Dodatki Trackera

Aplikacje mogą instalować dodatki dzięki którym mogą być łatwo wywoływane na plikach zaznaczonych w Trackerze. Jedynie dodatki mogące operować na wybranym typie pliku są wyświetlone w kontekstowym menu Dodatki lub w menu Plik okna Trackera. Niektóre dodatki nie wymagają pliku do pracy, więc są widoczne zawsze.

Nowe dodatki niebędące częścią pakietu .hpkg można zainstalować kopiując do odpowiedniego katalogu w hierarchii non-packaged (zobacz temat Układ systemu plików):

/boot/system/non-packaged/add-ons/Tracker/   dla dodatków dostępnych dla wszystkich.
/boot/home/config/non-packaged/add-ons/Tracker/   dla dodatków dostępnych tylko dla jednego użytkownika.

Nazwa pliku dodatku może mieć na końcu myślnik i wielką literę, co sprawi że będzie dostępny pod skrótem klawiszowym, np. Open Target Folder-O otwierany jest za pomocą ALT OPT O.
Oczywiście należy wziąć pod uwagę potencjalne konflikty przy wybieraniu skrótu; ten sam skrót nie może być przypisany do kilku dodatków.

Dodatki Trackera dostarczane z Haiku

Poniższe dodatki są dostępne w każdej instalacji systemu:

Background-B Otwiera panel preferencji Tła pozwalając zmienić tło pulpitu lub dowolnego katalogu. Wywołany na pliku zawierającym obraz, panel automatycznie ładuje go jako potencjalne tło.
DiskUsage-I Uruchamia aplikację DiskUsage z załadowanym wybranym katalogiem.
FileType-F Wywołany na pliku, otwiera jego panel FileType, w innym wypadku otwiera ogólny panel preferencji FileTypes.
Open Target Folder-O Może być wywołany tylko na dowiązaniu, otwiera katalog w którym znajduje się plik docelowy.
TextSearch-G Uruchamia aplikację TextSearch gotową do wyszukiwania w wybranym katalogu (i jego podkatalogach).
ZipOMatic-Z Zaznaczone pliki zostaną dodane do archiwum ZIP, wywołany bez zaznaczenia otworzy panel pozwalający stworzyć archiwum metodą przeciągnij i upuść.