Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.
Indeks
Mounting volumes
Navigating
Appearance
Tracker preferences
Working with files
Transaction status

Tracker

Tracker jest graficznym interfejsem do wszystkich twoich plików. Pozwala tworzyć nowe pliki i katalogi, a także wyszukiwać, uruchamiać, zmieniać nazwy, kopiować oraz usuwać już istniejące.

Będąc zwyczajną aplikacją (Pulpit z ikonami jest tak naprawdę pełnoekranowym oknem w tle), Tracker pojawia się w Deskbarze razem ze swoimi oknami, i można go zakończyć lub zrestartować. Najłatwiej to zrobić za pomocą Monitora zespołów.

index Montowanie woluminów

Aby uzyskać dostęp do dysku twardego, płyty CD, pendrive’a, itp. najpierw trzeba je zamontować, tzn. poinformować system o ich istnieniu. Można to zrobić klikając prawym przyciskiem myszy na Pulpicie lub już zamontowanym woluminie (np. dysku rozruchowym i wybierając wolumin z podmenu Zamontuj. To samo menu znajduje się w Deskbarze.

drill-down.png

Aby nie montować ręcznie wszystkich woluminów po uruchomieniu systemu, istnieje sekcja Ustawień.
Powyższe ustawienia automatycznie montują urządzenia pamięci masowej oraz wszystkie dyski zamotowane przy poprzednim uruchomieniu systemu.

Zanim odłączysz np. dysk twardy lub pendrive, upewnij się że zostały poimyślnie odmontowane, a jego ikona zniknęła. To gwarantuje że wszystkie transfery zostały zakończone; inaczej możesz utracić dane lub uszkodzić dysk!
Haiku potrafi montować woluminy z innymi systemami plików niż BFS. Należy jednak uważać, ponieważ nie zostały one dobrze przetestowane. Zapisywanie danych na takich woluminach może prowadzić do uszkodzeń systemu plików. Jeżeli nie chcesz ryzykować, zawsze wybieraj opcję Zamontuj tylko do odczytu!

index Nawigacja

Domyślnie, po dwukrotnym kliknięciu na katalogu Tracker otwiera nowe okno, poprzednie pozostawiając otwarte. Może to szybko doprowadzić do bałaganu na ekranie.
Można temu zapobiec wciskając klawisz OPT podczas kliknięcia. Spowoduje to zamknięcie poprzedniego okna.
Powyższe ma zastosowanie również podczas używania klawiatury do nawigacji. Więcej informacji w temacie Skróty i kombinacje klawiszowe.

Poruszanie się po katalogach to jedno z głównych zadań Trackera, tak jak w przypadku menedżerów plików na innych platformach. Tracker ma kilka unikalnych funkcjonalności, które to ułatwiają.

indexZagłębianie się w podmenu

Istnieje lepsza metoda od przeklikiwania się w głąb katalog po katalogu:

drill-down.png

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na katalogu, wywoła menu kontekstowe. Na górze tego menu znajduje się podmenu bieżącego katalogu pozwalające na nawigację w głąb. Wystarczy rozwijać kolejne menu aż do znalezienia szukanego pliku lub katalogu i kliknąć na nim, aby go otworzyć. Powyżej pokazana jest zawartość katalogu /boot/home/config/.
Jeżeli wykonasz powyższe przeciągając plik, ostanie on przeniesiony do miejsca, na którym został upuszczony.

Podobnie działa to w każdym oknie Trackera:

window-drill-down.png

Kliknięcie obszaru w lewej dolnej części okna, gdzie wyświetlona jest liczba elementów, wyświetli menu z elementami odpowiadającymi każdemu katalogowi nadrzędnemu, aż do Pulpitu. Stąd można nawigować w głąb w sposób opisany wyżej.

Zauważ że Pulpit jest zawsze najwyższym poziomem, ponieważ to tam Tracker wyświetla zamontowane woluminy. Z tego względu, aby przejść do innego dysku, napierw trzeba przejść na samą górę (do Pulpitu) i stamtąd przeskoczyć na inny wolumin.


To samo menu wyświetli się podczas przeciągania pliku na ikonę katalogu. Po krótkiej chwili oczekiwania (bez upuszczania) pojawi się podmenu umożliwiające przejście do lokacji docelowej. Jeżeli przenoszenie zostało rozpoczęte prawym przyciskiem myszy, po upuszczeniu możliwy będzie wybór między skopiowaniem, przeniesieniem i dowiązaniem.

index Zaznaczanie plików przez pisanie z wyprzedzeniem

Ten koncept może być znajomy, bo pojawia się w menedżerach plików innych systemów operacyjnych: wpisanie pierwszych kilku liter nazwy pliku zaznaczy pierwszy pasujący plik. Haiku rozwija ten pomysł. Jeżeli nie ma pliku o nazwie zaczynającej się od wpisanych liter, Tracker poszuka pliku zawierającego te litery gdziekolwiek: np. w środku nazwy, a nawet w atrybutach.

window-type-ahead.png

W powyższym przykładzie istnieje wiele plików o nazwie zaczynającej się od „Haiku logo”, co powoduje że prostsze rozwiązania pisania z wyprzedzeniem są bezużyteczne. W Haiku jednak, wpisanie „web” zaznaczy plik zawierający pierwsze ich wystąpienie: „Haiku logo - website”. Wpisywane znaki pojawiają się w lewym dolnym rogu, tam gdzie wyświetlana jest liczba elementów w katalogu. Sekundę po wpisaniu znaku, obszar wraca do normalnego stanu i jest gotowy na kolejne wyszukiwanie.

index Filtrowanie przez pisanie z wyprzedzeniem

Instead of jumping to a file while typing, there's also the option to filter out all files not matching your type-ahead string. This can improve clarity dramatically, especially when dealing with crowded folders. By using SHIFT SPACE as delimiter, you can even filter on multiple strings.
Contrary to type-ahead jumping, the filtering will stick until you press ESC or close the window (or leave the folder if you're using Single Window Navigation).
This type-ahead filtering is set in the Tracker preferences.

index Appearance

window-menu.png

Tracker windows offer three different viewing modes from the Window menu:

The Window menu offers a number of other functions:

Sometimes you just want to rearrange a few icons without doing a complete Clean up (ALT K). In that case, you select these icons and start to drag them to their new location. Before you drop them there, keep ALT pressed. This will align the icons to the invisible grid.

The first column in List view mode determines the icon labels in Mini and Icon view mode. Normally, that's the file name, but you can just as well switch to List view, drag the Size column to the left and have the icons labeled with their size when switching back to Icon view mode. Neato!

The rest of the functions are pretty self-explanatory, leaving the Tracker preferences.

index Tracker preferences

Window | Preferences… opens a panel that offers a number of settings that, where not obvious, should become clear once tried out. Since all settings are applied live, you'll immediately see the changes.
So, in short, the not so obvious settings:

This panel, by the way, is also available as Tracker from Deskbar's Preferences.

index Working with files

When invoked on a selected file, most of the File menu commands are also offered in the context menu by right-clicking that file.

As usual the commands are pretty clear.

index Transaction status

When you copy, move or delete files, Tracker shows its progress with a status window. If you initiate more than one transaction, each job gets its own status display.

transaction-status.png

To the right are two buttons to pause or stop a transaction entirely. Sometimes it can be useful to temporarily pause a large transaction. For example, you may need to quickly launch a large application. Copying large amounts of data chokes your harddisk's IO bandwidth and thus delays your workflow.