Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

textsearch-icon_64.pngHľadanie textu

Panel:Žiadna položka, bežne sa spúšťa prostredníctvom Doplnku Trackera
Umiestnenie:/boot/system/apps/TextSearch
Nastavenia:~/config/settings/TextSearch


Hľadanie textu vyhľadáva reťazec v textových súboroch. Typicky to je spustený z kontextového menu Doplnkov Trackera pre výber súborov alebo zložiek, ktoré chcete prehľadávať.

textsearch.png

Zadajte hľadaný reťazec do textového poľa hore a stlačte RETURN alebo kliknite na Hľadať. Ak je Zobrazovať riadky zaškrtnuté, zhody sú automaticky roztvorené, aby ukázali riadky súboru zahŕňajuceho hľadný reťazec.

Len pár slov o niektorých inak intuitívnych položiek ponuky:

Ponuka Súbor

Nové oknoALT N Otvára nové okno, kde môžte zadať ďalší reťazec a prehľadávať tie isté priečinky/súbory.
Nastaviť cieľ...ALT FLets you choose a new set of files and folders to search through. Alternatively you can drag and drop files/folders into the window.

Ponuka Operácie

Orezať výberALT T Odstráni všetky záznamy zo zoznamu, ktoré nie sú momentálne vybrané.
Otvoriť výberALT OOtvorí vybrané súbory s ich preferovanú aplikáciu (rovnaké ako dvojklik). Ak to v textový editor podporuje (napr. Pe), môžete skočiť na presný riadok, kde bol hľadaný reťazec nájdený.
Show files in TrackerALT KOtvára miesto, kde sa nachádzajú práve vybrané súbory.
Skopírovať text do schránkyALT BSkopíruje aktuálny výber do schránky.

Ponuka Nastavenia

Preskakovať priečinky začínajúce bodkou To je užitočné pri práci v "unixovom" prostredí, kde sú administratívne súbory často skryté vnútri ".priečinkoch/". Systémy zdrojových verzií ako SVN a CVS sú príklady aplikácií používajúcich to a sú tiež široko používané v Haiku.
Regular expression TextSearch uses the command line tool grep. For it, special characters like '"*\$?! and spaces have to be escaped with a \. Activating this setting means you have to do this yourself, but in exchange grants you the power of regular expressions.
Iba textové súbory Hľadanie textu je v súčasnej dobe jediný užitočný nástroj pre hľadanie reťazcov v textových súboroch. Deaktivácia tohto nastavenia prehľadá všetky typy súborov.
Open files in code editor Forces files to be opened in the preferred code editor (that handles text/x-source-code). Otherwise a file will be opened in whatever app is set for its filetype. Useful, for example, when editing HTML files that normally would open in your browser.

Ponuka História

Obsahuje nedávno hľadané reťazce.

Ponuka Kódovanie

Vyberte si iné kódovanie znakov ak je to potrebné.