Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

showimage-icon_64.pngPrehliadač obrázkov

Panel:Žiadna položka, zvyčajne sa spúšťa dvojitým kliknutím na podporovaný typ súboru.
Umiestnenie:/boot/system/apps/ShowImage
Nastavenia:~/config/settings/ShowImage_settings


Prehliadač obrázkov umožňuje prezeranie snímok vo všetkých formátoch, ktoré sú podporované Prekladačmi údajov. Nové formáty sú automaticky rozpoznané po pridaní ich prekladača do systému. To bolo vykonané pre súbory vektorových ikon Haiku, obrázky WonderBrush alebo napríklad, keď sa rozšírili obrázky WebP.
Prehliadač obrázkov poskytuje minimum funkcií úprav na orezanie, otočenie a prevrátenie obrázka a uloženie v inom formáte.

indexZobrazovanie

showimage-view.jpg

Menu Zobraziť ponúka spustiť Prezentáciu všetkých obrázkov v priečinku (alebo výsledkovom okne požiadavky) a nastaviť Oneskorenie snímku od 2 do 20 sekúnd.

Ďalšie príkazy aplikovateľné na aktuálne zobrazený obrázok (bez zmeny veľkosti okna):
Pôvodná veľkosť zobraziť obrázok so zväčšením 100%.
Vmestiť do okna zmenšuje obraz späť do okna, napr. po zväčšovaní alebo po zmene veľkosti okna.
Priblížiť a Oddialiť pohyb do a von z obrazu po 10% krokoch. Zväčšovanie sa tiež vykonáva pomocou kolieska myši; pre natiahnutie obrázka väčšieho ako okno, jednoducho kliknite ľavým tlačidlom a ťahajte myšou okolo.

Dve nastavenia sa neaplikujú iba na zobrazený obrázok ale pamätajú sa pri prezeraní z obrázka na obrázok:
Priblíženie vo vysokej kvalite používa veľmi rýchly filter pri priblížení k zníženiu zubatých čiar a vytvorí hladší výsledok.
Roztiahnuť do okna natiahne malé obrázky do rámu okna.

Potom je tu režím Celá obrazovka s možnosťou Zobraziť nadpis v celoobrazovkovom režime, ktorý dáva názov súboru na spodok obrázka.

Napokon, Zobraziť panel nástrojov zobrazí/skryje grafické ovládanie:

showimage-toolbar.png

From left to right: Previous image, next image, start slide show (in full screen mode), selection mode, original size, fit to window, zoom in, zoom out, previous and next page (when an image format like TIFF allows multiple pages in one file, see below).

Väčšina z často používaných príkazov je tiež k dispozícii z menu pravého tlačidla myši na obrázku. Výhodné, keď ste v celoobrazovkovom režime.

indexPrehliadanie

showimage-browse.jpg

Po otvorení obrázka môžte rýchlo prezerať všetky ostatné obrázky v jeho priečinku (alebo v okne výsledkov požiadavky) stláčaním / alebo /. Môžte vydieť ako sa podľa toho mení výber v onke trackera.

Existuje rýchly spôsob, ako otvoriť zložku aktuálneho obrázka a dokonca prejsť na nadradený priečinok a podpriečinky. Funguje to rovnako ako u pohyb cez submenu v Trackeri kliknutím na info oblasť v stavovom riadku, ktorá ukazuje veľkosť a formát aktuálneho obrázka.

Pri pohľade na menu Prechádzať , ukazuje iný typ prechádzania: Niektoré obrazové formáty, ako je TIFF, môže obsahovať niekoľko stránok v jednom súbore. Príkazy ako Prvá stránka a Ďalšia stránka umožňujú prechádzať tieto stránky.

indexÚprava

showimage-edit.jpg

Menu Obrázok ponúka niekoľko úprav obrázka nevyhnutných pre prehliadač obrázkov: otáčanie a preklápanie obrázka. Avšak, skutočné údaje obrázka sa nezmenia. Iba sa pridá atribút súboru, takže bude zobrazený otočený alebo prevrátený pri ďalšom otvorení.

Použiť ako pozadie... otvorí Pozadia pre nastavenie tohto obrázka ako obrázok pre vaše pracovné plochy.

Orezávanie je ďalšia funkcia, ktorá je niekedy potrebná. Na vybranie rámu, orezanie, môžte prepnúť Režim výberu z menu Upraviť a vytiahnite pole ľavým tlačidlom. Ak si nechcete zmenu režimu najprv môžete vytvoriť toto pole v "normálnom režime" tým, že jednoducho držíte CTRL počas stlačenia ľavého tlačidla a ťahania, ktoré by inak len posúvalo obraz okolo.
Vyčistiť výber alebo ESC odstráni vybrané pole.

Nasledujúca kapitola ukazuje, ako skutočne ušetriť orezané oblasti.

indexUkladanie a konvertovanie

Ak chcete uložiť alebo previesť snímku do akéhokoľvek dostupného formátu, môžete použiť bežnú položku Uložiť ako... z menu Súbor, vyberte formát a vyberte názov súboru.
Často je rýchlejšie, obzvlášť keď je okno Trackera s cieľovým priečinkom už otvorené, použiť ťahať&pustiť.

showimage-dnd.jpg

Takto sa dokončí aj predchádzajúce orezávanie. Buď vyberte rám ako je opísané vyššie alebo vyberte Upraviť | Vybrať všetko pre celý obrázok. Potom ťahať a pustiť výber na Plochu alebo akékoľvek okno Trackera na vytvorenie nového obrázka rovnakého formátu ako pôvodný obrázok.

Ak chcete uložiť v inom formáte, ťahajte pravým tlačidlom myši a vyberte formát z kontextového menu pri položení obrázku.

indexKlávesové skratky

Tu je zoznam najpoužívanejších skratiek:

/ Predchádzajúci obrázok
/ Ďalší obrázok
DELPresunúť do Koša
+Priblížiť
-Vzdialiť
0Pôvodná veľkosť (100% mierky)
1Prispôsobiť oknu
ALT ENTERPrepnúť na celú obrazovku (tiež dvojitým kliknutím)
CTRLPridržaním CTRL môžete vytvoriť výberový rámček bez toho, aby ste prepli do režimu výberu.