Doplnky Trackera

Aplikácie môžu inštalovať doplnky, ktoré je možné jednoducho vyvolať pri vybraní súboru v Trackeri. Iba doplnky, ktoré dokážu pracovať s konkrétnym typom súboru sa zobrazia v kontextovom menu Doplnky alebo v menu Súbor okna Trackera. Niektoré doplnky nepotrebujú nutne súbor, s ktorým by pracovali a preto sú prítomné vždy.

Doplnky Trackera, ktoré sa nedodávajú ako súčasť obyčajného balíka .hpkg je možné nainštalovať skopírovaním do príslušného priečinka mimo balíka (pozri tému Rozloženie súborového systému):

/boot/system/non-packaged/add-ons/Tracker/    pre doplnky dostupné každému používateľovi.
/boot/home/config/non-packaged/add-ons/Tracker/    pre doplnky dostupné iba vám.

K názvu súboru doplnku je možné pridať pomlčku a veľké písmeno a ten je potom dostupný prostredníctvom klávesovej skratky. Napríklad Otvoriť cieľový priečinok-O opens with ALT OPT O.
Samozrejme, keď skratku vyberáte musíte dávať pozor na možné konflikty klávesových skratiek. Nemôžete mať rovnakú skratku pre viaceré doplnky.

Doplnky Trackera Haiku

Tieto doplnky Tracker sa dodávajú s každou inštaláciou Haiku:

Pozadie-B Otvorí nastavenia Pozadia, kde sa dá zmeniťfarba obrázka Plochy alebo akéhokoľvek priečinka. Pri vyvolaní na súbore obrázka sa spustí panel Pozadie a dotyčný obrázok už bude načítaný ako potenciálne pozadie.
Využitie disku-I Spustí aplikáciu Využitie disku na dotyčnom priečinku.
Typ súboru-F Pri vyvolaní na súbore spustí jeho konkrétny panel Typ súboru, v opačnom prípade spustí všeobecné nastavenia Typy súborov.
Otvoriť cieľový priečinok-O Možno vyvolať iba na odkaze na súbor a otvorí priečinok, v ktorom sa dotyčný súbor nachádza.
Hľadanie textu-G Spustí aplikáciu Hľadanie textu na vyhľadanie reťazca vo vybranom priečinku (a jeho podpriečinkoch).
ZipOMatic-Z Výber súborov sa pridá do archívu zip. Pri vyvolaní bez výberu otvorí panel, kde sa bude dať vytvoriť archív pomocou Ťahaj&pusť.