Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

Klávesové skratky a kombinácie klávesov

Predvolene je hlavným skratkovým klávesom, slúžiacim napr. na vyvolanie príkazov z menu v Haiku, kláves ALT, namiesto tradičnejšieho CTRL. Toto má historické dôvody, pretože BeOS bol pôvodne trochu inšpirovaný systémom MacOS. Keď si na to zvyknete, zistíte, že to má svoje výhody, napr. ALT C a ALT V sú perfektne integrované do bash shellu Terminálu, kde CTRL C ukončí bežiaci proces.

Každopádne môžete kedykoľvek prepnúť späť na známejší kláves CTRL v nastaveniach Mapy znakov. Používateľská príručka popisuje predvolenú konfiguráciu s príkazovým klávesom ALT.

Ak si nie ste istí, ktorý kláves na vašej klávesnici predstavuje OPT alebo MENU, znova použite nastavenia Mapy klávesov. Tam stlačením zistíte, aké klávesy predstavujú tlačidlá na vašej klávesnici.

index Všeobecné skratky

Tu je tabuľka najčastejšie používaných skratiek, ktoré sú dostupné aj bez zodpovedajúceho menu:

ALT FxPrepne na Pracovnú plochu X (Fx je zodpovedajúci kláves danej plochy). Aktívne okno tiež môžete preniesť držaním klávesu SHIFT
CTRL ALT / / / Naviguje po riadkoch/stĺpcoch dostupných pracovných plôch. Pridaním SHIFT sa presunie aj aktívne okno.
OPTDržaním OPT počas ťahania okna v blízkosti karty alebo okraja iného okna ho naskladá alebo dlaždicovo rozloží (pozri kapitolu Používateľské rozhranie Haiku).
OPT / Dokola prepína medzi otvorenými oknami na aktuálnej pracovnej ploche.
CTRL ALT + left mouseDržaním ľavého tlačidla myši a ťahaním presúvate okno (pozri kapitolu Používateľské rozhranie Haiku).
CTRL ALT + right mouseDržaním pravého tlačidla myši a ťahaním meníte veľkosť okna (pozri kapitolu Používateľské rozhranie Haiku).
CTRL ALT ZZmení veľkosť okna na alternatívnu (vo väčšine aplikácií maximalizuje).
CTRL ALT MMinimalizuje aktívne okno.
CTRL ALT HSkryje (minimalizuje) všetky okná aktívnej aplikácie.
CTRL ALT FDá aktívne okno do popredia (dostupné iba s nastavením myši Aktivácia pod kurzorom myši).
CTRL ALT BDá aktívne okno preč z popredia.
CTRL TAB Držaním vyvoláte Twitcher.
CTRL ALT DELOtvorí Monitor tímov.
ALT ESCOtvorí panel menu (zatvoríte klávesom ESC).
ALT CSkopíruje výber do schránky.
ALT XVystrihne výber do schránky.
ALT VVloží obsah schránky.
ALT WZatvorí aktívne okno.
ALT QUkončí aplikáciu.
PRINTUrobí snímku obrazovky s nulovým oneskorením a otvorí panel Snímky obrazovky.
SHIFT PRINTUrobí snímku obrazovky (bez otvorenia panelu) s ohľadom na posledné použité nastavenie.
CTRL PRINTTiež urobí snímku obrazovky bez otvorenia panelu a s uloženými nastaveniami, no neuloží snímku ako súbor, ale skopíruje ju do schránky.

index Skratky pri úprave textu

Kedykoľvek pri úprave textu - či už pri premenovaní súboru v Trackeri, úprave súboru v StyledEdit alebo četovaní vo Vision – sú dostupné niektoré univerzálne skratky:

ALT / or
OPT /
Skákať v text po jednotlivých slovách. (Pozn.: Môže byť užitočné naučiť sa používať kombináciu s OPT. V tom prípade nebude vadiť ak niektorá aplikácia už používa kombináciu s ALT ALT na iný príkaz.)
ALT BACKSPACE or
OPT BACKSPACE
Word-wise removing the text to the left of the cursor.
ALT DEL or
OPT DEL
Word-wise removing the text to the right of the cursor.
HOMESkočí na začiatok riadka.
ENDSkočí na koniec riadka.
ALT HOMESkočí na začiatok dokumentu.
ALT ENDSkočí na koniec dokumentu.

Naviac podržanie klávesu SHIFT pri použití hore uvedených kombinácií označí text medzi skokmi kurzora.

index Skratky na navigáciu v Trackeri

Okrem všeobecných skratiek existuje aj niekoľko skratiek na navigáciu v Trackeri:

ALT Otvorí nadradený priečinok.
ALT alebo ENTEROtvorí vybraný priečinok.
OPTDržaním tohto klávesu počas otvárania priečinku sa automaticky zatvorí nadradený priečinok. Toto funguje aj pri navigácii myšou.
MENUOtvorí menu Panela (zatvoríte klávesom ESC).
ALT ZVráti poslednú akciu. Záznam vrátení operácií je obmedzený iba dostupnou pamäťou. Pamätajte, že toto funguje iba na operácie so samotným súborom, zmenené atribúty a nastavenia oprávnení nemôžete vrátiť. Keď súbor odstránite z Koša, tak zmizne nadobro.
ALT SHIFT ZZnova vykoná operáciu, ktorú ste vrátili skratkou ALT Z.
SHIFT + koliesko myšiZrýchli posúvanie sa dlhým zoznamom súborov v okne Trackera alebo pri otváraní vnorených menu posúvaním po stránkach.

index Skratky v Termináli

ALT + left clickLeft-clicking on a path or URL while holding ALT opens it in the preferred application, e.g. folders in Tracker, pictures in ShowImage. You can limit the selected path by additionally holding SHIFT.
ALT NOtvorí nový Terminál v ďalšom okne.
ALT TOtvorí nový Terminál v ďalšej karte.
ALT 1, 2, 3 ...Prepne na zodpovedajúcu kartu.
ALT TABPrepne na ďalšie okno Terminálu.
SHIFT / Prepne na kartu vľavo/vpravo.
ALT SHIFT / Presunie aktuálnu kartu doľava/doprava.
ALT + / -Zväčší/Zmenší veľkosť písma.
ALT ENTERZapne/vypne celoobrazovkový režim.
SHIFT / Posunie výstup Terminálu o jeden riadok hore/dole.
SHIFT Page↑ / Page↓Posunie výstup Terminálu o jednu stranu hore/dole.
TABDoplňovanie. Po zadaní niekoľkých znakov stlačte TAB raz, čím sa automaticky doplní názov súboru alebo cesta. Ak existuje viac ako jedna zhoda, doplňovanie sa skončí vtedy, keď sa názvy začnú líšiť a vy musíte doplniť niekoľko ďalších znakov na rozlíšenie. Tiež môžete stlačiť TAB dvakrát, čím získate zoznam všetkých zhôd.
/ Posúvanie hore alebo dole v histórii všetkých predtým zadaných príkazov.
CTRL RHistória príkazov shellu Bash. Všetky zadané príkazy sa ukladajú do súboru ~/config/settings/bash_history. Stlačte CTRL R a začnite zadávať príkaz, čím vám bude poskytnutá prvá zhoda z histórie Bash. Ďalej stláčajte CTRL R až kým nenájdete želaný príkaz a vykonajte ho stlačením ENTER.
CTRL CZastaví aktuálne bežiaci príkaz.
CTRL DUkončí Terminál.

index Iné kombinácie klávesov

Môžete pridávať alebo odstraňovať veci do/z výberu držaním modifikačného klávesu počas kliknutia na položku (v prípade Trackera na súbor).

SHIFTOznačí všetko medzi prvou označenou položkou a tou, na ktorú kliknete.
ALTPridá alebo odoberie z výberu položku, na ktorú kliknete.

Ak v okne Trackera začnete písať, Tracker vyberie súbor, ktorý najviac zodpovedá vášmu načatému hľadaniu. Ak neexistuje žiadny súbor, ktorý by sa začínal na zadané znaky, vyberú sa súbory alebo ich atribúty obsahujúce hľadaný reťazec. Toto vyhľadávanie nerozoznáva veľké a malé písmená.
Znaky, ktoré píšete sa zobrazia vľavo dole, kde by bol normálne uvedený počet položiek. Po sekunde sa toto vráti a môžete začať nové hľadanie.
Namiesto označenia prvej zhody so zadaným reťazcom, Tracker môžete nakonfigurovať tak, že odfiltruje všetky súbory bez zhody. Prečítajte si o téme viac v sekcii filtrovanie počas písania.