Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

terminal-icon_64.pngTerminál

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/Terminal
Nastavenia:~/config/settings/Terminal
~/config/settings/profile - pridá/prepíše predvolené nastavenie v /boot/common/etc/profile
~/config/settings/inputrc - pridá/prepíše predvolené nastavenie v /boot/common/etc/inputrc


Terminál je Haiku rozhranie pre bash, Bourne Again Shell.

Niekoľko odkazov na on-line návody na prácu v shelli nájdete v téme Skriptovanie. Tiež sa pozrite na Aplikácie príkazového riadka špecifické pre Haiku. Tu sa budeme sústrediť na samotnú aplikáciu Terminál.

index Okná a karty

Môžte si otvoriť toľko Terminálov, koľko potrebujete, buť každý vo vlastnom okne jednoduchým spustením viacerých Terminálov alebo stlačením ALT N z už bežiaceho Terminálu. Alebo použite zobrazenie v kartách a otvorte viacero kariet pomocou ALT T.

terminal.png

Double-clicking into the emtpy part of the tab bar opens a new tab; onto a tab opens a dialog to rename its title. There are several %-designated variables that are explained with a tooltip when you hover the mouse over the text field.
By default, %1d: %p, a tab shows the current directory and, separated by a :, the name of the currently running process (or -- if it's just bash running, probably idling). The screenshot above shows the first tab with a FTP session in the Desktop folder and a second tab idling at home.
Via Settings | Window title... the Terminal window's title can be edited in a similar way.

Kliknutie pravým tlačidlom na kartu zobrazí kontextové menu Zatvoriť okno, Zatvoriť ostatné karty alebo ako dvojité kliknutie, Upraviť titulok karty....

Môžete zmeniť veľkosť okna Terminálu ako každého iného okna alebo použiť predvoľby z ponuky Nastavenia | Veľkosť okna. ALT ENTER prepne do celoobrazovkového režimu.

Všetky nastavenia, ktoré meníte priamo prostredníctvom menu Nastavenia, napr. Názov okna, Veľkosť okna, Kódovanie textu alebo Veľkosť písma, sa zachovajú iba v rámi aktuálnej relácie. Ak chcete, aby tieto zmeny zostali aktívne permanentne, musíte ich použiť v paneli Nastavenia....

index Nastavenia

Nastavenia | Nastavenia... otvára panel na konfiguráciu štandardných nastavení Terminálu.

terminal-settings.png

Most of the offered settings speak for themselves. Not entirely obvious though, the font size is set in the submenu of the Font popup menu.
Hover your mouse over the "formulas" for naming tab and window titles to get tooltips for the available variables.
You can choose pre-defined color schema like Midnight or Retro or create a Custom one by selecting which color you want to change (Text, Background, Cursor etc.) and then use the color picker below.

A few more options follow: you can have a Blinking cursor and choose to Allow bold text.
Use left Option as Meta key if you work with certain UNIX software that relies on accessing an extended portion of the ASCII character set, like e.g. GNU Emacs and the GNU readline library.
Activate the checkbox to Confirm exit if active programs exist and you'll be warned when trying to close a Terminal window while an app is still being executed.

Uložiť do súboru... umožní vám uložiť rôzne nastavenia v samostatných profiloch, ktoré pri dvojitom kliknutí otvoria príslušne nastavený Terminál.
Vrátiť späť vráti nastavenia, ktoré boli aktívne, keď ste otvorili panel nastavení.
Predvolené vráti všetko na predvolené hodnoty

index Klávesové skratky

Zoznam užitočných skratiek nájdete v Klávesové skratky a kombinácie klávesov.

Ďalšia pekná vlastnosť je skôr kombinácia klávesov a myši: Ak podržíte ALT, cesta alebo URL pod kurzorom myši bude zvýraznená. Kliknutie ľavým tlačidlom otvorí súbor, adresár alebo webovú stránku. Kliknutie pravým tlačidlom otvorí kontextovú ponuku, a to buď Kopírovať cestu alebo Kopírovať absolútnu cestu. Predstavte si, že ste v /MyData/source/haiku/ a máte pod kurzorom cestu generated/objects/haiku/x86_gcc2/release/apps/stylededit/StyledEdit. Druhá z uvedených položiek menu bude mať za výsledok skombinovanú absolútnu cestu <nadýchnite sa>:
/MyData/source/haiku/generated/objects/haiku/x86_gcc2/release/apps/stylededit/StyledEdit.

Ak podržíte ALT SHIFT, zvýrazní sa iba cesta od začiatku po miesto, kde sa nachádza váš kurzor myši.

Mimochodom, kliknutie pravým tlačidlom v okne Terminálu vloží obsah schránky. V kombinácii s kopírovaním časti zvýraznenej cesty to môže byť užitočné na urýchlenie navigácie v hlbokých hierarchiách priečinkov.

index Prispôsobenie bashu

Pretože pochádza z unixových systémov, existuje nespočetné množstvo možností, ako upraviť samotný bash. Existujú dva súbory, ktoré sú pre používateľa obzvlášť dôležité: profile a inputrc
Oba súbory môžu byť vytvorené v priečinku /boot/home/config/settings/ a pridať alebo prepísať predvolené nastavenia systému, ktoré sú definované v /boot/common/etc/.

profile

profile sa načíta pri každom otvorení nového Terminálu. Nastavuje to všetky druhy aliasov a premenných, ktoré ovplyvňujú správanie bashu a jeho výzor. Nájdete veľa online zdrojov, ktoré vám priblížia všetky možnosti.

Haiku/BeOS Tip Server má pomerne málo tipov, ako začať, napríklad:

There are more, have a look.

inputrc

inputrc sa zaoberá klávesovými skratkami. Vzhľadom k tomu, že Haiku poskytuje užitočné prednastavenia, pravdepodobne s tým nič viac nemusíte robiť. Ak máte zvláštne potreby tu vám poradí s jeden z mnohých online zdrojov, napr The GNU Readline Knižnica.

index Tipy pri práci s Terminálom