screenshot-icon_64.pngNäytönkaappaus

Työpöytäpalkki:Sovellukset
Sijainti:/boot/system/apps/Screenshot
/bin/screenshot
Asetukset:~/config/settings/screenshot


Näytönkaappauksia tehdään joko käynnistämällä Näytönkaappaus-sovellus tai painamalla näppäintä PrtScr,

screenshot.png

Näytönkaappaus-paneelissa voit vaihdella ottaa kokonäyttökaappauksia tai vain aktiivin ikkunan kaappauksia ja päätää siitä, sisällytetäänkö ikkunarajat ja hiiren osoitin mukaan. Voit myös asettaa viiveen kuvakaappauksen ottamiselle.

Sen alapuolella asetat näytönkaappaustiedoston nimen, muodon ja sijainnin, jota käytetään kun napsautat Tallenna-painiketta. Levylle tallentamisen sijasta voit päättää myös Kopio leikepöydälle voidaksesi liittää kaappauksen suoraan toiseen sovellukseen, tai ottaa Uusi näytönkaappaus.

Kaikki asetukset muistetaan seuraavalla kerralla, kun otat näytönkaappauksen, mikä ottaa käyttöön nämä kätevät näppäimistön pikanäppäimet:

PrtScrOttaa näytönkaappauksen viipeellä nolla ja käynnistää Näytönkaappaus-paneelin.
VAIHTO PrtScrOttaa näytönkaappauksen hiljaa (avaamatta paneelia) samalla kun sovellus yhä kunnioittaa viimeksi käytettyjä asetuksia.
CTRL PrtScrMyös tämä ottaa näytönkaappauksen hiljaa talletuilla asetuksilla, mutta tiedostoon tallentamisen sijasta kopioi sen vain leikepöydälle.

index Näytönkaappauksen tekeminen Pääteikkunasta

Pääteikkunassa ja skripteissä käytettäväksi on olemassa erikoinen screenshot-näytönkaappaussovellus.
screenshot --help näyttää tutut valitsimet parametreina:

~> screenshot --help

screenshot [OPTIONS] [FILE] Creates a bitmap of the current screen

FILE is the optional output path / filename used in silent mode. An exisiting
file with the same name will be overwritten without warning. If FILE is not
given the screenshot will be saved to a file with the default filename in the
user's home directory.

OPTIONS
 -m, --mouse-pointer  Include the mouse pointer
 -b, --border     Include the window border
 -w, --window     Capture the active window instead of the entire screen
 -d, --delay=seconds  Take screenshot after the specified delay [in seconds]
 -s, --silent     Saves the screenshot without showing the application
            window
 -f, --format=image  Give the image format you like to save as
            [bmp], [gif], [jpg], [png], [ppm], [tga], [tif]
 -c, --clipboard    Copies the screenshot to the system clipboard without
            showing the application window

Note: OPTION -b, --border takes only effect when used with -w, --window