stylededit-icon_64.pngStyledEdit

Deskbar:Aplikacje
Ścieżka:/boot/system/apps/StyledEdit
Ustawienia:brak


StyledEdit jest prostym edytorem tekstu. Mimo że zapisuje pliki jako czysty tekst, korzysta również z dodatkowych atrybutów umożliwiając ograniczone formatowanie, gdy plik wyświetlany jest w StyledEdit.

stylededit.png

Wyżej wspomniane atrybuty wyglądają w poniższy sposób, wyświetlone w Terminalu komendą listattr:

~> listattr /boot/home/Desktop/test.txt
File: /boot/home/Desktop/test.txt
 Type     Size         Name
----------- --------- -------------------------------
   Int-32     4 "be:encoding"
MIME String     11 "BEOS:TYPE"
   Int-32     4 "wrap"
   Int-32     4 "alignment"
  Raw Data    1048 "styles"

1071 bytes total in attributes.

Jak widać, obecne są wszystkie opcje formatowania dostępne w menu StyledEdit: zawijanie linii (wł./wył.) i wyrównanie (do lewej/do środka/do prawej), każda we własnym atrybucie. Styl (font, rozmiar, kolor) każdej litery jest złączony w jednym polu.

Ze względu na to, że atrybuty są funkcjonalnością systemu plików BFS, inne platformy zobaczą tylko czysty tekst. Ponadto skopiowanie pliku na partycję z innym systemem plików spowoduje utratę formatowania. Atrybuty po prostu nie zostaną skopiowane i pozostanie wyłącznie zwykły plik zawierający sam tekst.

W każdym razie, możliwość kolorowania tekstu zapisanego różnymi fontami o różnych rozmiarach w zwykłym pliku tekstowym jest niezłym pomysłem. Przykładowo, dzięki temu plik ReadMe.txt jest czytelny w powłoce na każdej platformie i nadal zawiera formatowanie, gdy jest wyświetlany na Haiku.

Korzystanie ze StyledEdit jest na tyle proste, że nie ma tutaj wyjaśnienia każdej pojedynczej opcji w menu. Po prostu napisz kilka słów, zaznacz część z nich i zmień ich font, rozmiar oraz kolor wybierając je z menu Font. Zawijanie linii i wyrównanie z menu Dokument działają tylko na całym pliku.