poorman-icon_64.pngPoorMan

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/PoorMan
Nastavenia:~/config/settings/PoorMan Settings


PoorMan je pekný, malý webový server, ktorý sa extrémne ľahko nastavuje. Neobsahuje samozrejme žiadne z pokročilejších funkcií ťažkého serverového softvéru, je to predsa len chudákov webserver (poor man = chudák).

Pri prvom spustení sa PoorMan spýta, ktorý priečinok chcete nastaviť ako webový priečinok. Ak si zvolíte ten Predvolený, vytvorí sa nový súbor v /boot/home/public_html. Tu musí byť prítomná aj úvodná stránka predvolene pomenovaná index.html .

PoorMan ponúka jednoduchú konzolu, do ktorej zaznamenáva svoju aktivitu. Ďalej obsahuje informácie o stave behu servera, adresu webového priečinka a počítadlo zásahov. Nastavenia sa môžu meniť v Súbor | Nastavenia...:

poorman.png

Panel nastavení je rozdelený na tri karty:

V Lokalite môžete vybrať ďalšie webové priečinky, zadať ďalšiu úvodnú stranu a máte tiež možnosť poslať výpis súborov ak úvodná stránka neexistuje.
Záznam vám umožňuje de/aktivovať záznam do konzoly alebo voliteľne do samostatného súboru.
Záložka Pokročilé obsahuje nastavenie maximálneho počtu súčasných pripojení.

Položky menu okna konzoly majú z názvov vyplývajúce použitie. S nimi môžete napr. ukladať (časti) konzolového výstupu, vyčistiť konzolu alebo súbor záznamu a spustiť/ukončiť server alebo vyčistiť počítadlo zásahov.

Ak chcete vyskúšať, či PoorMan funguje, vyberte ako priečinok /boot/apps/BePDF/docs/docs-build/ a ako úvodnú stránku index.html. Potom v prehliadači zadajte URL 127.0.0.1, čo je váš lokálny počítač.