textsearch-icon_64.pngHľadanie textu

Panel:Žiadna položka, bežne sa spúšťa prostredníctvom Doplnku Trackera
Umiestnenie:/boot/system/apps/TextSearch
Nastavenia:~/config/settings/TextSearch


Hľadanie textu vyhľadáva reťazec v textových súboroch. Typicky to je spustený z kontextového menu Doplnkov Trackera pre výber súborov alebo zložiek, ktoré chcete prehľadávať.

textsearch.png

Zadajte hľadaný reťazec do textového poľa hore a stlačte RETURN alebo kliknite na Hľadať. Ak je Zobrazovať riadky zaškrtnuté, zhody sú automaticky roztvorené, aby ukázali riadky súboru zahŕňajuceho hľadný reťazec.

Len pár slov o niektorých inak intuitívnych položiek ponuky:

Ponuka Súbor

Nové oknoALT N Otvára nové okno, kde môžte zadať ďalší reťazec a prehľadávať tie isté priečinky/súbory.
Nastaviť cieľ...ALT FUmožňuje zvoliť novú sadu súborov a priečinkov prehľadávať ich.

Ponuka Operácie

Orezať výberALT T Odstráni všetky záznamy zo zoznamu, ktoré nie sú momentálne vybrané.
Otvoriť výberALT OOtvorí vybrané súbory s ich preferovanú aplikáciu (rovnaké ako dvojklik). Ak to v textový editor podporuje (napr. Pe), môžete skočiť na presný riadok, kde bol hľadaný reťazec nájdený.
Zobraziť súbory v TrackeriALT KOtvára miesto, kde sa nachádzajú práve vybrané súbory.
Skopírovať text do schránkyALT BSkopíruje aktuálny výber do schránky.

Ponuka Nastavenia

Preskakovať priečinky začínajúce bodkou To je užitočné pri práci v "unixovom" prostredí, kde sú administratívne súbory často skryté vnútri ".priečinkoch/". Systémy zdrojových verzií ako SVN a CVS sú príklady aplikácií používajúcich to a sú tiež široko používané v Haiku.
Vložiť únikové klauzuly do hľadaného textu Hľadanie textu používa nástroj príkazového riadku grep. Pre to, špeciálne znaky ako '"*\\$?! a medzery musia odchádzať s \\. Deaktivovanie tohto nastavenia znamená že to musíte robiť sami, ale maniesto toho vám garantuje silu regulárnych výrazov.
Iba textové súbory Hľadanie textu je v súčasnej dobe jediný užitočný nástroj pre hľadanie reťazcov v textových súboroch. Deaktivácia tohto nastavenia prehľadá všetky typy súborov.

Ponuka História

Obsahuje nedávno hľadané reťazce.

Ponuka Kódovanie

Vyberte si iné kódovanie znakov ak je to potrebné.