terminal-icon_64.pngTerminál

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/Terminal
Nastavenia:~/config/settings/Terminal
~/config/settings/profile - pridá/prepíše predvolené nastavenie v /boot/common/etc/profile
~/config/settings/inputrc - pridá/prepíše predvolené nastavenie v /boot/common/etc/inputrc


Terminál je Haiku rozhranie pre bash, Bourne Again Shell.

Niekoľko odkazov na on-line návody na prácu v shelli nájdete v téme Skriptovanie. Tiež sa pozrite na Aplikácie príkazového riadka špecifické pre Haiku. Tu sa budeme sústrediť na samotnú aplikáciu Terminál.

index Okná a karty

Môžte si otvoriť toľko Terminálov, koľko potrebujete, buť každý vo vlastnom okne jednoduchým spustením viacerých Terminálov alebo stlačením ALT N z už bežiaceho Terminálu. Alebo použite zobrazenie v kartách a otvorte viacero kariet pomocou ALT T.

terminal.png

Dvojitým kliknutím na prázdne miesto na panel; kartu otvoríte novú kartu; dvojitým kliknutím na kartu otvoríte dialóg na premenovanie názvu. Je tam niekoľko premenných začínajúcich znakom %, ktoré sú vysvetlené bublinovým popiskom, keď podržíte kurzor myši nad textovým poľom.
Predvolene. %1d: %p, karta zobrazuje aktuálny priečinok, oddelený znakom :, názov aktuálne bežiaceho procesu (alebo -- ak beží iba bash, pravdepodobne čakajúci na príkaz). Snímka hore ukazuje prvú karty s reláciou FTP v priečinku Plocha a druhú záložka čakajúcu na príkaz v priečinku home.
Cez Upraviť | Titulok okna... je možné upravovať titulok okna terminálu podobným spôsobom.

Kliknutie pravým tlačidlom na kartu zobrazí kontextové menu Zatvoriť okno, Zatvoriť ostatné karty alebo ako dvojité kliknutie, Upraviť titulok karty....

Môžete zmeniť veľkosť okna Terminálu ako každého iného okna alebo použiť predvoľby z ponuky Nastavenia | Veľkosť okna. ALT ENTER prepne do celoobrazovkového režimu.

Všetky nastavenia, ktoré meníte priamo prostredníctvom menu Nastavenia, napr. Názov okna, Veľkosť okna, Kódovanie textu alebo Veľkosť písma, sa zachovajú iba v rámi aktuálnej relácie. Ak chcete, aby tieto zmeny zostali aktívne permanentne, musíte ich použiť v paneli Nastavenia....

index Nastavenia

Nastavenia | Nastavenia... otvára panel na konfiguráciu štandardných nastavení Terminálu.

terminal-settings.png

Väčšina ponúkaných nastavení je samopopisná.
Podržte myš nad „vzorcami“ pomenovania titulkov kariet a okien a uvidíte popisy dostupných premenných.
Môžete si vybrať vopred definovanú farebnú schému ako Polnoc alebo Retro alebo si vytvoriť Vlastnú vybraním farby, ktorú chcete zmeniť (Text, Pozadie, Kurzor atď.) a použiť vyberača farieb nižšie.

Nasleduje niekoľko ďalších možností: môžete použiť Blikajúci kurzor a rozhodnúť sa Použiť svetlý text namiesto hrubého. Druhá z volieb predchádza občas nevzhľadnému vykresľovaniu hrubého písma v Termináli.
Ak aktivujete zaškrtávacie pole Potvrdiť ukončenie ak existujú aktívne programy, budete upozornení ak sa pokúsite ukončiť Terminál, kým ešte beží aplikácia.

Uložiť do súboru... umožní vám uložiť rôzne nastavenia v samostatných profiloch, ktoré pri dvojitom kliknutí otvoria príslušne nastavený Terminál.
Vrátiť späť vráti nastavenia, ktoré boli aktívne, keď ste otvorili panel nastavení.
Predvolené vráti všetko na predvolené hodnoty

index Klávesové skratky

Zoznam užitočných skratiek nájdete v Klávesové skratky a kombinácie klávesov.

Ďalšia pekná vlastnosť je skôr kombinácia klávesov a myši: Ak podržíte ALT, cesta alebo URL pod kurzorom myši bude zvýraznená. Kliknutie ľavým tlačidlom otvorí súbor, adresár alebo webovú stránku. Kliknutie pravým tlačidlom otvorí kontextovú ponuku, a to buď Kopírovať cestu alebo Kopírovať absolútnu cestu. Predstavte si, že ste v /MyData/source/haiku/ a máte pod kurzorom cestu generated/objects/haiku/x86_gcc2/release/apps/stylededit/StyledEdit. Druhá z uvedených položiek menu bude mať za výsledok skombinovanú absolútnu cestu <nadýchnite sa>:
/MyData/source/haiku/generated/objects/haiku/x86_gcc2/release/apps/stylededit/StyledEdit.

Ak podržíte ALT SHIFT, zvýrazní sa iba cesta od začiatku po miesto, kde sa nachádza váš kurzor myši.

Mimochodom, kliknutie pravým tlačidlom v okne Terminálu vloží obsah schránky. V kombinácii s kopírovaním časti zvýraznenej cesty to môže byť užitočné na urýchlenie navigácie v hlbokých hierarchiách priečinkov.

index Prispôsobenie bashu

Pretože pochádza z unixových systémov, existuje nespočetné množstvo možností, ako upraviť samotný bash. Existujú dva súbory, ktoré sú pre používateľa obzvlášť dôležité: profile a inputrc
Oba súbory môžu byť vytvorené v priečinku /boot/home/config/settings/ a pridať alebo prepísať predvolené nastavenia systému, ktoré sú definované v /boot/common/etc/.

profile

profile sa načíta pri každom otvorení nového Terminálu. Nastavuje to všetky druhy aliasov a premenných, ktoré ovplyvňujú správanie bashu a jeho výzor. Nájdete veľa online zdrojov, ktoré vám priblížia všetky možnosti.

Haiku/BeOS Tip Server má pomerne málo tipov, ako začať, napríklad:

Je toho viac, pozrite sa.

inputrc

inputrc sa zaoberá klávesovými skratkami. Vzhľadom k tomu, že Haiku poskytuje užitočné prednastavenia, pravdepodobne s tým nič viac nemusíte robiť. Ak máte zvláštne potreby tu vám poradí s jeden z mnohých online zdrojov, napr The GNU Readline Knižnica.

index Tipy pri práci s Terminálom