screenshot-icon_64.pngSnímka obrazovky

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/Screenshot
/bin/screenshot
Nastavenia:~/config/settings/screenshot


Snímky obrazovky sa robia buď pomocou aplikácie Snímka obrazovky alebo stlačením klávesu PRINT.

screenshot.png

V paneli Snímky obrazovky môžete rozhodnúť, či chcete urobiť snímku celej obrazovky alebo iba aktívneho okna a či chcete v snímke zahrnúť okraj okna a kurzor myši. Taktiež môžete nastaviť oneskorenie zachytenia snímky.

Pod tým nastavujete názov, formát a priečinok, do ktorého sa snímky budú ukladať, keď stlačíte tlačidlo Uložiť. Namiesto ukladania súboru na disk ho môžete Skopírovať do schránky, odkiaľ môžete snímku vložiť priamo do inej aplikácie alebo môžete zachytiť Novú snímku obrazovky.

Všetky nastavenia sa zapamätajú, keď budete chcieť znova zachytiť snímku, čím sa sprístupnia praktické klávesové skratky:

PRINTUrobí snímku obrazovky s nulovým oneskorením a spustí panel Snímky obrazovky.
SHIFT PRINTUrobí snímku obrazovky (bez otvorenia panelu) s ohľadom na posledné použité nastavenie.
CTRL PRINTTiež urobí snímku obrazovky bez otvorenia panelu a s uloženými nastaveniami, no neuloží snímku ako súbor, ale skopíruje ju do schránky.

index Robenie snímkov obrazovky z Terminálu

Existuje špeciálna aplikácia screenshot, ktorá sa dá použiť z Terminálu alebo zo skriptu.
screenshot --help zobrazí známe možnosti ako parametre:

~> screenshot --help

screenshot [OPTIONS] [FILE] Creates a bitmap of the current screen

FILE is the optional output path / filename used in silent mode. An exisiting
file with the same name will be overwritten without warning. If FILE is not
given the screenshot will be saved to a file with the default filename in the
user's home directory.

OPTIONS
 -m, --mouse-pointer  Include the mouse pointer
 -b, --border     Include the window border
 -w, --window     Capture the active window instead of the entire screen
 -d, --delay=seconds  Take screenshot after the specified delay [in seconds]
 -s, --silent     Saves the screenshot without showing the application
            window
 -f, --format=image  Give the image format you like to save as
            [bmp], [gif], [jpg], [png], [ppm], [tga], [tif]
 -c, --clipboard    Copies the screenshot to the system clipboard without
            showing the application window

Note: OPTION -b, --border takes only effect when used with -w, --window