Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.

textsearch-icon_64.pngTextSearch

Deskbar:Brak wpisu, zazwyczaj uruchamiany za pomocą dodatku Trackera
Ścieżka:/boot/system/apps/TextSearch
Ustawienia:~/config/settings/TextSearch


TextSearch wyszukuje frazy w plikach tekstowych. Zazwyczaj jest uruchamiany z menu kontekstowego dodatków Trackera, wywołanego na zaznaczeniu plików lub katalogów wybranych do przeszukania.

textsearch.png

Fraza do wyszukania jest wpisywana w polu tekstowym na górze okna, a wyszukiwanie rozpoczyna się klawiszem RETURN lub przyciskiem Szukaj. Jeżeli opcja Pokaż linie jest zaznaczona, wpisy na liście są automatycznie rozwijane, pokazując linie w plikach w których fraza została znaleziona.

Poniżej tylko kilka słów wyjaśnienia dotyczących opcji w menu:

Menu Plik

New windowALT N Opens a new window where you can enter another string and search through the same files/folders.
Set target…ALT FLets you choose a new set of files and folders to search through. Alternatively you can drag and drop files/folders into the window.

Action menu

Trim selectionALT T Removes all entries from the list that are not currently selected.
Open selectionALT OOpens the currently selected files with their preferred application (same as a double-click). If it's a text editor supporting it (like Pe), you can jump to the exact line the search string was found.
Show files in TrackerALT KOpens the location of the currently selected files in Tracker.
Copy text to clipboardALT BCopies the current selection to the clipboard.

Settings menu

Skip folders starting with a dot This is useful when working in a "unixy" environment, where often administrative files are hidden inside ".folders/". Source versioning systems like SVN and CVS are examples of applications using this and are also widely used in Haiku.
Regular expression TextSearch uses the command line tool grep. For it, special characters like '"*\$?! and spaces have to be escaped with a \. Activating this setting means you have to do this yourself, but in exchange grants you the power of regular expressions.
Text files only TextSearch is currently only useful for finding strings in plain text files. Deactivating this setting will have it look through any kind of file anyway.
Open files in code editor Forces files to be opened in the preferred code editor (that handles text/x-source-code). Otherwise a file will be opened in whatever app is set for its filetype. Useful, for example, when editing HTML files that normally would open in your browser.

History menu

Contains recently used search strings.

Encoding menu

Lets you choose different character encodings if needed.