Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

appearance-icon_64.pngVzhľad

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/Appearance
Nastavenia:~/config/settings/system/app_server/appearance
~/config/settings/system/app_server/fonts

Nastavenia vzhľadu vám umožňujú meniť vizuálnu stránku Haiku.

index Písma

appearance-fonts.png

Haiku definuje tri štandarné písma na rozličné účely. Môžete nastaviť bežný, hrubý typ písma a proporcionálne písmo, ktoré sa budú používať v rôznych častiach systému. Okrem nich sa zvlášť nastavuje písmo používané v menu.

index Inštalovanie nových písiem

New fonts that don't come as part of a regular .hpkg package, can be installed by copying them into a subfolder according to the font type (otfonts, psfonts or ttfonts) into their respective non-packaged folder (see topic Filesystem layout). For TrueType fonts that would be:

/boot/system/non-packaged/data/fonts/ttfonts/    pre písma dostupné každému používateľovi.
/boot/home/config/non-packaged/data/fonts/ttfonts/    pre písma dostupné iba vám.

index Farby

appearance-colors.png

V prvej záložke, Farby, môžete meniť farby rôznych častí používateľského rozhrania. Z iných programov, napr. WonderBrush, Icon-O-Matic alebo panelu Pozadia, môžete myšou pretiahnuť farby.

index Dekorácie okien

appearance-decorators.png

Dekorácie určujú vzhľad a správanie okien a všetkých prvkov grafického používateľského rozhrania. V súčasnej dobe sa Haiku dodáva iba s jednou predvolenou dekoráciou. Ak by ste našli nainštalovali ďalšie dekorácie, môžete si vybrať inú z roletového menu.

Predvolená dekorácia Haiku vám umožňuje nastaviť štýl šípky posuvníka: buď jednoduché šípky na konci posuvníkov, ktoré ušetria trochu priestoru alebo dvojité šípky - v tradičnom štýle BeOS - potenciálne ušetria trochu pohybu myši pri posúvaní smerom nahor a nadol, resp. doľava a doprava...

index Antialiasing

appearance-antialiasing.png

Druhá záložka, Antialiasing, ponúka rôzne nastavenia vykresľovania obsahu na obrazovke.

index Tipy grafém

Aktivovanie nastavenia Tipy grafém zarovná všetky znaky takým spôsobom, že všetky ich vertikálne a horizontálne hrany sa budú nachádzať presne medzi dvoma pixlami. Výsledkom je perfektný kontrast, hlavne pri čiernom texte na bielom pozadí (alebo naopak). Text vyzerá ostrejšie. Taktiež existuje nastavenie iba písma s pevnou šírkou znaku, ktoré pomáha hlavne pri zariadeniach s nízkym rozlíšením obrazovky, akými sú napr. netbooky. Malé písma môžu pri týchto nastaveniach vyzerať dosť zle, ale stále vám poskytujú výhody Tipov grafém v textových editoroch a Termináli.

Pozrite si, ako ovplyvňuje nastavenie Tipy grafém text na týchto zväčšených obrázkoch:

appearance-glyph-off.png
Tipy grafém: vypnuté
appearance-glyph-on.png
Tipy grafém: zapnuté

Je dôležité tiež poznamenať, že všetky okná Lupy na tejto stránke sú vykreslené pomocou príslušných nastavení. Môžete si spraviť reálny dojem porovnaním napr. tučného písma v žltej záložke alebo textu "35 x 15 @ 8 pixlov/pixel".

index Typ antialiasingu

Vykresľovanie sa dá ďalej vylepšiť technikou zvanou Antialiasing, ktorá podporuje tak vektorovú grafiku, ako aj text. Vyhladzuje čiary zmenou farby určitých pixlov. To sa dá robiť dvoma metódami:

Stupne šedej mení intenzitu pixlov na hrane.
LCD subpixel funguje ešte lepšie, hlavne pri LCD monitoroch s vysokým rozlíšením. Namiesto zmeny intenzity pixla mení jeho farbu, čo presunie hranu o zlomok pixla, pretože LCD displeje produkujú každý pixel pomocou červených, zelených a modrých subpixelov.

Obe metódy ilustrované dvomi zväčšenými obrázkami:

appearance-glyph-off.png
Stupne šedej, Tipy grafém: vypnuté
appearance-subpixel.png
LCD subpixel, Tipy grafém: vypnuté

Antialiasing založený na subpixeloch pridáva objektom jemný zafarbený lesk, ktorý nemusí každému vyhovovať. V Haiku môžete pomiešať obe metódy antialiasingu pomocou posuvníka a nájsť tak pre seba najvhodnejšie nastavenie.

This is how hinting with LCD subpixel compares to Grayscale:

appearance-glyph-on.png
Stupne šedej, Tipy grafém: zapnuté
appearance-glyph-on-subpixel.png
LCD subpixel, Tipy grafém: zapnuté


V spodnej časti sa nachádzajú dve tlačidlá:

Predvolené vráti všetko na predvolené hodnoty
Vrátiť späť vráti nastavenia, ktoré boli aktívne v momente spustenia nastavení vzhľadu.