Pikanäppäimet ja näppäinyhdistelmät

Haikun oletuspikanäppäin esimerkiksi komentojen kutsumiseksi valikosta ei ole tavallinen CTRL-näppäin, vaan sen sijaan ALT-näppäin. Tällä on historiallisia syitä MacOS antoi vaikutteita BeOS-käyttöjärjestelmään. Kun siihen tottuu, siitä on etua, esim.: ALT C ja ALT V integroituvat saumattomasi Pääteikkunan bash-komentotulkkiin, missä CTRL C poistuu suoritettavasta prosessista.

Joka tapauksessa voit vaihtaa tutumpaan CTRL-näppäimeen Näppäimistökuvaus-sovelluksessa. Käyttöopas kuvaa oletusasetuksen, jossa komentonäppäin on ALT.

Jos sinulla on epäilystä siitä, että mikä näppäin Alt Gr tai MENU tietyssä näppäinkuvauksessa tai näppäimistöasettelusssa, käytä taas Näppäimistökuvaus-sovellusta. Siellä näet, että mikä näppäinlyönti lähetetään, kun painat näppäimistön näppäintä.

index Yleiset pikanäppäimet

Tässä on luettelo monista yleisesti käytetyistä pikanäppäimistä, jotka ova käytettävissä, vaikka niille ei ole aina vastaavaa valikkoa:

ALT FxVaihtaa Työtila X:ään (Fx on funktionäppäin, joka vastaa työtilaa). Ota aktiivi ikkuna mukanasi lisäämällä yhdistelmään VAIHTO-näppäimen
CTRL ALT / / / Navigoi avaruudellisesti käytettävissä olevien työtilojen rivejä tai sarakkeita. Lisää yhdistelmään VAIHTO niin saat aktiivin ikkunan mukanasi.
Alt Gr/OPTNäppäimen Alt Gr pitäminen alhaalla raahattaessa ikkuna lähelle toisen ikkunan välilehteä tai reunaa aiheuttaa niiden pinoamisen tai asettumisen rinnakkaisiksi tiiliksi (katso kappale Haikun graafinen käyttöliittymä).
Alt Gr/OPT / Askeltaa nykyisen työtilan avoimien ikkunoiden lävitse.
CTRL ALT + hiiren ykköspainikeNapsauttaminen ja raahaaminen hiiren ykköspainikkeella siirtää ikkunan (see chapter Haikun graafinen käyttöliittymä).
CTRL ALT + hiiren kakkospainikeNapsauttaminen ja raahaaminen hiiren kakkospainikkeella muuttaa ikkunan koon (see chapter Haikun graafinen käyttöliittymä).
CTRL ALT ZLoitontaa tai lähentää ikkunan toisen kokoiseksi (useimmissa sovelluksissa enimmäiskokoon).
CTRL ALT MMinimoi aktiivin ikkunan.
CTRL ALT HPiilottaa (minimoi) aktiivin sovelluksen kaikki ikkunat.
CTRL ALT FVetää aktiivin ikkunan päällimmäiseksi (käytössä vain hiiriasetuksella Kohdistus seuraa hiirtä).
CTRL ALT BLähettää aktiivin ikkunan taustalle.
CTRL TABAlhaalla pitäminen tuo näkyviin Vaihtaja-sovelluksen.
CTRL ALT DELAvaa Ryhmävalvonta-sovelluksen.
ALT ESCSiirtyy valikkopalkkiin (poistuu ESC-näppäimellä).
ALT CKopioi valinnan leikepöydälle.
ALT XLeikkaa valinnan leikepöydälle.
ALT VLiittää leikepöydän sisällön.
ALT WSulkee aktiivin ikkunan.
ALT QSulkee sovelluksen.
PrtScrOttaa näytönkaappauksen viipeellä nolla ja käynnistää Näytönkaappaus-paneelin.
VAIHTO PrtScrOttaa näytönkaappauksen hiljaa (avaamatta paneelia) samalla kun sovellus yhä kunnioittaa viimeksi käytettyjä asetuksia.
CTRL PrtScrMyös tämä ottaa näytönkaappauksen hiljaa talletuilla asetuksilla, mutta tiedostoon tallentamisen sijasta kopioi sen vain leikepöydälle.

index Tekstimuokkauksen pikanäppäimet

Milloin vain muokkaat tekstiä – kyse voi olla tiedoston nimeämisestä uudelleen Seuraajassa, tiedoston muokkauksesta Tyylitetyssä editorissa, tai jutellessa Vision-ohjelmassa – on olemassa muutamia yleisiä pikanäppäimiä:

ALT / tai
Alt Gr/OPT /
Hyppää sana kerallaan tekstin lävitse. (Huomaa: Se saattaa olla hyödyllistä tottua käyttämään Alt Gr/OPT-näppäinyhdistelmiä. Silloin sinulla on kaikki asennettuna, jos joku sovellus jo käyttää ALT-yhdistelmiä johonkin toiseen komentoon.)
ALT ASKELPALAUTIN tai
OPT ASKELPALAUTIN
Sanoittainen tekstin poistamiseksi kohdistimen vasemmalta puolelta.
ALT DEL tai
OPT DEL
Sanoittainen tekstin poistamiseksi kohdistimen oikealta puolelta.
HOMEHyppää rivin alkuun.
ENDHyppää rivin loppuun.
ALT HOMEHyppää asiakirjan alkuun.
ALT ENDHyppää asiakirjan loppuun.

Pitämällä lisäksi VAIHTO-näppäintä kun käytetään yllä mainittuja näppäinyhdistelmiä, valitaan kohdistinhyppyjen välinen teksti.

index Seuraaja-navigoinnin pikanäppäimet

Lisäksi Seuraaja-navigoinnissa on joitakin yleisiä pikanäppäimiä:

ALT Avaa ylätason kansion.
ALT tai ENTERAvaa valitun kansion.
Alt Gr/OPTPitämällä näppäintä alhaalla kansiota avatessa ylemmän tason kansio sulkeutuu automaattisesti. Tämä toimii myös navigoitaessa hiirellä.
IKKUNA/VALIKKOAvaa Työpöytäpalkin (poistuu ESC-näppäimellä).
ALT ZPeru viimeisin toiminto. Perumishistoriaa rajoittaa vain käytettävissä oleva muisti. Huomaa, tämä toimii vain itse tiedostotoiminnoille, muuttuneet attribuutit ja käyttöoikeusasetukset ei voida perua tällä. Myös kun tiedoston on siirretty Roskakoriin, niin se on mennyt iäksi.
ALT VAIHTO ZTee juuri palautettu toiminto uudelleen näppäimillä ALT Z.
VAIHTO + Hiiren rullaKun vieritetään Seuraaja-ikkunassa pitkän luettelon lävitse tai kun olet navigoimassa alivalikkojen lävitse, tämä nopeuttaa asioita aiheittamalla sivunkokoista vieritystä.

index Pikanäppäimet pääteikkunassa

ALT + ykköspainikenapsausPolun tai verkko-osoitteen napsauttaminen hiiren ykköspainikkeella pitäen ALT-näppäinta alhaalla avaa ensisijaisen sovelluksen, esim.: kansiot Seuraajassa, kuvat Kuvakatselimessa. Voit rajoittaa valittua polkua pitämällä VAIHTO-näppäintä alhaalla.
ALT NAvaa toisen Pääteikkunaistunnon uudessa ikkunassa.
ALT TAvaa toisen Pääteikkunaistunnon uudessa välilehdessä.
ALT 1, 2, 3 ...Vaihtaa vastaavaan välilehteen.
ALT SARKAINVaihtaa seuraavaan Pääteikkuna-ikkunaan.
VAIHTO / Vaihtaa välilehteen vasemmalla tai oikealla.
ALT VAIHTO / Siirtää nykyisen välilehden vasemmalle tai oikealle.
ALT + / -Kasvattaa tai pienentää kirjasinkokoa.
ALT ENTERKokoruutunäyttöön siirtyminen tai siitä poistuminen.
VAIHTO / Vierittää Pääteikkunan tulostuksen rivin ylöspäin tai alaspäin.
VAIHTO PgUp / PgDnVierittää Pääteikkunan tulosteen sivun ylöspäin tai alaspäin.
SARKAINSarkain-täydentäminen. Paina muutaman kirjaimen kirjoittamisen jälkeen SARKAIN-näppäintä kerran, mikä täydentää tiedostonimen tai -polu. Jos on useampia kuin yksi täsmäys, se pysähtyy siellä, missä nimi eroaa ja sinun on tarjottava lisäkirjaimia niiden jatkoerottelemiseksi. Voit myös painaa SARKAIN-näppäintä kahdesti saadaksesi luettelon kaikista täsmäävistä.
/ Siirtyy ylös tai alas kaikkien aiemmin kirjoitettujen komentojen historiassa.
CTRL RBash-historia. Kaikki kirjoitetut komennot tallennetaan tiedostoon ~/config/settings/bash_history. Paina näppäimiä CTRL R ja aloita komennon kirjoittaminen, ja sinulle tarjotaan esimmäistä täsmäystä bash-historiasta. Pidä näppäimet CTRL R alhaalla kunnes löydät oikean komentorivikomennon ja painat ENTER -näppäintä sen suorittamiseksi.
CTRL CPysäyttää parhaillaan suoritettavan komennon.
CTRL DSulkee nykyisen Pääteikkuna-istunnon.

index Muut näppäinyhdistelmät

Voit lisätä tai poistaa riviä valinnasta pitämällä alhaalla muunnosnäppäintä samalla kun napsautetaan riviä (tai Seuraaja-tapauksessa tiedostoa).

VAIHTOTämä valitsee kaikki ensimmäisen valitun rivin ja parhaillaan napsautetun välillä.
ALTLisää tai poistaa valitun rivin valinnasta.

Jos aloitat juuri kirjoittamisen Seuraaja-ikkunassa, Seuraaja vierittää edelleen ja valitsee tiedoston, joka parhaiten sopii askelkasvatushakuu. Jos ei ole tiedostoja, joiden nimi alkaa kirjoitetuilla kirjaimilla, näytetään tiedostot, joiden nimessä tai muussa näytetyssä attribuutissa on kirjoitetut kirjaimet missä kohtaa tahansa. Tämä haku ei ole kirjainkoosta riippuvaa.
Kirjoittamasi kirjaimet ilmaantuvat alhaalle vasemmalle, missä on normaalisti lueteltujen kohteiden määrä. Sekunnin kuluttua se palaa takaisin ja voisit alkaa uuden askelkasvatusetsinnän.
Sen sijaan että hyppäisin hakumerkkijonon ensimmäiseen ilmentymään, Seuraaja voidaan asettaa suodattamaan pois kaikki ei täsmäävät tiedostot. Katso aiheesta kirjoita eteenpäin -suodatus.