi plikami wykonującymi kilka komend w określonym porządku lub wyrafinowanymi kawałkami kodu rozwiązującymi złożone zadania.

index Bash

Zważywszy na fakt, że skrypty są z natury zależne od powłoki która je interpretuje, zapoznanie się z powłoką bash używaną w Haiku będzie dobrym początkiem. W sieci istnieje wiele materiałów na jej temat, ponieważ jest szeroko stosowana. Jednym z nich jest Wprowadzenie do powłoki bash - poradnik dla użytkowników BeOS-a (ang.) Johana Janssona.
Instrukcja obsługi powłoki Bash (PDF, 720 KiB) (ang.) opisuje powłokę w bardziej szczegółowy sposób.

index Biblia skryptów

Gdy juz poznasz podstawy pracy w powłoce, czas powoli wkroczyć do świata skryptów. Również w tym przypadku znajdziesz mnóstwo poradników i materiałów, zarówno w sieci, jaki i w księgarniach. Bardzo dobre wprowadzenie, właściwie specjalnie przygotowane dla Haiku, to dostępny w internecie rozdział o skryptach (PDF, 900 KiB, ang.) z Biblii BeOS-a, napisanej przez Scota Hackera.

indexSkrypty w Haiku

Haiku dawniej korzystało ze skryptów podczas rozruchu i zamykania systemu. Obecnie ich rolę wypełnia usługa launch_daemon. Jednakże, nadal można korzystać ze skryptów do modyfikacji zachowania systemu w trakcie tych czynności. Jeśli pliki w odpowiednich lokacjach jeszcze nie istnieją, należy utworzyć je ręcznie. W przeciwnym razie, wystarczy po prostu dodać komendy w miejscu, w którym mają być wykonane.

index UserBootscript

/boot/home/config/settings/boot/UserBootscript zostanie wykonany gdy system zakończy proces rozruchu. Dla przykładu, możesz wtedy uruchomić kilka programów:

# Uruchom LaunchBox
/boot/system/apps/LaunchBox &

# Uruchom aplet Workspaces
/boot/system/apps/Workspaces &

Pamiętaj aby na końcu komendy dodać "&", co wystartuje aplikację w tle. Bez tego, wykonywanie skryptu zostanie wstrzymane do momentu, w którym komenda zakończy działanie (w tym przypadku: uruchomiona aplikacja zostanie zamknięta).

Łatwiejszym sposobem uruchamiania aplikacji przy starcie systemu jest umieszczenie odnośników do nich w katalogu /boot/home/config/settings/boot/launch. Można to zrobić klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie aplikacji i wybierając z menu Utwórz dowiązanie powyższy katalog.

index UserShutdownScript – jeszcze nieobsługiwany

/boot/home/config/settings/boot/UserShutdownScript będzie uruchomiony przed rozpoczęciem procesu wyłączania systemu. Jeżeli skrypt zwróci kod inny niż 0, wyłączanie zostanie przerwane.

index UserShutdownFinishScript – jeszcze nieobsługiwany

/boot/home/config/settings/boot/UserShutdownFinishScript będzie uruchomiony po zakończeniu procesu wyłączania systemu. Weź pod uwagę, że większość systemu jest już wyłączona w momencie wykonania tego skryptu.