screenshot-icon_64.pngScreenshot

Deskbar:Aplikacje
Ścieżka:/boot/system/apps/Screenshot
/bin/screenshot
Ustawienia:~/config/settings/screenshot


Zrzuty ekranu można przechwytywać uruchamiając aplikację Screenshot lub wciskając klawisz PRINT.

screenshot.png

W oknie aplikacji możesz przełączyć przechwytywanie pełnego ekranu lub tylko aktywnego okna, oraz zdecydować czy obramowanie i wskaźnik myszy mają być uwzględnione. Możliwe jest również ustawienie opóźnienia przed wykonaniem zrzutu.

Poniżej ustawia się nazwę, format, i lokację, które będą użyte po kliknięciu przycisku Zapisz. Zamiast zapisywania pliku możesz skopiować zrzut do schowka przyciskiem obok Skopiuj do schowka, aby wkleić go później w innej aplikacji. Przycisk Nowy zrzut ekranu umożliwia ponowne przechwycenie ekranu.

Wszystkie ustawienia zostają zapamiętane na następny raz, dzięki czemu możliwe jest używanie wygodnych skrótów klawiszowych:

PRINTWykonuje zrzut ekranu bez opóźnienia i uruchamia aplikację Screenshot.
SHIFT PRINTWykonuje zrzut bez otwierania okna aplikacji, korzystając z zapamiętanych ustawień.
CTRL PRINTJak wyżej, z tą różnicą, że zrzut zostaje zapisany do schowka zamiast do pliku.

index Wykonywanie zrzutów ekranu z Terminala

Dostępny jest specjalny program screenshot do wykorzystania w Terminalu lub skypcie.
screenshot --help wyświetla znajome opcje:

~> screenshot --help

screenshot [OPTIONS] [FILE] Creates a bitmap of the current screen

FILE is the optional output path / filename used in silent mode. An exisiting
file with the same name will be overwritten without warning. If FILE is not
given the screenshot will be saved to a file with the default filename in the
user's home directory.

OPTIONS
 -m, --mouse-pointer  Include the mouse pointer
 -b, --border     Include the window border
 -w, --window     Capture the active window instead of the entire screen
 -d, --delay=seconds  Take screenshot after the specified delay [in seconds]
 -s, --silent     Saves the screenshot without showing the application
            window
 -f, --format=image  Give the image format you like to save as
            [bmp], [gif], [jpg], [png], [ppm], [tga], [tif]
 -c, --clipboard    Copies the screenshot to the system clipboard without
            showing the application window

Note: OPTION -b, --border takes only effect when used with -w, --window