backgrounds-icon_64.pngPozadia

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/Backgrounds
Nastavenia:~/config/settings/system/app_server/workspaces
~/config/settings/Backgrounds settings - ukladá pozíciu okna panelu


Môžete nastaviť farbu alebo obrázok ako pozadie pre každý súbor a Plochu pre každú pracovnú plochu.

backgrounds.png

Horné menu špecifikuje, či sa vami vykonané zmeny budú aplikovať iba na aktuálnu pracovnú plochu, všetky pracovné plochy, konkrétny priečinok alebo či budú predvolené pre každý nový priečinok.

Pod tým môžete priradiť obrázok alebo nevybrať Žiadny ak chcete mať jednofarebné pozadie. Obrázky môžete tiež pretiahnuť myšou do okna náhľadu vľavo.

Ak použijete obrázok, musíte rozhodnúť o jeho umiestnení:

Ručne umožní vám špecifikovať súradnice. Môžete buď umiestniť obrázok v okne náhľadu, alebo zadať X a Y ručne
Stred umiestní obrázok do stredu obrazovky.
Zmeniť veľkosť, aby zodpovedala zväčší obrázok bez ohľadu na jeho pomer strán, až kým nezaplní celú obrazovku.
Dlaždice vydláždi obrazovku obrázkom.

Nastavenie Obrys titulku ikony vytvorí tenký obrys okolo titulkov ikon.

Či je farba titulku ikony biela alebo čierna závisí na nastavení pomocou výberu farieb. Tmavá farba nastaví biely text, bledá nastaví čierny. Keď teda nastavíte veľmi svetlý obrázok ako pozadie, mali by ste vo výberi farieb nastaviť svetlú farbu, aby boli titulky ikon dobre čitateľné - čierne. (Alebo nastavte možnosť obrysu popísanú vyššie.)
Vybraná farba bude taktiež zobrazená v aplete Pracovné plochy, ktorý ignoruje obrázky ako pozadia.

Vrátiť späť vráti nastavenia, ktoré boli aktívne v momente spustenia nastavení pozadia.
Použiť aplikuje zmeny, ktoré ste vykonali.