Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.
Index
Windows and tabs
Settings
Colors
Keyboard shortcuts
Hints for working with the Terminal
Bash customization

terminal-icon_64.pngTerminal

Deskbar:Aplikacje
Ścieżka:/boot/system/apps/Terminal
Ustawienia:~/config/settings/Terminal
~/config/settings/profile – dodaje/nadpisuje domyślne ustawienia w /boot/system/settings/etc/profile
~/config/settings/inputrc – dodaje/nadpisuje domyślne ustawienia w /boot/system/settings/etc/inputrc


Terminal jest interfejsem Haiku do basha (Bourne Again Shell).

Ten artykuł skupia się na samej aplikacji. O pracy w powłoce więcej dowiesz się z tematów Skryptowanie oraz Aplikacje tekstowe Haiku.

index Okna i karty

Możesz uruchomić tyle Terminali ile potrzebujesz, w osobnych oknach po prostu uruchamiając aplikację jeszcze raz, albo używając kombinacji ALT N w już działającym Terminalu. Możesz też skorzystać z obsługi kart i użyć ALT T.

terminal.png

Double-clicking into the emtpy part of the tab bar opens a new tab; onto a tab opens a dialog to rename its title. There are several %-designated variables that are explained with a tooltip when you hover the mouse over the text field.
By default, %1d: %p, a tab shows the current directory and, separated by a :, the name of the currently running process (or -- if it's just bash running, probably idling). The screenshot above shows the first tab with a FTP session in the Desktop folder and a second tab idling at home.
Via Settings | Window title… the Terminal window's title can be edited in a similar way.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na karcie pokazuje menu kontekstowe dodające możliwość zamknięcia jednej lub wszystkich innych kart oraz, opisanej wyżej, zmiany nazwy.

Rozmiar okna Terminala można zmieniać tak, jak wszystkich innych okien. Do zmiany rozmiaru można też skorzystać z menu Ustawienia | Rozmiar okna. ALT ENTER przełącza tryb pełnoekranowy.

All the settings you change directly through the Settings menu, like Window title, Window size, Text encoding or Font size are only kept for the current session. If you want to make permanent changes, you have to either invoke Save as default or apply them in the Settings… panel.

index Ustawienia

Ustawienia | Ustawienia… otwiera panel konfiguracyjny Terminala.

terminal-settings.png

Most of the offered settings speak for themselves. Not entirely obvious though, the font size is set in the submenu of the Font popup menu.
Hover your mouse over the "formulas" for naming tab and window titles to get tooltips for the available variables.

A few more options follow: you can have a Blinking cursor and choose to Allow bold text.
Use left Option as Meta key if you work with certain UNIX software that relies on accessing an extended portion of the ASCII character set, like e.g. GNU Emacs and the GNU readline library.
Activate the checkbox to Confirm exit if active programs exist and you'll be warned when trying to close a Terminal window while an app is still being executed.

Zapisz do pliku… umożliwia zapisanie ustawień jako oddzielne profile, które po dwukrotnym kliknięciu otworzą odpowiednio skonfigurowany Terminal.
Cofnij brings back the settings that were active when you opened the settings panel.
Przywróć domyślne ustawia domyślne wartości dla każdego z pól.

index Colors

Settings | Colors… opens a panel to configure the colors used by Terminal.

terminal-colors.png

From the top menu, you can choose a pre-defined Color scheme like Midnight or Retro or create a Custom one by selecting the color you want to change (Text, Background, Cursor etc.) and then use the color picker below.

You can also configure "ANSI colors", which are the first 8 named colors in the color palette of terminal applications. You choose a color, for example "ANSI red color", and then adjust it with the color picker below. The effect is visible live in the open Terminal and in the preview below. The exact colors used in various places are documented at Wikipedia.

Zapisz do pliku… let's you save your custom color scheme under a name that will appear in the Color scheme menu at the top, if you put it in the default location ~/config/settings/Terminal/Theme.
Cofnij brings back the colors that were active when you opened the colors panel.
Przywróć domyślne ustawia domyślne wartości dla każdego z pól.

index Skróty klawiszowe

Listę użytecznych skrótów znajdziesz na stronie Skróty i kombinacje klawiszy.

Inna niezła funkcjonalność to możliwość wciśnięcia ALT w celu podświetlenia ścieżki lub URL pod wskaźnikiem myszy. Kliknięcie lewym przyciskiem otwiera plik/katalog lub stronę WWW, prawym – menu kontekstowe umożliwiające skopiowanie ścieżki do schowka, lub jej absolutnej wersji. Wyobraź sobie że jesteś w katalogu /MyData/source/haiku/ i masz pod wskaźnikiem ścieżkę generated/objects/haiku/x86_gcc2/release/apps/stylededit/StyledEdit; ta druga opcja złączy je obie w <głęboki wdech>:
/MyData/source/haiku/generated/objects/haiku/x86_gcc2/release/apps/stylededit/StyledEdit.

Jeżeli przytrzymasz ALT SHIFT skopiowany zostanie tylko fragment ścieżki od jej początku do pozycji pod wskaźnikiem myszy.

Przy okazji, kliknięcie na oknie Terminala prawym przyciskiem myszy wstawi zawartość schowka. W połączeniu z kopiowaniem fragmentów podświetlonych ścieżek, można użyć tej funkcjonalności do szybkiego nawigowania w głębokich strukturach katalogów.

index Porady dotyczące pracy w Terminalu

index Dostosowywanie basha

bash, z racji Uniksowego pochodzenia, daje niezliczone możliwości personalizacji. Szczególnie istotne w tej kwestii są dwa pliki: profile oraz inputrc
Oba mogą zostać utworzone w katalogu /boot/home/config/settings/ folder i dodawać lub nadpisywać ustawienia systemowe znajdujące się w /boot/system/settings/etc/.

profile

Plik profile jest ładowany za każdym razem, gdy otwierany jest nowy Terminal. Ustawia przeróżne aliasy i zmienne, które mają wpływ na zachowanie i wygląd basha. W Internecie znajdziesz wiele miejsc opisujących wszystkie możliwości.

The Haiku/BeOS Tip Server has quite a few tips to get you started, for example:

There are more, have a look.

inputrc

Plik inputrc ma wpływ na przypisanie funkcji do klawiszy klawiatury. Haiku dostarcza rozsądne ustawienia domyślne, więc prawdopodobnie nie musisz zajmować się tymi bardziej skomplikowanymi rzeczami. Jeżeli masz specyficzne potrzeby, przeczytaj inne źródła w sieci, np. The GNU Readline Library (ang.).